<<
>>

1. Метод аудиту: поняття та характеристика його складових

Методичний прийом, як складова методу аудиту є неподільною на складові дією аудиторів, тобто є закінченим елементом процесу аудиторського дослідження.

Методи (способи) – це сукупність методичних прийомів та інших заходів контрольного характеру, які спрямовані на отримання достатніх та доречних аудиторських процедур.

[66].

Аудиторські процедури здійснює аудитор з метою одержання аудиторських доказів, які допоможуть йому обґрунтувати неупереджену думку щодо достовірності інформації фінансової звітності.

Аудиторські процедури – це взаємопов’язана послідовність визначення дій аудитора, направлення на організацію процесу аудиту і послуг йому супутніх та безпосереднього отримання відповідних та достатніх доказів для обґрунтування професійного судження.

Метод аудиту проявляє себе сукупністю методів (способів):

- загальнонаукових: індукція, дедукція, абстракція, аналіз, синтез, моделювання, аналогія, спостереження;

- інших наукових знань (теорії ймовірності, бухгалтерський облік, економічного аналізу);

- власні методи аудиту: метод аудиторської вибірки, метод суттєвості, метод узагальнення.

Процес аудиту значно складний і це обумовлює використання комплексу методів, які запозичені із різних наукових знань таких як: теорія контролю, теорія бухгалтерського обліку, теорія економічного і фінансового аналізу, статистики, соціології.

Не заперечуючи твердження, що об’єктом аудиту є інформація фінансової звітності, слід пам’ятати що ця інформація формується поступово від факту господарського життя (первинна інформація) до інформації фінансової звітності. Саме цієї логіки і підпорядкована послідовність вивчення інформації в процесі аудиту і надання послуг йому супутніх. Особливо ця методологія аудиту проявляється при підтверджуючому аудиті. В цьому просліджується комбінування суцільного та вибіркового підходів до вивчення інформації від фінансової звітності до інформації, яку народжує факт господарського життя під впливом дій відповідних посадових осіб, осіб, які приймають рішення, в тому числі і управлінські.

Основними способами вивчення (оцінки) документів є: формальна перевірка документів, нормативна перевірка, арифметична, хронологічна перевірка, взаємний контроль, зустрічна перевірка, контрольне порівняння, логічний аналіз і ін..

<< | >>
Источник: Борисенко М.В.. Конспект лекцій з дисципліни «Аудит». Донецьк - 2014. 2014

Еще по теме 1. Метод аудиту: поняття та характеристика його складових:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -