<<
>>

§ 7. Голова та секретар зборів

У Законі про господарські товариства голова та секретар загальних зборів згадуються лише у зв’язку із необхідністю підписання реєстру учасників загальних зборів та протоколу загальних зборів.

Закон не встановлює будь-яких вимог щодо порядку обрання (призначення) та діяльності цих осіб, в зв’язку з чим ці питання можуть бути відображені у статуті або положенні про загальні збори акціонерів.

Можна виділити наступні способи визначення голови та секретаря загальних зборів:

• призначення наглядовою радою до скликання загальних зборів;

• обрання безпосередньо на загальних зборах;

• закріплення у статуті або положенні про загальні збори цих “постів” за певними посадовими особами товариства, наприклад, голови зборів — за головою наглядової ради, а секретаря зборів — за секретарем наглядової ради, або корпоративним секретарем товариства.

У кожного з цих способів є свої переваги та недоліки. Вибір того чи іншого способу залежить від багатьох факторів. Наприклад, якщо скликання зборів ініціюється органами товариства, то призначення голови та секретаря наглядовою радою до скликання загальних зборів є цілком розумним кроком. Водночас у разі скликання зборів акціонерами, обрання голови та секретаря безпосередньо на зборах є більш виправданим кроком.

Необхідно нагадати, що обрання голови та секретаря безпосередньо на зборах можливе за умови включення до порядку денного загальних зборів акціонерів відповідного питання.

Функції та повноваження голови зборів мають бути відображені у статуті або положенні про загальні збори. Зокрема, на голову загальних зборів можуть бути покладені наступні функції:

• оголошення про відкриття загальних зборів та завершення їхньої роботи;

• прийняття рішення та оголошення про перенесення відкриття зборів;

• підтримання порядку під час проведення загальних зборів та контроль за дотриманням регламенту загальних зборів;

• оголошення порядку денного;

• організація виступів учасників зборів;

• надання пояснень з питань, пов’язаних із проведенням загальних зборів;

• оголошення про початок голосування;

• оголошення підсумків голосування;

• вирішення питань, пов’язаних з процедурою проведення загальних зборів;

• підписання протоколу загальних зборів;

• передача до архіву товариства документів загальних зборів.

ПОРАДИ ГОЛОВІ ЗБОРІВ

1.

Під час зборів слід мати при собі нормативні акти, статут та внутрішні документи товариства (із закладками та помітками), у яких врегульовані питання скликання та проведення зборів та питання порядку денного.

2. Краще не тільки оголосити регламент загальних зборів, а ще й довести його до відома учасників загальних зборів іншими способами, наприклад, під час реєстрації надати учасникам зборів відповідну пам\'ятку або відобразити регламент на спеціальних плакатах та ін.

3. Заздалегідь підготувати сценарій проведення зборів, у якому відобразити усі кроки та варіанти проведення загальних зборів.

4. Оволодіти психологічними прийомами управління зборами та мистецтвом

полеміки. Для цього існують спеціальні тренінги та література. Декілька книг з цієї тематики надані у бібліографії до цього посібника на стор. .

5. Переглянути цей посібник до початку загальних зборів.

<< | >>
Источник: Сергій Бабаларов. ЯК СКЛИКАТИ І ПРОВЕСТИ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА практичні поради, зміни у законодавстві, зразки документів. ПОСІБНИК. 2005

Еще по теме § 7. Голова та секретар зборів:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -