<<
>>

ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Виходячи з логіки викладання курсу „Гроші та кредит”, нами виділені чотири модулі, що включають у себе близькі за змістом теми курсу:

Модуль 1. Теми 1-4;

Модуль 2. Теми 5-7;

Модуль 3.

Теми 8-10;

Модуль 4. Теми 11-12.

За кожною виділеною в модулі темою подається теоретичний матеріал – опорний конспект лекції, питання для самопідготовки і самоперевірки, список рекомендованої літератури, тестові і практичні завдання.

По кожному модулю студентам пропонуватимуться контрольні завдання як для самоперевірки, так і для оцінки їх знань. Модуль завершується проведення модульного контролю, навчальний курс – проведенням підсумкового контролю. Теоретичні питання і практичні завдання четвертого модуля будуть включені у білети підсумкового контролю.

Для успішного опанування навчального курсу студентам варто ознайомитися із поданими в посібнику методичними рекомендаціями щодо різних напрямків самостійної роботи з навчальним матеріалом.

Успішне проходження студентом поточного контролю є перепусткою до модульного, а результати модульного контролю враховуються при визначенні остаточної оцінки рівня знань студента. Запорукою успіху стає повсякденна праця над учбовим матеріалом.

<< | >>
Источник: Галушка Є.О.. Гроші та кредит: Навч.-метод. посібник для самост.вивч. дисц. – Чернівці,2006. – с.. 2006

Еще по теме ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -