<<
>>

§ 1. Споживання та заощадження

Для поступального розвитку економіки, вироблена за повної зайнятості ресурсів продукція має бути продана. Інакше кажучи, сукупні видатки — загальна сума видатків усіх покупців на кінцеві товари і послуги, вироблені національною економікою, — мають бути достатніми для реалізації усього створеного продукту.

До початку 1930-х років більшість економістів заперечували можливість ситуації, за якої рівень сукупних видатків буде недостатнім для закупівлі продукції, виготовленої за повної зайнятості ресурсів. Згідно з цим поглядом, якщо така ситуація і виникає, то ціни, заробітна плата і процентні ставки швидко знижуються, щоб ліквідувати відносний надлишок товарів, який утворився, і подолати незначний спад виробництва, зумовлений недостатніми видатками. У результаті відновлюється рівень виробництва за повної зайнятості ресурсів. Деякі економісти дотримуються цього погляду і сьогодні. На підставі досвіду Великої депресії Дж. М. Кейнс показав, що в національній економіці можуть виникати недостатні сукупні видатки, менші за ті, які потрібні для купівлі товарів і послуг, вироблених за повної зайнятості. У цьому разі фактичний рівень безробіття буде вищий за його природну норму. Економіка переживатиме спад, зростатиме вимушене безробіття. І навпаки, можлива ситуація, коли сукупні видатки перевищують ті, які достатні для купівлі ВВП, виробленого за повної зайнятості. Тоді загальний рівень цін в економіці зростатиме.

Споживання є найважливішим компонентом ВВП, який у більшості країн світу впродовж останніх десятиліть у середньому становив 2/3 сукупних видатків на купівлю товарів і послуг.

Споживання — це видатки на придбання товарів і послуг для задоволення потреб людей. Заощадження (збереження) є тією частиною використовуваного доходу, що не використовується на споживання (відкладене на майбутнє споживання):

Y = C + S,

де: Y — безподатковий доход;

C — споживчі витрати;

S — заощадження.

На основі гіпотези абсолютного доходу, яку висунув Дж. М. Кейнс, споживання домашніх господарств залежить від абсолютної величини поточного доходу і зростає з його збільшенням, але не так швидко, як дохід («основний психологічний закон»). Відповідно до «основного психологічного закону» функція споживання має вигляд:

C = C0 + c’Y,

де: С0 — автономне споживання, яке не залежить від поточного доходу («споживчий кошик» відповідної групи населення: малозабезпечених, з середнім рівнем доходу, високозабезпечених);

с\' — гранична схильність до споживання.

Гранична схильність до споживання ( с\' ) — це частка приросту споживання (АС) у додатковій одиниці доходу (AY):

c\' = AC/ AY .

Середня схильність до споживання (с) — це частка споживання (С) у доході ( Y):

с = C/Y.

Гранична схильність до заощаджень ( s\' ) — це частка приросту заощадження (AS) у додатковій одиниці доходу (AY):

s\' = AS / AY .

Середня схильність до заощадження (s) — це частка заощадження (S) у доході ( Y):

s = S/Y.

Разом із зростанням доходу зростає середня схильність до заощадження і зменшується середня схильність до споживання

Із зростанням доходу (Y) середня норма споживання (c) знижується і наближається до граничної схильності (норми) до споживання ( c ).

Таким чином, розширення виробництва потенційно містить у собі можливість перевиробництва, бо зменшення середньої норми споживання (c) свідчить про те, що у зростаючому ВВП зменшується частка продукції, яку готові придбати домашні господарства.

За класичною теорією процес формування заощаджень залежить від двох основних факторів: 1) відсоткової ставки; 2) величини доходу домашніх господарств.

За кейнсіанською теорією величина заощаджень істотно не змінюється під впливом зміни відсоткової ставки. Основним фактором, який істотно впливає на величину заощаджень, є рівень реального доходу домашніх господарств.

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме § 1. Споживання та заощадження:

 1. Кейнсіанська теорія мультиплікатора економічного зростання
 2. Кейнсіанська модель рівноваги: розширений варіант
 3. Схильність до заощадження
 4. Кейсіанська модель рівноваги: базовий варіант
 5. ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
 6. 18. Теорії споживання. Функції споживання та заощадження. Інвестиції, їх види, чинники інвестування.
 7. 19. Поняття мультиплікатора та акселератора. Неокейнсіанська модель рівноваги „видатки – випуск“ та „інвестиції – заощадження“. Рецесійний та інфляційний розриви.
 8. 24. Моделі економічного зростання екстенсивного та інтенсивного типу. Структурні зміни в економічній системі.
 9. § 1. Споживання та заощадження
 10. § 2. Моделі поведінки споживача
 11. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -