Задать вопрос юристу

Континентальна, англосаксонська та японська моделі

Виділяють три моделі корпоративного управління - англосаксонську, німецьку (континентальну) та японську.
Найважливішою особливістю кожної з моделей є розподіл функ-цій управління рішеннями (розробка і виконання рішень) і контролю рішень (затвердження та контроль за виконанням рішень) між органами корпоративного управління.
Для англосаксонської моделі характерна однорівнева рада директорів.
Власність, як правило, розпорошена серед безлічі дрібних акціонерів. Модель орієнтована переважно на задоволення інтересів акціонерів, інші стейкхолдери в корпоративному управлінні практично не представлені. В англосаксонській моделі розробкою рішень займаються оперативні комітети, затвердженням - рада директорів, виконавчі директори виконують рішення, а контрольні комітети ради контролюють виконання рішень (рис. 2.4).

Рис. 2.4. Англосаксонська модель корпоративного управління


Рис. 2.4. Англосаксонська модель корпоративного управління


У німецькій моделі існує дворівнева система управління. Контрольний пакет акцій сконцентрований у банків і партнерів банку, фондовий ринок відіграє вторинну роль. Представники акціонерів і трудовий колектив відіграють вирішальну роль у стратегічному плануванні діяльності банку. Модель акцентує увагу на підтримці балансу інтересів всіх зацікавлених сторін і взаємної відповідальності (рис. 2.5).
Специфіка континентальної моделі полягає в тому, що спостережна рада виконує обидві контролюючі функції (затвердження та контроль за виконанням рішень), а правління реалізує управління рішеннями.

Рис. 2.5. Континентальна модель корпоративного управління


Рис. 2.5.

Континентальна модель корпоративного управління


Японська модель орієнтована на соціальний колективізм на рівні банку і діловий колективізм на рівні промислової групи (рис. 2.6). Характерною рисою є перехресне володіння акціями між компаніями- партнерами. Японська модель характеризується наявністю окремого контролюючого органу - ради корпоративних аудиторів. На рівні затвердження рішень цей орган розподіляє свої функції з радою директорів. Стратегічні ж завдання належать виконавчому комітету, який займається розробкою та виконанням рішень.

Рис. 2.6. Японська модель корпоративного управління


Рис. 2.6. Японська модель корпоративного управління


Для того, щоб з\'ясувати приналежність української моделі корпоративного управління до однієї з вищеперелічених моделей, необхідно визначити, які органи виконують функцію стратега, а які - контролера.
У статті 51 закону "Про акціонерні товариства" сказано, що наглядова рада акціонерного товариства контролює і регулює діяльність виконавчого органу (правління). Згідно зі статтею 52 до компетенції наглядової ради належить затвердження положень, якими регулюються питання, пов\'язані з діяльністю товариства.
У статті 58 закону зазначено, що до компетенції виконавчого органу входить вирішення всіх питань, пов\'язаних з управлінням поточною діяльністю товариства. Виконавчий орган акціонерного товариства, підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.
На основі даних статей є підстави стверджувати, що банки України використовують континентальну модель корпоративного управління.
<< | >>
Источник: О. Костюк, М. Лін, Г. Омет. Євразійські перспективи розвитку банківських систем , монографія / за заг. ред. О. Костюка, М. Лін, Г. Омета. - Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ",2010. - 157 с.. 2010

Еще по теме Континентальна, англосаксонська та японська моделі:

 1. 15. Особливості поведінки олігополістів: взаємозалежність фірм. Моделі олігополістичного ціноутворення. Моделі монополістичної конкуренції. Нецінова конкуренція.
 2. § 5. Японське «економічне диво»
 3. МАТЕМАТИЧНЕ ТЛУМАЧЕННЯ МОДЕЛІ БАУМОЛА —ТОБІНА І МОДЕЛІ СЕРЕДНЬОГО ВІДХИЛЕННЯ ТОБІНА
 4. 4.3.2. МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
 5. 4.3 Моделі взаємозв ‘язку банків із промисловістю
 6. АЛГЕБРА МОДЕЛІ ISLM
 7. Принципи та моделі
 8. § 3. Моделі економічного зростання
 9. 6.6.4. Моделі обслуговування консолідованого кореспондентського рахунка в СЕП
 10. § 2. Моделі поведінки споживача
 11. Моделі коригування невласних задач
 12. § 2. Критерии оценки заключения эксперта в континентальном уголовном процессе.
 13. Лекция 24. Континентальная правовая семья.
 14. КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ШЕЛЬФ РФ
 15. 6.6.4. Моделі обслуговування консолідованого кореспондентського рахунка в СЕП
 16. Б. Моделі оцінки вартості облігаційної позики
- Авторское право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -