<<
>>

7. В чому полягає сутність кредиту?

В основі кредитних відносин завжди ґрунтовне місце посідає довіра однієї особи до іншої, довіра, на підставі якої у позику надається певна вартість у грошовій або товарній формі для тимчасового користування за відповідну плату .

У науковій літературі даються різні визначення сутності кредиту. У фінансовому словнику А.Г.Завгородній трактує це поняття наступним чином: “кредит – позика у грошовій або товарній формі, що надається банком, юридичною (або фізичною особою), кредитором, іншій особі – позичальнику, який сплачує процент за користування позикою” . На думку В.Д.Лагутіна, кредит – це форма прояву кредитних відносин, форма руху позичкового капіталу. Кредит виражає економічні відносини між кредитором і позичальником, які виникають під час одержання позики, користування нею та її повернення. [16, ст. 14]

Савлук М.І. сутність кредиту розглядає як суспільні відносини, що виникають між економічними суб’єктами у зв’язку з передачею один одному в тимчасове користування вільних коштів (вартості) на засадах зворотності, платності та добровільності [7, c. 372].

Отже, кредит – це економічні відносини між суб’єктами кредитної угоди, які полягають у передачі позичкового капіталу у тимчасове користування на умовах повернення, платності, цільового характеру використання.

<< | >>
Источник: Невідомий. Гроші і кредит. Відповіді на іспит. 2015

Еще по теме 7. В чому полягає сутність кредиту?:

  1. Глава 2. Фінансова система
  2. Глава 3. Фінансова політика і фінансовий механізм
  3. Глава 6. Фінанси підприємницьких структур У чому полягає зміст фінансової категорії «фінанси підприємств» ?
  4. Глава 14. Фінансовий ринок та фінансові інститути
  5. Розділ VІ Міжнародні фінанси
  6. 3. методичні рекомендації ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  7. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО CЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ Модуль I. Вивчення теоретичного курсу дисципліни ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ГРОШОВИХ ВІДНОСИН
  8. 14.3. Методи банківського кредитування.
  9. ПРИКЛАД ПОБУДОВИ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
  10. 1.1. Поняття, сутність та структура забезпечення банківських кредитів
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -