<<
>>

§ 3. Періодизація економічної історії

З часу виникнення економічної історії робилися численні спроби її періодизації, тобто встановлення певних хронологічно послідовних етапів у економічному розвитку суспільства. Російський географ Л.

І. Мечников в основу періодизації поклав географічний фактор, зокрема водні шляхи сполучення. Німецький економіст Гіль- дербранд застосував для цього історію грошей. Інші дослідники господарства брали за основу торгівлю та обмін, грошовий обіг, кредит, культуру, релігію.

В нинішній час існує 3 основні підходи до цієї проблеми:

 1. економічна історія трактується як сходження від нижчого до вищого;
 2. теорії історичного круговороту;
 3. теорії цивілізацій.

До першої групи належить теорія Л. І. Мечникова, німецького вченого Б. Гіль- дербранда, американського дослідника Е. Хентінгтона, формаційна теорія К. Маркса, теорія стадій економічного зростання американського економіста У. Ростоу, концепція «постіндустріального суспільства», представлена Д. Беллом, Дж. Гелбрейтом,

З.              Бжезінським (США), А.Туреном (Франція).

Друга група — теорії історичного круговороту, або циклічності історико-еконо- мічного розвитку суспільства (Дж. Віко, Й. Гердер, Е. Мейєр). Так, італієць Дж. Віко (XVIII ст.), висунув концепцію історичних кіл, стверджуючи, що розвиток усіх народів відбувається циклами. Е. Мейєр висловив думку про те, що історія людства — це ряд замкнутих циклів — наприклад, Стародавній світ, середньовіччя — і в кожному з них присутні елементи як феодальної, так і капіталістичної економіки, в кожному з циклів можна знайти і найману, і примусову працю.

Третя група — теорії цивілізацій, які наближені до теорій циклічного круговороту. Цивілізаційний підхід будується на аналізі внутрішніх особливостей даної цивілізації: припускається, що цивілізація характеризується певною економічною системою, творчим мисленням, релігією, філософією. Цей принцип об’єднує людей в народ даної цивілізації, забезпечує його єдність і збереженість на протязі всієї історії.

На думку англійського вченого А. Тойнбі, всесвітня історія є простою сумою глибоко специфічних, не зв’язаних між собою цивілізацій, кожна з яких проходить одні і ті ж стадії в своєму розвиту: зародження, досягнення розквіту, занепад і загибель. Він виділив 13 основних цивілізацій, з яких 5 — великих. Найбільш активною з п’яти цивілізацій, які існували з давнини до наших днів, А. Тойнбі вважав західну, яка найбільше вплинула на інші цивілізації. В числі інших великих цивілізацій — далекосхідна (Китай), індуська (Індія), близькосхідна (ісламська), східнослов’янська (православна). Загальна кількість цивілізацій в людській історії — близько 30, більшість з яких загинули, не зумівши суттєво вплинути на розвиток людства.

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме § 3. Періодизація економічної історії:

 1. Глава 4 ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ
 2. РОЗДІЛ 26. ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ ТА ПЕРІОДИЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІСТОРІЇ
 3. § 3. Періодизація економічної історії
 4. ВСТУП
 5. 1.1. Загальна характеристика еволюції змісту конституційних ідей та конституцій (XVIII-ХХ ст.). Періодизація розвитку політичних та правових ідей і поглядів конституційного характеру в Україні
 6. 1.1 Генезис та сучасний стан інституту непідприємницької юридичної особи в цивільному праві України
 7. ВИСНОВКИ
 8. Міське самоврядування: історико-теоретичні підстави виокремлення та сучасний стан досліджень
 9. Ґенеза правового регулювання праці засуджених до позбавлення волі
 10. Правові аспекти становлення та розвитку державної системи охорони прав на об’єкти промислової власності в Україні
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -