<<
>>

10. Особливості фінансових відносин на підприємствах різних форм власності і господарювання

Капітальне будівництво є провідною галуззю матеріального виробництва, бо готову продукцію цієї галузі використовує все народне господарство. Тут існують такі особливості:

1.

У будівництві період виробництва більш тривалий, ніж у промисловості.

2. Готова продукція в будівництві нерухома і не транспортована, а основні виробничі фонди і робоча сила знаходяться у русі.

3. В плані капітального будівництва передбачається не тільки обсяг робіт, але і термін введення в дію об\'єктів, що будуються.

Організація фінансування будівництва здійснюється за проектно-кошторисною документацією. Кошторисна вартість будівництва визначається за кожним об\'єктом окремо. На організацію фінансів впливають :

1. Спосіб ведення будівництва: підрядний (залучаються спеціалізовані організації); господарський (власними силами).

2. Вибір проекту: типовий; індивідуальний.

Організація будівництва містить:

1.Пошук типового (індивідуального) проекту.

2.Організація фінансування за рахунок: власних коштів; позикових коштів; бюджетних коштів.

3. Пояснювальна економічна записка, яка містить обґрунтування необхідності будівництва.

4.Рішення виконкому про внесення об\'єктів, що будуються в місті.

5. Внесення об\'єкту до генерального плану об\'єктів, що будуються в місті.

6.Виписка з генерального плану є підставою для заключення договору з підрядником (субпідрядником).

7. Своєчасне фінансування і контроль за терміном будівництва. Доходи будівельних організацій: власні кошти (прибуток); кредити банків; бюджетні асигнування тощо.

Витрати: пов\'язані з основним видом діяльності: перерахування у статутний фонд для виплати процентів за акціями; адміністративне - господарські; інші.

Фінанси підприємств АПК.

АПК являє собою міжгалузеве утворення, що забезпечує зв\'язок між виробництвом сільськогосподарської продукції, промислової її переробки і доведенням до споживача.

Провідне місце в системі АПК займають сільськогосподарські підприємства (колгоспи, радгоспи, агрофірми, фермерські господарства тощо). Вони виступають ланкою, що виражена технологічним ланцюгом: виробництво продукції - переробка - реалізація споживачам.

Особливості:

1.Сезонний характер виробництва.

2.Тривалість кругообігу основних виробничих засобів.

3.Природна родючість земель.

4.Кліматичні умови.

5.Типи сільськогосподарських підприємств.

6.Нерівномірність витрат і надходження грошових коштів протягом року.

7.Необхідність створення страхового фонду.

Основним джерелом грошових надходжень сільськогосподарських підприємств є виручка від реалізації продукції.

Питання для самоперевірки:

У чому полягає основний зміст і функції фінансів підприємств?

Що є об’єктом розподілу, який здійснюється за допомогою фінансів?

Як будують свої відносини органи державного управління з підприємствами?

Які фінансові методи регулювання діяльності підприємницьких структур?

В умовах ринку кожному підприємству важливі фінансова незалежність і самостійність. Як потрібно розуміти фінансову незалежність і самостійність підприємства?

Які фактори впливають на організацію фінансів підприємств нематеріальної сфери?

Які фактори впливають на організацію фінансів громадських об’єднань?

Які фактори впливають на організацію фінансів підприємств матеріального виробництва?

<< | >>
Источник: Неизвестный. Фінанси. Лекції. 2013. 2013

Еще по теме 10. Особливості фінансових відносин на підприємствах різних форм власності і господарювання:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -