<<
>>

1360 р., грудня 28, Краків Казимир ІІІ підтверджує та повторює ухвалений львівськими райцями та лавниками статут

Ориг.: ЦДІАУЛ. - Ф.131, спр.3. Пергамент: 19,5х47 + 3,1 см. Написи: “Arbitria civitatis per regem Kazimirum confirmata, anno 1360” (XVI); “Plebiscita civitatis Leopoliensis per

Kazimirum Magnum approbata, 1360” (XVIII).

Печатка відсутня, є залишки зелених ниток від шнурка.

Транс.: ЦДІАУЛ. - Ф.131, спр.64 (див. док. № 22).

Коп.: ЦДІАУЛ. - Ф.52, оп.2, спр.613, арк.10; спр.646, арк.205-206; Czart., 2003, k.325-326.

Опубл.: AGZ, III, s.27-28.

Регести: Widm, s.36; Каталог, №5.

Перекл.: Історія, с.17-18.

os Kazimirus Dei gracia rex Polonie1. Notum facimus, universis, presencium noticiam habituris, quia consules et iurati civitatis nostre Lemburgensis nostra de voluntate pariter et asensu nostro speciali statutum seu arbitrium firmiter tenendum fecerunt et observandum, tale videlicet, quod quicunque aliquem post concordiam habitam interfecerit, infra unum annum et diem ab ingressu seu introitu civitatis illius, iu qua tale scelus perpetravit, debetur absentari. Item si quis gladium aut cultellum maliciose evaginaverit aut temere extrahere presumpserit, ille medii fertonis pena puniatur. Si autem coram uno vel duobus iuratis aut uno iurato et alio viro ydoneo, licet non iurato, hoc factum fuerit, tunc idem pena fertonis integri puniatur. Preterea, si quis iuratorum, ad discordantes veniens2, ipsis indixerit et pacem mandaverit habere et illi a lite cessare noluerint, similem penam videlicet debet sustinere unius fertonis. Ceterum quod si tempore incendii seu igne importune exeunte domus alicuius civis predicte civitatis disrupta aut fracta fuerit, vicini cives3 in eadem parte et linea sibi commorantes, ad quos idem posset ignis devenire, ad reformacionem et reedificacionem ipsius fracte domus impendere et dare iuvamen teneantur4.

Item quod quicumque cum lancea, cuspide, balista, arcu vel aliis quibusvis armis minus iustis ad litem et discordiam accurrerit5 in subsidium alicui, ut pena antedicta, videlicet uno fertone, pro civitatis reformacione et melioracione puniatur. Et si quis pro pena transgressorum huiusmodi statuta transgrediencium advocatum aut consules, vel aliam quamlibet personam supplicare presumpserit, eadem pena, qua transgressores puniantur, et illi debent puniri. Insuper quod domina aut mulier quelibet post mariti sui obitum, cum consangvineis seu cognatis dicti mariti sui quibuslibet utriusque sexus omnes res mobiles et inmobiles per medium dividere debet et teneatur. In cuius rei testimonium et evidenciam pleniorem nostrum sigillum presentibus duximus appendendum. Datum Cracovie in die sanctorum Innocentium, anno Domini millesimo CCC sexagesimo.

1 У транс. 1422 р. додано etc. 2 У транс. venerit. 3 У транс. eius. 4 У транс. iuvamina tenebuntur. 5 В AGZ accurret.

и, Казимир, Божою ласкою (титулатура). Повідомляємо усім, які дану (грамоту) читатимуть, що райці* та присяжні (лавники)** нашого міста Львова за нашою волею та спеціальною нашою згодою вирішили триматися та дотримуватися (такої) ухвали. Якщо будь-хто після складання угоди вчинить злочин, то протягом одного року та одного дня від вступу або в’їзду до міста, в якому він цей злочин вчинив, повинен бути вигнаний. Також,

якщо хтось підступно витягне меча або ножа чи легковажно вихопиться (з мечем або ножем), хай буде покараний карою у половину фертона. Якщо ж це трапиться в присутності двох чи одного присяжного (лавника) або іншого поважного чоловіка, навіть не присяжного (лавника), тоді хай буде покараний карою одним фертоном. Крім того, якщо хтось із присяжних (лавників), прийшовши до тих, що сваряться, наказав і доручив їм помиритися, а ті не схотіли цього зробити, тоді таку саму кару в один фертон хай стягнуть.

Також, якщо під час пожежі або коли несподівано спалахне вогонь і будинок якогось міщанана вищезгаданого міста буде зруйнований або пошкоджений, міщани-сусіди, що живуть в цій частині (міста) і кварталі, куди також вогонь може сягнути, повинні помогти та надати підтримку при відновлені та відбудові цього пошкодженого будинку. Також, якщо хтось списом, рогатиною, балістою, луком або якоюсь іншою зброєю в захисті когось доведе справу до суду та незгоди, хай буде покараний попередньою карою, а саме - одним фертоном, для відновлення та покращення міста. І якщо хтось буде просити війта або райців, або будь-яку особу про (зменшення) кари, накладену на порушників цього статуту, то має бути покараний тією ж самою карою, якою карають порушників. Нарешті, кожна пані чи жінка після смерті свого чоловіка повинна і зобов’язана поділити все рухоме та нерухоме майно порівну з родичами і близькими (кревними) свого чоловіка, незалежно від статі. Для засвідчення і повної ясності вважали нашу печатку до даної (грамоти) підвісити.

Дано в Кракові в день св. Інокентія, року Божого 1360.

* Райці - члени міської ради, найвищого органу управління містом.

** Присяжні (лавники) (iurati) - члени міського лавничого суду. У документі 1376 р. “iurati seu scabini” (AGZ, III, s.49). Не плутати з членами колегії присяжних (fideles iurati), що з’явилися серед міських урядовців пізніше - у XVI ст. (див.: Badecki K. Archiwum Akt Dawnych miasta Lwowa. - Lwow, 1935. - T.III: Ksi^gi i akta administracyjno- s^dowe. - S. 88, 102-103).

<< | >>
Источник: М.Капраль. Привілеї міста Львова (XIV-XVIII ст.)/Упорядник М.Капраль, наук. ред. Я.Дашкевич, Р.Шуст. — Львів: Львівське відділення Інсититуту української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України; Львівський національний універсистет ім. І.Франка. — 2-е виправлене видання (електронний варіант).. 1996

Еще по теме 1360 р., грудня 28, Краків Казимир ІІІ підтверджує та повторює ухвалений львівськими райцями та лавниками статут:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -