<<
>>

3.1. Основні режими грошово-кредитної політики центральних банків

Під терміном «режим грошово-кредитної політики» розуміється сукуп­ність взаємопов’язаних, скоординованих заходів центрального банку, які застосовуються ним для досягнення стратегічної мети.

Поставлене завдання вирішується шляхом досягнення або утримання на стабільному рівні зна­чення номінального показника, який виступає в якості проміжної цілі.

У більшості випадків центральні банки обирають один з трьох базо­вих номінальних показників, що характеризує результати його діяльності: наявний обсяг грошової маси в обороті, значення валютного курсу та рі­вень інфляції. Утримання динаміки цих змінних на проголошеному рівні протягом визначеного проміжку часу називається її таргетуванням, а назва режиму залежить від тієї змінної, яка обирається центральним банком в якості проміжної цілі. Центральними банками залежно від проміжної цілі монетарної політики можуть застосовуватися наступні монетарні режими: монетарне, курсове таргетування і таргетування інфляції.

<< | >>
Источник: В.С. Стельмах. Монетарна політика Національного банку України: сучасний стан та перспективи змін / За ред. В.С. Стельмаха. - К.: Центр наукових дослід­жень Національного банку України, УБС НБУ,2009. - 404 с.. 2009

Еще по теме 3.1. Основні режими грошово-кредитної політики центральних банків:

 1. 2.6.2. ІНСТРУМЕНТИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ
 2. 3.5. ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА
 3. 3.5.1. СТРУКТУРА ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ
 4. 4.5. ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА В ЙОРДАНІЇ
 5. § 5. Грошово-кредитна політика центрального банку
 6. Грошово-кредитна політика в системі економічної політики держави і механізм її впливу на макроекономічні показники
 7. Особливості грошово-кредитної політики України
 8. Нормативно-правові засади проведення грошово-кредитної політики
 9. 2.2. Сучасні інструменти та механізми грошово-кредитної політики Національного банку України
 10. 3.1. Основні режими грошово-кредитної політики центральних банків
 11. Теоретичні засади трансмісійного механізму грошово-кредитної політики
 12. Напрями удосконалення трансмісійного механізму грошово-кредитної політики на основі зарубіжного досвіду
 13. Проблемні питання визначення ефективності грошово-кредитної політики
 14. Зближення позицій монетаристів та неокейнсіанців у їхніх рекомендаціях щодо грошово-кредитної політики в сучасних умовах.
 15. Грошово-кредитна політика центрального банку: суть, типи, стратегічні цілі. Інструменти грошово-кредитного регулювання.
 16. Фіскально-бюджетна й грошово-кредитна політика в системі державного регулювання ринкової економіки.
 17. Грошово-кредитна політика центрального банку:суть, типи, стратегічні цілі. Інструменти грошово-кредитного регулювання
 18. Фіскально-бюджетна й грошово-кредитна політика в системі державного регулювання ринкової економіки.Сеньйораж і монетизація бюджетного дефіциту
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -