<<
>>

§ 1. Поняття і система речових прав

У цивільному праві одним з найважливіших завдань є розподіл майнових благ, насамперед речей, якими володіє те чи інше сус­пільство, між окремими особами. Речі є або можуть бути предметом юридичного панування особи.

Сукупність правових норм, які надають суб\'єкту права в осо­бистих інтересах постійно і безпосередньо, повністю або частково юридично панувати над будь-якою річчю, називається речовим правом. Оскільки речове право має об\'єктом річ, матеріальний пред­мет, а на річ може посягнути кожний, воно і захищається позовом проти будь-якого порушника права. Тому речове право користується абсолютним захистом — actio in rem (тобто проти будь-якого порушника).

Римські юристи класичного періоду виявили групи правових норм, які регулюють такі речово-правові відносини.

1. Норми права, які регулюють майнові відносини протягом життя людини:

а) норми права, які надають конкретним особам право вико ристовувати в своїх інтересах деякі речі (право власності, право на чужі речі);

б) норми права, які надають окремим особам право вимагати від інших осіб вчинення конкретних дій (зобов\'язальне право).

2. Норми права, які регулюють майнові відносини, пов\'язані зі смертю суб\'єкта (спадкове право). Отже, речове право за змістом і обсягом поділяється на:

а) право власності;

б) право на чужі речі:

— право обмеженого користування чужою річчю (сервітути);

— право розпорядження чужою річчю (заставне право).

3. Спадкове право.

<< | >>
Источник: Калюжний Р.А.. Римське приватне право: Курс лекцій. — К.: Істина,2005. — 144 с.. 2005

Еще по теме § 1. Поняття і система речових прав:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -