<<
>>

§ 5. Ефект заміщення та ефект доходу. Надлишок споживача

При дослідженні причин, що впливають на характер залежності обсягу попиту блага X від його ціни, ми будемо використовувати результати попереднього питання.

При зниженні ціни виникають два ефекти.

По-перше, споживач заміняє товаром, що подешевів, деякі інші товари, і попит на даний товар збільшується. По-друге, реальний дохід покупця збільшується, тому підвищується попит на деякі товари, до яких зазвичай належить і товар що подешевів.

Ефект заміщення — зміна обсягу попиту, спричинена зміною відносної ціни товару при незмінному реальному доході.

Ефект доходу — зміна обсягу попиту, спричинена зміною реального доходу при незмінності відносних цін.

Ефект заміщення завжди позитивний, у той час як ефект доходу може бути як позитивним, так і негативним.

В узагальненому вигляді дія ефектів доходу і заміщення показана в таблиці 12.2.

Таблиця 12.2

Дія ефектів доходу і заміщення

Ефект Нормальний товар Неякісний товар
Ефект доходу: ціна зменшується ціна зростає Споживання зростає Споживання зменшується Споживання зменшується Споживання зростає
Ефект заміщення: ціна зростає ціна зменшується Споживання зменшується Споживання зростає Споживання зменшується Споживання зростає

Ефект доходу позитивний для нормальних товарів, тобто з високим ступенем корисності через їх досить високу якість. І навпаки, для неякісних товарів ефект доходу — негативний.

Маючи справу з нормальними товарами, споживач реагує на зміну цін зміною обсягу своїх покупок у зворотному напрямку. Зниження ціни, наприклад, спричиняє збільшення закупівель. У цьому випадку спрацьовує, по-перше, ефект заміщення, і більше дешеві товари починають витісняти більше дорогі, по-друге, має місце позитивний ефект доходу: виграш від зниження ціни направляється на збільшення покупок того товару, ціна на який знизилася.

Обидва ефекти діють в одному напрямку.

Маючи справу з товарами низької споживчої цінності, споживач реагує на зміну цін зміною обсягу своїх покупок. Зниження ціни, наприклад на варену ковбасу, відіб’ється не збільшенням її споживання, як того вимагає ефект заміщення, а використанням більшого реального доходу споживача на придбання високоякісної копченої ковбаси. Ефект заміщення і ефект доходу в цьому випадку діють у протилежних напрямках. Який з них виявиться сильніше, залежить від ряду обставин: ступеня зниження ціни, частки даного продукту в споживчому наборі та ін.

Існує ще один аспект споживчої поведінки, пов’язаний з відповіддю на питання: скільки споживач буде згодний заплатити за додаткову одиницю блага, що вже є в нього в певній кількості?

Надлишок споживача — це різниця між граничною корисністю і-ї одиниці блага і його ринковою ціною.

Надлишок споживача справедливо називають його прибутком, оскільки він являє собою різницю між корисним результатом споживання (величиною додаткового задоволення) і витратами на споживання (ринковою ціною блага). У цілому результат споживання всіх одиниць блага виражається сумарним надлишком споживача, що дорівнює сумі надлишків споживача для всіх спожитих одиниць блага.

Якщо сумарний надлишок споживача позитивний, то в цілому споживання є вдалим або «прибутковим». Якщо ж сумарний надлишок споживача негативний, то споживання «збиткове».

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме § 5. Ефект заміщення та ефект доходу. Надлишок споживача:

  1. ПОКАЖЧИК АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ
  2. 9. Обмеження споживача: бюджетна лінія та її властивості. Рівновага споживача та зміни у стані рівноваги. Формування ринкового попиту.
  3. 14. Максимізація прибутку і цінова стратегія монополії. Цінова дискримінація. Природна монополія. Наслідки монополізації.
  4. § 5. Ефект заміщення та ефект доходу. Надлишок споживача
  5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  6. ГЛОСАРІЙ
  7. 2.3. Майнова та фінансова основи господарювання навчальних закладів
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -