<<
>>

§ 1. Особливості звернення стягнення на валюту та валютні цінності

Особливість звернення стягнення на грошові кошти полягає у тому, що через свою оборотоздатність вони є найоптимальні-шим способом виконання щодо грошових зобов\'язань боржни­ка. Тому готівкові кошти при виявленні у боржника одразу ж вилучають, про що складають акт (ст.

50 Закону). Вилучення проводять за участю понятих; боржника, його представника (для юридичних осіб); представника або членів сім\'ї боржника (для фізичних осіб). Акт складають у двох примірниках, пер­ший залишається у виконавчому провадженні, другий — вру­чають боржникові під розписку в першому примірнику (п. 5.1.2 Інструкції про проведення виконавчих дій).

108

Глава 7.

Особливості звернення стягнення на окремі види майна

109

На грошові кошти у безготівковій формі звертається стяг­нення *у разі, якщо немає у достатній мірі готівкових коштів. Безпосередньої черговості у цьому випадку законодавець не встановлює.

Отже, оптимальним, ураховуючи вимоги процесу­альної економії, слід визнати з\'ясування під час підготовки до виконання наявності грошових коштів на поточних та депозит­них рахунках боржника, адже і тоді не потрібно вживати ін­ших виконавчих дій, спрямованих на виявлення готівкової на­ціональної валюти.

Якщо в боржника немає коштів у гривнях, достатніх для одночасного задоволення вимог стягувача, державний викона­вець накладає стягнення на кошти боржника в іноземній валю­ті (ст. 51 Закону), яка може бути як у готівковій, так і у безго­тівковій формі. Це впливає на порядок звернення стягнення.

У разі виявлення іноземної валюти у готівковій формі, її вилучають, передають на зберігання та реалізують у порядку, встановленому для цінних паперів та інших речей, згідно із ч. 8 ст. 55 Закону (див. § 2 цієї глави).

Якщо кошти боржника в іноземній валюті є на рахунках, внесках або на зберіганні у банку або іншій кредитній устано­ві, які мають право продажу іноземної валюти на внутрішньо­му валютному ринку України, державний виконавець зобов\'я­зує їх протягом семи днів продати іноземну валюту у розмірі, необхідному для погашення боргу.

Якщо такі кошти є в банку або іншій кредитній установі, які не мають права продажу іноземної валюти на внутрішньому ва­лютному ринку України, державний виконавець зобов\'язує їх протягом семи днів перерахувати ці кошти до банку або іншої кредитної установи, що мають таке право для їх реалізації.

Кошти, отримані від реалізації іноземної валюти, зарахову­ються на рахунок відділу ДВС і спрямовуються на погашення грошового зобов\'язання боржника та виконавчих витрат.

<< | >>
Источник: Ю.В. Білоусов. Виконавче провадження: Навч. посіб. — К.,2005. — 192 с.. 2005

Еще по теме § 1. Особливості звернення стягнення на валюту та валютні цінності:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -