<<
>>

11.1.9. Фінанси малих і середніх підприємств у Польщі

В Польщі нараховується понад 3 млн малих і середніх підприємств, на яких працюють близько 7 млн осіб, і вони виробляють 48% ВВП країни. Відповідно до законодавства Польщі до малого підприємства відноситься таке, в якому працюють менше 50 працівників, обсяг реа

лізації-нетто не перевищує 7 млн евро або сума активів його балансу не більше 5 млн евро.

До середнього підприємства відноситься таке, де середньорічно працюють не більше 250 працівників, обсяг реалізації-нет-то не досягає 40 млн евро або сума активів не перевищує 27 млн евро.

Дослідження польських вчених показують, що основним засобом фінансування малих і середніх підприємств у Польщі є власні кошти. Банківський кредит виступає основним засобом фінансування для тих підприємств, на яких працюють понад ЗО працівників. Найбільше користуються банківським кредитом цивільні спілки (акціонерні товариства).

Бар\'єрами для інвестиційної діяльності малих і середніх підприємств є: високий рівень процентів по кредитах, труднощі з пошуку позичкових фінансів, у тому числі як у Польщі, так і за кордоном; відсутність можливості збільшення власних фінансових ресурсів; обмежені інвестиційні пільги; відсутність допомоги з боку місцевої влади.

Важливу роль у фінансуванні малих і середніх підприємств можуть відіграти такі форми, як: лізинг, факторинг, франчайзинг, фонди венчурного капіталу.

Розвиток лізингових операцій у Польщі не відрізняється від світових тенденцій. У цій країні найпопулярнішим предметом лізингу є легкові автомобілі та вантажівки.

Наступна форма фінансування — факторинг. Клієнтами, які найбільше користуються ним, є підприємства виробничої сфери, а також організації торгівлі і сфери послуг. Висока плата за факторингові послуги веде до того, що багато малих фірм тільки інколи користуються факторингом.

Ще одна форма — франчашинг. Хоча вона і не є формою фінансування у класичному розумінні, але може позитивно вплинути на фінансовий стан підприємств малого і середнього бізнесу.

Фінансові переваги франчайзингу для вказаних підприємств полягають у наступному: можливість отримання позики від франчайзингової фірми, фінансування вказаною фірмою оборотного капіталу малого підприємства тощо.

Певні кошти можуть заінвестувати у розвиток малих і середніх підприємств фонди венчурного (ризикованого) капіталу. Вони утворюються насамперед публічними інвесторами (урядовими агенціями, місцевими владами) і приватними інвесторами (банками, страховими компаніями, пенсійними фондами тощо). Кошти з цих фондів насамперед отримують ті фірми, які зайняли сильні позиції на ринку, але не мають належного капіталу для подальшого розвитку. Ними також можуть скористатися невеликі фірми, які не мають змоги отримати кредити або випустити на ринок власні цінні папери.

15»

228

229

Крім загальних форм оподаткування, малі підприємства могли користуватися спрощеними формами, які характеризувались: більш низьким рівнем зобов\'язань, простими правилами і легкістю застосування в щоденній практиці.

Спрощена система оподаткування полягає у визначенні законодавчим актом ставки податку у процентному чи абсолютному нарахуванні, незалежно від величини прибутку — до визначеної в розпорядженні суми витрат і отриманого доходу. Ставка податку визначається по конкретному виду діяльності фізичної особи або — в деяких випадках — товариства. Спрощене оподаткування означає спрощену форму звітності перед податковими службами. Це, безсумнівно, полегшує розвиток малих підприємств, але є перешкодою в контактах з банками, які ставляться до цього з недовірою, не маючи повного уявлення про дійсні обороти, надходження і доходи фірми.

Важливим кроком для покращення фінансування малих і середніх підприємств може стати введення для них податку на прибуток в розмірі 19% (замість 27%) в 2004 p., хоча цей захід не всіма сприймається однозначно, оскільки юридичні особи платитимуть найменший податок порівняно з фізичними особами.

Суттєві витрати несуть малі і середні підприємства Польщі на виплати по соціальному страхуванню. В 2000 р. середні підприємств витрачали на це близько 12,6% всіх коштів на оплату праці зайнятих на цих підприємствах.

Високі податки і значні соціальні відрахування призводять до того, що значна частина малих і середніх підприємств ведуть свою діяльність у тіньовій економіці. Частка цієї економіки у ВВП Польщі досить висока — від 14 до 27% (за різними оцінками). Тому уряд країни планує значно зменшити фінансовий тиск на малі і середні підприємства, щоб вивести їх діяльність з «тіні».

<< | >>
Источник: Карлін М. І.. Фінанси зарубіжних країн: Навчальний посібник. — К: Кондор, 2004. - 384 с. 2004

Еще по теме 11.1.9. Фінанси малих і середніх підприємств у Польщі:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -