<<
>>

Що таке договір позики ?

Договір позики - це угода, за якою позикодавець передає у власність позичальникові безоплатно або за певну винагороду грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а по­зичальник зобов\'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

Річ є визначеною родовими ознаками, якщо вона має ознаки, властиві усім речам того ж роду, та вимірюється числом, вагою, мірою - тобто іншими словами, така річ є замін­ною.

Отже, позикодавець - це той, хто надає, а позичальник - той, хто бере позику.

Договір позики укладається між позикодавцем та позичаль­ником.

Сторонами договору можуть бути громадяни, які усвідомлю­ють значення своїх дій і можуть ними керувати та мають достатній рівень правоздатності. Здатність мати цивільні права та обов\'язки (цивільну правоздатність) мають усі громадяни. Але, у деяких ви­падках, здатність мати окремі цивільні права та обов\'язки може пов\'язуватися з досягненням особою відповідного віку.

Договір вважається укладеним і набуває чинності з моменту, коли позикодавець передає позичальнику майно у власність.

Слід мати на увазі, що в цивільному праві під терміном "майно" мається на увазі не тільки речі чи предмети, а й грошові кошти чи інші цінності.

Саме з моменту передачі грошей або речей, що є предметом позики, позичальник стає їх власником.

Предметом договору можуть бути гроші або інші замінні речі, визначені родовими ознаками. Гроші можуть позичатися готівкою або шляхом безготівкових розрахунків. При безготівкових розра­хунках моментом передачі коштів вважається момент зарахування їх на рахунок позичальника або, за його вказівкою, на рахунок тре­тьої особи, якщо інше не передбачено самим договором. Крім на­ціональної валюти, предметом позики може бути також іноземна валюта, але за умови додержання вимог валютного законодавства.

Моментом передачі інших речей, визначених родовими озна­ками, може бути не лише передача речі в натурі, а й вручення то-варорозпорядчих документів на це майно.

Увага! Будь-яка обіцянка надати у майбутньому позику, під­писати договір, або вказати у договорі на строк, протягом якого відбудеться передача позики, не мають юридичного значення.

<< | >>
Источник: Л.М.Горбунова, С.В.Богачов, І.Ф.Іванчук, Д.С.Йора. Кредит. Позика. Банківський вклад / Л.М.Горбунова, С.В.Богачов, І.Ф.Іванчук, Д.С.Йора; М-во юстиції України.- К.,2006. - 41 с. - Бібліогр.: с. 40.. 2006

Еще по теме Що таке договір позики ?:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -