<<
>>

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Контрольні запитання

 1. Дайте визначення світової валютної системи.
 2. Проаналізуйте етапи становлення світової валютної системи.
 3. Що таке валюта і які її основні види?
 4. Дайте характеристику видів валютних курсів.
 5. В чому суть та які види валютного ринку?
 6. Назвіть основні елементи валютної політики.
 7. Дайте характеристику дисконтної політики.
 8. Дайте характеристику девізної політики.
 9. В чому суть валютних інтервенцій?

Контрольні тести

 1. Поставка валюти при операціях, що здійснюються на умовах «СПОТ», відбувається:

а) протягом 48 годин;

б) більше як за 2 доби;

в) протягом 2 годин;

г) правильна відповідь відсутня.

 1. Розрахунки за операціями форвардного типу здійснюються:

а) протягом 48 годин;

б) більше як за 2 доби;

в) протягом 2 годин;

г) правильна відповідь відсутня.

 1. За опціонних операцій суб’єкти ринку мають право купити або продати валюту:

а) за курсом, зафіксованим на момент укладання угоди;

б) за курсом, який буде в майбутньому.

 1. Система «золотого стандарту» характеризувалася:

а) забороною вільної міграції золота;

б) вільним експортом та імпортом золота;

в) забороною безпосередньої конвертованості національних валют у золото;

г) наявність золота в обігу у вигляді чеканних монет лише на зовнішньому ринку.

 1. Бреттон-Вудська система характеризувалася:

а) розміном на золото паперових знаків вартості;

б) забороною вільної (приватної) купівлі-продажу золота;

в) наявністю плаваючих валютних курсів;

г) усі відповіді правильні.

 1. Підвищення облікової ставки при пасивному платіжному балансі сприяє:

а) відпливу капітали в інші країни;

б) падінню курсу національної валюти;

в) зменшенню активного сальдо платіжного балансу;

г) поповненню офіційних валютних резервів.

 1. Для підтримання курсу національної валюти центральний банк:

а) продає іноземну валюту;

б) скуповує іноземну валюту;

в) продає національну валюту;

г) усі відповіді правильні.

 1. Падіння курсу національної валюти призводить до:

а) зменшення експорту товарів і послуг;

б) збільшення експорту товарів і послуг;

в) збільшення імпорту товарів і послуг;

г) правильна відповідь відсутня.

 1. Підвищення курсу національної валюти призводить до:

а) зменшення імпорту товарів і послуг;

б) збільшення імпорту товарів і послуг;

в) збільшення експорту товарів і послуг;

г) правильна відповідь відсутня.

 1. Країни з хронічно пасивними платіжними балансами змушені:

а) вдаватися до різних видів валютних обмежень;

б) надавати перевагу валютним інтервенціям;

в) надавати перевагу дисконтній політиці;

г) надавати перевагу девізній політиці.

 1. Ревальвація — це:

а) підвищення курсу національної валюти щодо іноземних валют;

б) зниження курсу національної валюти щодо іноземних валют;

в) підвищення курсу іноземних валют;

г) правильна відповідь відсутня.

 1. Платіжні угоди клірингового типу передбачають:

а) зовнішньоторговельні та всі види неторгових платежів здійснюються у вільно конвертованій валюті;

б) взаємний залік вимог і зобов’язань у розрахунках у зовнішній торгівлі та інших формах міжнародних економічних відносин;

в) платежі між країнами здійснюються як шляхом взаємного заліку так і у вільно конвертованій валюті;

г) усі відповіді правильні.

 1. Встановлення «валютного коридору» означає

а) встановлення фіксованого курсу валют;

б) визначення території, на якій дозволяється вільне здійснення валютних операцій;

в) встановлення меж, в яких дозволяється коливання курсу національної валюти;

г) визначення території, на якій заборонене вільне здійснення валютних операцій.

 1. Україна є членом МВФ з:

а) 1950 року в складі СРСР;

б) 1992 року;

в) 1998 року;

г) правильна відповідь відсутня.

 1. Ямайська валютна система виникла в :

а) 1960 р.;

б) 1975 р.;

в) 1976 р.;

г) 1980 р..

 1. Дисконтна політики — це:

а) регулювання облікової ставки;

б) купівля-продаж іноземної валюти;

в) установлення валютного коридору;

г) заборона ввозу іноземної валюти.

 1. Девізна політика — це:

а) регулювання облікової ставки;

б) купівля-продаж іноземної валюти;

в) установлення валютного коридору;

г) заборона ввозу іноземної валюти.

 1. Девальвація — це:

а) підвищення курсу національної валюти щодо іноземних валют;

б) зниження курсу національної валюти щодо іноземних валют;

в) підвищення облікової ставки;

г) заборона ввозу іноземної валюти.

 1. Валютні інтервенції — це:

а) повне або часткове блокування валютних рахунків;

б) заборона вивозу капіталу;

в) заборона ввозу капіталу;

г) цільові операції центральних банків щодо купівлі-продажу іноземної валюти.

 1. Умовами для валютного демпінгу є:

а) установлення різниці між курсом національної валюти та її купівельною спроможністю на внутрішньому ринку;

б) заборона ввозу іноземної валюти;

в) заборона вивозу іноземної валюти;

г) установлення валютного коридору.

 1. Матеріальною базою проведення валютних інтервенцій є:

а) офіційні валютні резерви;

б) офіційна допомога розвитку;

в) державний бюджет;

г) всі відповіді правильні.

 1. Повна конвертованість валюти означає:

а) усі юридичні та фізичні вітчизняні і зарубіжні особи мають можливість вільно здійснювати як поточні, так і інвестиційні валютні операції;

б) повна свобода валютних операцій надається лише іноземним фізичним та юридичним особам;

в) правом обмінних операцій користуються лише фізичні та юридичні особи даної країни;

г) всі відповіді правильні.

 1. Вираження курсів двох валют одна до одної через курс кожної з них щодо третьої валюти — це:

а) крос-курс;

б) пряме котирування;

в) обернене котирування;

г) всі відповіді правильні.

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

 1. Запитання для самоконтролю
 2. Запитання для самоконтролю
 3. Запитання для самоконтролю
 4. Запитання для самоконтролю
 5. Питання для самоконтролю:
 6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 8. Питання для самоконтролю
 9. Тести для самоконтролю знань
 10. Питання для самоконтролю
 11. Питання для самоконтролю
 12. Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту
 13. Навчальні завдання до теми 1
 14. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 15. Питання для самоконтролю
 16. Питання для самоконтролю
 17. Питання для самоконтролю
 18. Питання для самоконтролю
 19. Питання для самоконтролю
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -