<<
>>

Реєстрація банків

- це юридична процедура, що здійснюється шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру банків, після чого банк набуває статусу юридичної особи. Національний банк України видає банку свідоцтво про його державну реєстрацію за встановленою ним формою.

Для здійснення державної реєстрації уповноважені засновниками банку особи подають Національному банку України такі документи:

заяву про реєстрацію банку, засвідчену підписом уповноваженої особи або голови спостережної (наглядової) ради;

установчий договір, в якому зазначаються організаційно-правова форма, напрямки діяльності та спеціалізація банку, склад його засновників (учасників), їхнє найменування та місцезнаходження, компетенція органів управління банку, розмір, порядок і строки формування статутного капіталу банку, порядок розподілу прибутків, реорганізації та ліквідації банку;

статут банку, що містить інформацію про назву банку, його місцезнаходження, напрямки діяльності та спеціалізацію (у разі її наявності), види банківських операцій, які має намір здійснювати банк, порядок і строки формування статутного капіталу банку, кількість часток, паїв у ньому кожного з учасників, розмір резервів та загальних фондів банку, порядок розподілу прибутків і покриття збитків, структуру управління банку та органи контролю;

рішення про створення банку (протокол установчих зборів) або Постанову Кабінету Міністрів України про створення державного банку, що має містити рішення про створення банку, прийняття статуту, обрання спостережної ради банку і ревізійної комісії, призначення голови правління ради директорів), головного бухгалтера й членів правління банку;

бізнес-план, що визначає види діяльності, які банк планує здійснювати на найближчий рік, та стратегію діяльності банку на найближчі три роки згідно із встановленими Національним банком України вимогами;

інформацію про фінансовий стан учасників, які матимуть істотну участь у банку (тобто більше, ніж 10% статутного капіталу). В разі, коли засновником банку є юридична особа, надається інформація про членів ради директорів і осіб, які мають істотну участь у цій юридичній особі;

бухгалтерську і фінансову звітність за останні чотири звітних періоди (квартали) - для учасників - юридичних осіб, які матимуть істотну участь у банку, довідку Державної податкової адміністрації України про доходи за останній звітний період (рік) - для учасників - фізичних осіб, які матимуть істотну участь у банку;

відомості про кількісний склад спостережної ради, правління (ради директорів), ревізійної комісії;

копію платіжного документа про внесення плати за реєстрацію банку, що встановлюється Національним банком України;

нотаріально завірені копії установчих документів учасників, які є юридичними особами та матимуть істотну участь у банку;

копії звіту про проведення відкритої підписки на акції - для банку, який створюється у формі відкритого акціонерного товариства, зареєстрованого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку з доданням переліку акціонерів банку;

відомості про професійну придатність і ділову репутацію голови та членів правління (ради директорів) і головного бухгалтера банку, що вказують на наявність повної вищої економічної, юридичної освіти чи освіти в галузі управління - для голови і членів правління, а також повної вищої економічної або бухгалтерської освіти - для головного бухгалтера, стаж роботи у банківській системі за відповідним фахом не менше, ніж три роки, у тому числі для голови правління та головного бухгалтера на керівних посадах - не менше, ніж рік, бездоганну ділову репутацію, відсутність зауважень відповідного територіального управління Національного банку і фактів порушень банківського законодавства.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме Реєстрація банків:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -