<<
>>

II. ПЕРВИННІ ПРИНЦИПИ: ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА І РОЗПОДІЛ ВЛАДИ

Якщо ідею верховенства права інтерпретувати як принцип конституціоналізму, вона передбачає розподіл повноважень між гілками влади, котрий стримуватиме довільні (авторитарні) дії уряду.

Фундаментальний розподіл влади відбувається між законодавцем чи творцем законів з одного боку й тими, хто «втілює» виконання чи адмініструє закони, - з другого (навіть у випадку, коли ці відмінні функції виконують одні й ті ж особи, вони повинні демонструвати чітке розмежування повноважень). Верховенство права так само передбачає всезагальність права: захистом особи від свавільних дій влади є той факт, що їхня взаємодія завжди опосередкована законом, обов’язковим як для приватного громадянина, так і для державного урядовця. Звідси випливає, що панування законодавчої влади не може бути абсолютним, хоча б у тому сенсі, що закон складається з об’єктивованих, безособових правил: «законодавча влада не може, за всього свого верховенства, вдаватися до прямого керування, видаючи декрети на свій розсуд, натомість вона передає частину своїх повноважень юстиції і змушена узгоджувати свої рішення із чинними законами та діючими уповноваженими суддями»63.

Тобто наявність незалежної судової влади, котра стежить за коректним застосуванням і дотриманням законодавства, є невід’ємною частиною верховенства права; проте, якщо законодавча процедура чітко відмежована від виконавчої (державної) влади, обидві функції можуть виконувати одні й ті ж особи. У такому випадку британська парламентська система аж ніяк не суперечить нормам верховенства права. Більше того, принцип верховенства права узгоджується навіть з абсолютизмом, якщо абсолютний монарх робить своє правління залежним від розподілу владних повноважень, чим опосередковується виконання його

и John Locke, Two Treatises of Government (1690), II, xi, para. 136.

волі64.

Аокк [Locke] вважав, що «верховна влада у співдружності [commonwealth]» повинна належати законодавчим органам, обмежити дію яких може лише «абсолютна й довільна влада закону Природи», котрому не здатне протистояти жодне людське законодавство65.

Тим часом, щоби вияснити увесь потенціал ідеї верховенства права як принципу легітимації влади, необхідно простежити різновиди обмежень, котрі вона накладає на довільність урядування поза формальними та процедурними рамками базової моделі правління, з якої ми почали. Спершу звернемося до аналізу верховенства права Ф. А. Гаєка, оскільки його модель має найбільше збігів із запропонованою щойно, незважаючи на доволі догматичний погляд цього вченого на обмеження ролі держави66. Так само праці Гаєка наголошують на внеску звичайного загального права (тобто «неписаного», звичаєвого права. - Прим, перекл.) у сутнісне підґрунтя концепції верховенства права — тієї концепції, що накладає обмеження щодо відповідності змісту чи допустимості інтерпретацій права, а не лише щодо технічних процедур прийняття і застосування законів. Праці цього дослідника з цілковитою користю можна порівняти з тим внеском у ліберально-демократичну концепцію права, котрий зробили Лон Фуллер та Рональд Дворкін.

1.

<< | >>
Источник: Т. Р. С. АЛЛАН. КОНСТИТУЦІЙНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ. Ліберальна теорія верховенства права Переклад з англійської Ростислава Сеяківа. Київ. «Києво-Могилянська академія», 2008. 2008

Еще по теме II. ПЕРВИННІ ПРИНЦИПИ: ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА І РОЗПОДІЛ ВЛАДИ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -