<<
>>

§ 2. Методи історико-економічного аналізу

Методи вивчення економічної історії пройшли свою еволюцію протягом тих етапів розвитку, які пройшла сама економічна історія. Найважливішими з них є:

 1. історичний (історико-генетичний метод), який ґрунтується на послідовному аналізі фактів і процесів ґенези та еволюції об’єктів, які досліджуються (способів виробництва, господарства окремих країн та регіонів, галузей народного господарства, економічних процесів та явищ);
 2. системно-структурний (вивчення цілого та його різних частин як взаємопов’язаної системи);
 3. історико-порівняльний (базується на порівнянні об’єктів історико-економіч- ного аналізу);
 4. синхронний (передбачає одночасне вивчення історико-економічних явищ, які проходять в господарському житті країн);
 5. хронологічний (виклад історико-економічного матеріалу в хронологічній послідовності);
 1. кількісні (математичні методи).

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме § 2. Методи історико-економічного аналізу:

 1. ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
 2. ТЕМА ІІ ПОНЯТТЯ ШЛЮБУ У ВІЗАНТІЙСЬКОМУ ПРАВІ
 3. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 4. Глава 1. Загальна характеристика взаємодії суспільства і природи. Поняття і предмет екологічного права
 5. Методологія дослідження
 6. Методологічні питання вивчення і виміру злочинності
 7. 2.3. Законодавче забезпечення державно-арбітражного розгляду господарських спорів в УРСР у 1921–1991 рр.
 8. Історико-правові засади генези державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів
 9. Система та повноваження суб’єктів адміністративно-правового регулювання діяльності державних підприємств
 10. 3.1. Вирішення земельно-правових колізій за юридичною силою джерел права
 11. Міське самоврядування: історико-теоретичні підстави виокремлення та сучасний стан досліджень
 12. Методологічні питання вивчення і виміру злочинності
 13. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 14. Методологія дослідження інституту Генерального прокурора України
 15. Розвиток фінансово-правової думки в умовах суспільно-політичних та соціально-економічних перетворень другої половини ХІХ.
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -