<<
>>

Еквайринг

- це діяльність щодо технологічного, інформаційного обслуговування торговців та виконання розрахунків з ними за операції, які здійснені із застосуванням спеціальних платіжних засобів.

Еквайринг у межах України здійснюється винятково юридичними особами-резидентами, які уклали договір з платіжною організацією відповідної платіжної системи.

Клієнти та їхні довірені особи застосовують платіжні картки відповідно до умов договору з емітентом як засіб для:

безготівкової оплати за товари (послуги), у тому числі в системах електронної торгівлі (комерції);

перерахування коштів зі своїх картрахунків на інші власні рахунки та на рахунки інших осіб;

одержання готівки у касах банків, інших фінансових установ, торговців і через банкомати.

Наперед оплачені платіжні картки застосовуються їхніми держателями для безготівкової оплати за товари (послуги) та одержання готівки.

Операції з платіжними картками здійснюються з урахуванням обмежень, встановлених нормативно-правовими актами Національного банку України та законодавчими актами України.

За допомогою платіжних карток забороняється здійснення інвестицій в Україну і за її межі.

У межах України переказ коштів за операціями, ініційованими із застосуванням платіжних карток, здійснюється у гривнях.

Держателі корпоративних платіжних карток можуть здійснювати операції з безготівкової оплати товарів (послуг) та одержувати готівку в таких випадках:

одержання готівки у гривнях для здійснення розрахунків, пов\'язаних із виробничими (господарськими) потребами, у тому числі для оплати витрат на відрядження в межах України, з урахуванням обмежень, встановлених нормативно-правовими актами Національного банку України з питань регулювання готівкового обігу, а також чистого доходу фізичними особами-підприємцями;

здійснення розрахунків у безготівковій формі в гривнях, пов\'язаних зі статутною та господарською діяльністю, а також витратами на відрядження в межах України;

одержання готівки в іноземній валюті за межами України й у встановленому порядку на території України в касі емітента для оплати витрат на відрядження;

здійснення розрахунків у безготівковій формі в іноземній валюті за межами України, пов\'язаних з витратами на відрядження та витратами представницького характеру та ін.

Корпоративні платіжні картки не застосовуються для виплати заробітної плати, інших виплат соціального характеру, а також для здійснення розрахунків за зовнішньоторговельними договорами (контрактами).

Правилами платіжної системи можуть бути передбачені також інші обмеження щодо застосування корпоративних платіжних карток.

Держатель платіжної картки зобов\'язаний використовувати її відповідно до вимог законодавства України й умов договору, укладеного з емітентом, та не допускати використання платіжної картки особами, які не мають на це права або повноважень, якщо інше не передбачено правилами платіжної системи.

Емітент зобов\'язаний тимчасово призупинити здійснення операцій з використанням платіжної картки, а також вжити заходів з її вилучення та/або блокування (її реквізитів) у разі отримання заяви безпосередньо від клієнта чи держателя платіжної картки про її втрату.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме Еквайринг:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -