<<
>>

Тести для самоконтролю знань

1. Строковою вважається заборгованість:

а) строк погашення якої не перевищує 12 місяців;

б) строк погашення якої перевищує 12 місяців;

в) строк погашення якої за умовами договору не настав або продовжений.

2. Акціонерне товариство маже розміщувати, облігації:

а) за рішенням ради директорів;

б) за рішення місцевих органів влади;

в) за вибором більшості голосів.

3. Номінальна вартість усіх випущених облігацій:

а) повинна перевищувати розмір статутного капіталу товариства;

б) не повинна перевищувати розмір статутного капіталу товариства;

в) має дорівнювати розміру статутного капіталу товари­ства.

4. Розміщення облігацій без забезпечення:

а) дозволяється не раніше п\'ятого року діяльності това­риства за умов відповідного затвердження до цього часу чо­тирьох річних балансів;

б) не дозволяється;

в) дозволяється не раніше третього року діяльності това­риства за умов відповідного затвердження до цього часу двох річних балансів.

5. Нарахування належного доходу (відсотків або дис­конту) за розміщеними облігаціями емітент відображає:

а) у складі витрат від інвестиційної діяльності у тих зві­тних періодах, до яких належать дані відрахування;

б) у складі операційних витрат у тих звітних періодах,до яких належать дані відрахування;

в) у складі витрат від фінансової діяльності у тих звітних періодах, до яких належать дані відрахування.

6.Вартість позиченого капіталу, що залучається за рахунок емісії корпоративних облігацій, оцінюють на основі:

а) ставки купонного процента, що формує суму періоди­чних купонних виплат;

б) суми дисконту, що виплачується при погашенні;

в) загальної суми емісії корпоративних облігацій.

7. Ключове завдання роботи фінансиста полягає в тому, щоб:

а) виключити всі ризики;

б) прийняти розумні, наперед прораховані ризики в ме­жах позитивного потенціалу;

в) виключити заборгованість корпорації банку.

8. Коефіцієнт фінансової напруженості показує:

а) частину позичених коштів у валюті балансу позичаль­ника;

б) ступінь фінансової незалежності позичальника від по­зичених коштів;

в) ступінь залежності корпорації від довгострокових кредитів і акціонерів.

9.Коефіцієнт залучення коштів показує:

а) відношення між кредиторською і дебіторською забо­ргованістю корпорації;

б) ступінь фінансової незалежності позичальника від по­зичених коштів;

в) ступінь залежності корпорації від позик місцевих ор­ганів влади.

10. Коефіцієнт капіталізації показує:

а) відношення прибутку до суми власного капіталу під­приємства;

б) ступінь фінансової незалежності позичальника від позичених коштів;

в) ступінь залежності корпорації від її довгострокових кредитів і акціонерів.

<< | >>
Источник: Дсєва Н.М., Олійник В.Я., Григораш Т.Ф., Григораш Г.В., Буряк А.В.. Управління корпоративними фінансами. Навчальний посібник. -К.: Центр учбової літератури,2007. - 200 с. 2007

Еще по теме Тести для самоконтролю знань:

 1. 2.7 Риски
 2. Введение
 3. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 7. ПЕРЕДМОВА
 8. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И САМОКОНТРОЛЯ
 9. Тести для самоконтролю знань
 10. Тести для самоконтролю знань
 11. Тести для самоконтролю знань
 12. Тести для самоконтролю знань
 13. Тести для самоконтролю знань
 14. Тести для самоконтролю знань 2.
 15. Тести для самоконтролю знань
 16. Тести для самоконтролю знань
 17. Тести для самоконтролю знань
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -