<<
>>

§ 5. Ускладнення під час виконавчого провадження

Ускладнення в ході виконавчого провадження — це обстави­ни, що виникають у процесі виконання рішення, які зумовлю­ють настання наслідків, не пов\'язаних із продовженням вико­нання рішення чи закінченням виконавчого провадження.

У ході виконавчого провадження можуть виникнути такі ускладнення:

- відкладення провадження виконавчих дій;

- роз\'яснення рішень, які підлягають примусовому виконанню;

- відстрочка або розстрочка, встановлення чи зміна способу і порядку виконання рішення;

- зупинення виконавчого провадження;

- повернення виконавчого документа стягувачеві;

- повернення виконавчого документа до суду або іншого ор­ гану (посадовій особі), який його видав;

~ оголошення розшуку.

Відкладення провадження виконавчих дій застосовують за наявності обставин, що перешкоджають провадженню вико­навчих дій, або за несвоєчасного одержання сторонами доку­ментів виконавчого провадження, внаслідок чого вони були Позбавлені можливості використати надані їм права (ст. 32 За­кону).

78

Глава 5

„конавчого провадження

^———

79

Державний виконавеї^ може відкласти виконавчі дії за За явою стягувана, боржник^ або 3 власної ін1ціативи на а"

10 днів, про що він винс,сить відпові постанову та повідо;°. ляє сторони, суд або ш%ий ан який ВИКОнавчий до-

кумент.

^ ди

Наприклад, боржник несвоєчасно одержав постанову п відкриття виконавчого пЬовадженнЯі внаслідок чого був позбаР лении можливості доброівільно виконати ішення встановле. ний державним виконав^ _ За письмовою заявою борж-

ника при шдтвердженні ф несвоєчасного одержання вказа­ но, постанови державну виконавець ВИНОСить постанову, в якій боржникові поновл^ється добровільного вико-

нання рішення (ст.ст. ЗО, 32 Закону).

Постанову про відкл,адення провадження ВИКонавчих дій може бути оскаржено н%чальникові відповідного відділу дВС або до суду в 3-деннии с, к

Роз\'яснення рішень, ;які підмгають прішусовому віІК0ши. ню це усунення нед

<< | >>
Источник: Ю.В. Білоусов. Виконавче провадження: Навч. посіб. — К.,2005. — 192 с.. 2005

Еще по теме § 5. Ускладнення під час виконавчого провадження:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -