>>

Зміст

Тема 1. Предмет і метод економічної теорії....................................................4

1. Історичні етапи розвитку економічної думки.

2. Предмет економічної теорії.

3. Методи економічних досліджень.

4. Економічні закони, принципи і економічні категорії.

5. Функції економічної теорії.

Тема 2. Економічні потреби і виробничі можливості суспільства............................................................................................................11

1. Суть і класифікація економічних потреб. Закон зростання потреб.

2. Процес виробництва. Виробничі можливості суспільства.

3. Основні фактори виробництва.

Тема 3. Економічна система суспільства........................................................19

1. Сутність та типи економічних систем.

2. Виробничі відносини, їх сутність та види.

3. Власність, її сутність та місце в економічній системі.

4. Типи, форми і види власності.

Тема 4. Форми організації суспільного виробництва................................27

1. Суть і риси натурального господарства.

2. Товарна форма організації суспільного виробництва.

3. Товар і його властивості.

4. Величина вартості товару. Закон вартості і його функції.

5. Теоретичні концепції вартості товару.

Тема 5. Гроші........................................................................................................34

1. Історичні етапи розвитку грошових відносин.

2. Суть і функції грошей.

3. Грошовий обіг та його закони.

4. Грошова система, її структура та типи.

5. Інфляція, її причини та наслідки.

Тема 6. Ринок: суть, функції та умови формування....................................43

1. Суть і функції ринку.

2. Структура ринку. Класифікація видів ринку.

3. Інфраструктура ринку.

4. Попит і пропозиція. Ринкова рівновага.

5. Конкуренція та її місце в ринковій економіці.

6. Монополізм, його суть і форми прояву. Антимонопольна політика держави.

7. Функції держави в ринковій економіці.

Тема 7. Підприємство і підприємництво........................................................66

1. Суть підприємництва та умови його існування.

2. Підприємство як суб’єкт ринкової економіки.

3. Організаційно правові форми підприємницької діяльності.

4. Акціонерне товариство, як форма організацій бізнесу. Акції, їх суть і види.

5. Малі підприємства і їх місце та роль в економіці.

Тема 8. Витрати та результати діяльності підприємства...........................80

1. Кругообіг та обіг капіталу підприємства.

2. Капітал підприємства та його структура.

3. Втирати суспільства та підприємства.

4. Форми доходу підприємства. Валовий дохід підприємства та його розподіл.

Тема 9. Основи теорії відтворення...............................................................87

1.Суть, основні риси та типи відтворення.

2. Економічне зростання, його суть та фактори.

3. Економічний цикл і його фази.

4. Малі, середні та довгі цикли.

5. Антициклічні заходи держави.

Тема 10. Відтворення і зайнятість трудових ресурсів...............................96

1. Відтворення робочої сили.

2. Ринок робочої сили як форма регулювання трудових ресурсів.

3. Безробіття, його суть, причини та форми.

Тема 11. Фінансово-кредитна система в ринковій економіці..................102

1. Фінансова система країни та її структура.

2. Податки і податкова система.

3. Державний бюджет та бюджетна політика.

4. Кредит як особлива форма функціонування грошових фондів.

Тема 12. Тенденції розвитку світового господарства................................111

1. Виникнення, суть та основні тенденції розвитку світового господарства.

2. Форми міжнародного співробітництва.

3. 3. Міжнародні економічні організації.

Тема 13. Міжнародна фінансова система.....................................................119

1. Міжнародна валютна система та її еволюція.

2. Валютний ринок та валютний курс.

3. Фінансування міжнародних економічних зв`язків.

| >>
Источник: Лакей І.М.. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (конспект лекцій). 0000

Еще по теме Зміст:

 1. Страховой механизм. Страховой механизм макроуровня
 2. Глава IV КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
 3. Розділ 17 СТРУКТУРА ФЕДЕРАЛЬНОЇ РЕЗЕРВНОЇ СИСТЕМИ
 4. Глава 6. Фінанси підприємницьких структур У чому полягає зміст фінансової категорії «фінанси підприємств» ?
 5. Лекция 21. Англия XVII-XIX вв.: становление буржуазного (индустриального) государства.
 6. Проект Закону України "Про адміністративно-територіальний устрій України"
 7. Становление нормативно-правового регулирования «зеленого» строительства в целях экологизации строительной отрасли России
 8. 3.2. Класифікація адміністративного розсуду
 9. § 3.2. существенные условия договора страхования гражданской ответственности единоличных, членов коллегиальных исполнительных органов хозяйственных обществ
 10. Правове регулювання планування використання земель населених пунктів для розміщення зелених насаджень
 11. 1.2. Становлення сучасного інституту права держави на самооборону відповідно до розвитку принципу незастосування сили або загрози силою
 12. 3.3. Актуальні проблеми сучасного етапу систематизації законодавства про адміністративну відповідальність
 13. 2.3. Адміністративні процедури адміністративно-правового забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні
 14. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
 15. 4.2. Створення ДАІ МВС України, її організація та завдання
 16. §2. Перспективы включения преступления «терроризм» в Римский статут Международного уголовного суда
 17. § 2. Понятие пенсионного страхования
 18. 2.1. Правовое регулирование обязательного страхования жизни и здоровья граждан
 19. § 3. Политико-правовые взгляды протопопа Аввакума и старообрядцев
 20. Социально-экономическое и политическое развитие страны в 20—30-е годы
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -