<<
>>

Тести для самоконтролю знань

1. Строковою вважається заборгованість:

а) строк погашення якої не перевищує 12 місяців;

б) строк погашення якої перевищує 12 місяців;

в) строк погашення якої за умовами договору не настав або продовжений.

2. Акціонерне товариство маже розміщувати, облігації:

а) за рішенням ради директорів;

б) за рішення місцевих органів влади;

в) за вибором більшості голосів.

3. Номінальна вартість усіх випущених облігацій:

а) повинна перевищувати розмір статутного капіталу товариства;

б) не повинна перевищувати розмір статутного капіталу товариства;

в) має дорівнювати розміру статутного капіталу товари­ства.

4. Розміщення облігацій без забезпечення:

а) дозволяється не раніше п\'ятого року діяльності това­риства за умов відповідного затвердження до цього часу чо­тирьох річних балансів;

б) не дозволяється;

в) дозволяється не раніше третього року діяльності това­риства за умов відповідного затвердження до цього часу двох річних балансів.

5. Нарахування належного доходу (відсотків або дис­конту) за розміщеними облігаціями емітент відображає:

а) у складі витрат від інвестиційної діяльності у тих зві­тних періодах, до яких належать дані відрахування;

б) у складі операційних витрат у тих звітних періодах,до яких належать дані відрахування;

в) у складі витрат від фінансової діяльності у тих звітних періодах, до яких належать дані відрахування.

6.Вартість позиченого капіталу, що залучається за рахунок емісії корпоративних облігацій, оцінюють на основі:

а) ставки купонного процента, що формує суму періоди­чних купонних виплат;

б) суми дисконту, що виплачується при погашенні;

в) загальної суми емісії корпоративних облігацій.

7. Ключове завдання роботи фінансиста полягає в тому, щоб:

а) виключити всі ризики;

б) прийняти розумні, наперед прораховані ризики в ме­жах позитивного потенціалу;

в) виключити заборгованість корпорації банку.

8. Коефіцієнт фінансової напруженості показує:

а) частину позичених коштів у валюті балансу позичаль­ника;

б) ступінь фінансової незалежності позичальника від по­зичених коштів;

в) ступінь залежності корпорації від довгострокових кредитів і акціонерів.

9.Коефіцієнт залучення коштів показує:

а) відношення між кредиторською і дебіторською забо­ргованістю корпорації;

б) ступінь фінансової незалежності позичальника від по­зичених коштів;

в) ступінь залежності корпорації від позик місцевих ор­ганів влади.

10. Коефіцієнт капіталізації показує:

а) відношення прибутку до суми власного капіталу під­приємства;

б) ступінь фінансової незалежності позичальника від позичених коштів;

в) ступінь залежності корпорації від її довгострокових кредитів і акціонерів.

<< | >>
Источник: Дсєва Н.М., Олійник В.Я., Григораш Т.Ф., Григораш Г.В., Буряк А.В.. Управління корпоративними фінансами. Навчальний посібник. -К.: Центр учбової літератури,2007. - 200 с. 2007

Еще по теме Тести для самоконтролю знань:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -