<<
>>

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Контрольні запитання

 1. Що таке сукупний попит? Які є форми сукупного попиту?
 2. Охарактеризуйте цінові та нецінові фактори впливу на сукупний попит.
 3. Що таке сукупна пропозиція?
 4. Форма кривої сукупної пропозиції: якою вона буває і чим це зумовлено?
 5. Охарактеризуйте фактори впливу на зміну сукупної пропозиції.
 6. Що таке економічна рівновага? Якою вона буває?
 7. Прокоментуйте застосування моделі AD-AS.
  Що таке «ефект храповика»?
 8. Охарактеризуйте модель IS-LM.

Контрольні тести

 1. До цінових факторів впливу на сукупний попит не відноситься:

а) ефект відсоткової ставки;

б) ефект внутрішнього рівня віддачі;

в) ефект багатства;

г) ефект чистого експорту.

 1. Якого відрізку короткострокової кривої AS не існує:

а) кейнсіанського;

б) проміжного;

в) факторного;

г) класичного.

 1. Графік кривої сукупної пропозиції в довгостроковому періоді має вигляд:

а) гіперболи;

б) параболи;

в) горизонтальної прямої;

г) вертикальної прямої.

 1. При застосуванні моделі AS-AD, ефект храповика проявляється в тому, що:

а) зміна розміру цін впливає на зміщення кривої сукупного попиту;

б) зміна розміру цін впливає на зміщення кривої сукупної пропозиції;

в) ціни на товари та ресурси є негнучкими щодо зниження;

г) ціни є номінальною змінною, а обсяг виробництва — реальною.

 1. Сукупний попит — це:

а) загальна кількість кінцевих товарів та послуг, яка може бути представлена (вироблена) в економіці при різних рівнях цін;

б) загальна або сумарна кількість продукції, яка може бути купленою при даному рівні цін і при інших рівних умовах;

в) чистий дохід, виміряний в цінах факторів виробництва;

г) вся заробітна плата, яка виплачується фірмами найманим працівникам, а також відрахування у державні та приватні пенсійні фонди.

 1. Який із наведених елементів не входить до сукупного попиту:

а) обсяг споживання;

б) державні закупівлі товарів та послуг;

в) доходи корпорацій;

г) інвестиції.

 1. Технологічна модернізація зміщує криву AS у довгостроковому періоді:

а) вправо;

б) вліво;

в) вниз;

г) вгору.

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

 1. Запитання для самоконтролю
 2. Запитання для самоконтролю
 3. Запитання для самоконтролю
 4. Запитання для самоконтролю
 5. Питання для самоконтролю:
 6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 8. Питання для самоконтролю
 9. Тести для самоконтролю знань
 10. Питання для самоконтролю
 11. Питання для самоконтролю
 12. Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту
 13. Навчальні завдання до теми 1
 14. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 15. Питання для самоконтролю
 16. Питання для самоконтролю
 17. Питання для самоконтролю
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -