<<
>>

1. Економічна необхідність і роль страхування в забезпеченні безперервності суспільного виробництва

Жодна держава не гарантована від різних несприятливих подій і стихійного лиха, в результаті яких порушуються природні багатства, а також матеріальні цінності, що створені працею людини.

В наслідок цього настають перерви у виробничому процесі, у розвитку різних сфер суспільного життя, ускладнюється задоволення потреб населення.

Несприятливі події виникають на підприємстві, через транспорт (травматизм) та в особистому житті. Для усунення наслідків різних несприятливих подій, що настають у житті суспільства, колективі людей або окремих громадян, необхідні додаткові витрати грошових і матеріальних ресурсів. Вони покриваються із спеціальних фондів – резервних фондів, складовою частиною яких є страхові фонди.

Страхування як економічна категорія є частиною категорії "фінанси" й охоплює виключно сферу перерозподільних відносин. Страхування характеризується певними специфічними ознаками.

1. При страхуванні виникають грошові перерозподільні відносини, які обумовлені існуванням ймовірності випадків, що тягнуть за собою можливість заподіяння матеріального або іншого збитку народному господарству, населенню або окремому члену суспільства.

2. При страхуванні здійснюється розподіл наслідків заподіяних збитків між учасниками страхування – страхувальниками, який завжди носить замкнутий характер.

3. Замкнутість розподілу збитків обумовлює поверненість коштів, що надходять до страхового фонду.

Державне страхування – це сфера економічних відносин, що виникають між державою і підприємствами, організаціями і громадянами в процесі формування і розподілу централізованого страхового фонду з метою відшкодування й надання матеріальної допомоги.

Економічною основою і умовами здійснення страхування є створення страхового фонду страховиків. Однак існують та інші способи створення страхових фондів. Це централізоване формування резервних і страхових фондів в державному і місцевих бюджетах, створення валютних резервів на державному рівні, золотого запасу держави та децентралізоване створення фінансових резервів в сфері матеріального виробництва в об\'єднаннях, на підприємствах, в корпораціях, в сільському господарстві для відшкодування локального збитку й покриття різних збитків.

В залежності від об\'єктів страхового захисту – життя, здоров\'я, працездатності громадян, матеріального майна громадян і підприємств, а також інших суб\'єктів господарювання, страхування може бути пов\'язане з відшкодуванням втрат в сімейних доходах – з одного боку, і відшкодуванням матеріального збитку – з іншого. В якості об\'єкта страхування може виступати і відповідальність організацій або громадян, що пов\'язана з можливістю заподіяння ними шкоди іншим особам або іншими обставинами. Тут страхування також пов\'язане з відшкодуванням матеріального або морального збитку.

2. 0собисте страхування, його суть і значення в забезпеченні соціального захисту громадян

Об\'єктами особистого страхування виступають життя та здоров громадян. Видами особового страхування є змішане страхування життя, страхування дітей, весільне страхування і ін. Особисте страхування виконує дві функції: страхову та нагромаджувальну. Страхова передбачає відшкодування витрат при настанні страхової події. Нагромаджувальна полягає в тому, що після закінчення строку дії страхового договору, застрахованому виплачується страхова сума.

З. Соціальне страхування як основна форма страхової діяльності.

У страхуванні особлива сфера – це соціальне страхування. Особлива тому, що мета його не локалізація ризику, а вкладення фінансових ресурсів для одержання певної вигоди чи послуги в майбутньому.

Із фінансового погляду – це вкладення ресурсів, їхнє накопичення, перетворення в капітал, одержання доходу й повернення вкладених коштів у майбутньому в обумовлений страховим договором термін. При цьому не відбувається перерозподілу фінансових ресурсів, вони надаються для тимчасового користування.

Загалом згідно зі страховою практикою соціальне страхування називається страхуванням капіталів і страхуванням рент. Соціальним воно називається тому, що безпосередньо пов\'язане з життєвими інтересами громадян і впливає на його соціальні гарантії та рівень матеріального добробуту.

Страхування капіталів передбачає створення капіталів більшої вартості. Тут в основному мають місце такі види страхування, як змішане страхування життя, страхування дітей, страхування до одруження тощо. Страхування ренти передбачає виплату обумовленої договором суми у вигляді регулярних або періодичних виплат. Сюди належать пенсійне й медичне страхування.

Розмір страхових внесків залежить від розміру страхової суми і тарифної ставки, яка в свою чергу залежить від віку застрахованого, а також від строку страхування. Страховий внесок може бути сплачений воднораз, щорічно, щоквартально або щомісячно готівкою чи безготівкове.

Страхування ренти має на меті забезпечення страхувальникові звичного для нього матеріального становища, незалежно від змін, які пов\'язані зі станом здоров\'я, зменшенням, або втратою працездатності, старістю. За допомогою різнобічних послуг, які можуть бути запропоновані страховиком, страхувальник може забезпечити достатнє матеріальне становище для рідних і близьких на випадок своєї смерті. Особливістю договорів страхування ренти є те, що страхова сума, що буде виплачена страхувальникові, дорівнює сумі його страхових внесків.

<< | >>
Источник: Неизвестный. Фінанси. Лекції. 2013. 2013

Еще по теме 1. Економічна необхідність і роль страхування в забезпеченні безперервності суспільного виробництва:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -