<<
>>

Брокерська діяльність банку

- це укладання договорів комісії та доручення щодо цінних паперів від свого імені (від імені іншої особи), за дорученням і за рахунок іншої особи.

Договір доручення передбачає, що одна сторона (повірений) зобов\'язується вчинити щодо цінних паперів від імені та за рахунок іншої сторони (довірителя) певні юридичні дії.

Договір комісії передбачає, що одна сторона (комісіонер) зобов\'язана за дорученням іншої сторони (комітента) за плату вчинити один або декілька правочинів щодо цінних паперів від свого імені та за рахунок комітента.

Договір банку на брокерське обслуговування клієнта передбачає надання послуг щодо купівлі-продажу цінних паперів на основі виконання разових замовлень (рис.

12.12).

Рис. 12.12. Види разових замовлень при брокерському обслуговуванніклієнтів банку.

Рис. 12.12. Види разових замовлень при брокерському обслуговуванні

клієнтів банку.

Ринкове замовлення передбачає надання банком послуг щодо купівлі цінних паперів за мінімальною ціною або їхнього продажу за максимальною ціною.

Лімітне замовлення передбачає надання банком послуг щодо купівлі цінних паперів за ціною, яка не перевищує обумовлену, або їхнього продажу за ціною, яка не нижча, ніж обумовлена.

Стоп-замовлення передбачає надання банком послуг щодо купівлі- продажу цінних паперів у той момент, коли ціна досягне обумовленого рівня.

Замовлення на термін - замовлення, яке діє протягом встановленого терміну.

Відкрите замовлення - замовлення, яке діє до моменту виконання або відкликання.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме Брокерська діяльність банку:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -