<<
>>

Заявка на грантову підтримку.

Заявка на грантову підтримку.

Дата :_____________

1.Інформація про міську раду

1.1 Назва Міської ради: Миколаївська міська рада

1.2 Загальна кількість населення:

1.3 Кількість вулиць/будинків:

1.4 Прізвище мера: Чайка В.Д.

2.Інформація про організацію громади (ОГ)/мережу:

2.1 Назва вулиці/№ будинку:

2.2 Назва організації громади (ОГ)

2.3 Дата створення:

2.4 Загальна кількість квартир/будинків:

2.5 Кількість членів ОГ/ мережі:____ чоловіків_____жінок_____;

2.6 Актив ОГ/ мережі:

Голова:

Касир:

Секретар:

Член:

Член:

Член:

2.7 Всього зібрано колективних коштів, на даний час, необхідних для функціонування:________грн.

2.8 Загальна сума інвестицій ОГ/ мережі:

3.Планування ОГ/мережі з розвитку громади:

3.1 Загальна кількість та тип проектів, визначених членами ОГ/мережі (навести назви в кожній групі):

а) Проекти соціального розвитку:

-

б) Проекти інфраструктурного розвитку:

-

в) Проекти економічного розвитку:

-

г) Проекти молодіжного розвитку:

-

д) Проекти екологічного розвитку:

-

е) Проекти надання повноважень жінкам:

-

3.2 Пріоритетні проекти, які були визначені членами ОГ / мережею у плані громадського розвитку:

Назва проекту Тип проекту Рівень пріорітетності

*додайте протоколи зборів ОГ/ мережі, на якому був затверджений даний план розвитку Громади з рейтингом пріоритетності проектів. Протокол має бути підписаний усіма членами ОГ.

4.Інформація по Проекту:

4.1Назва проекту:

4.2 Яка об’єктивна необхідність та потреба у реалізації цього проекту (детально обґрунтувати):

1.

2.

3.

4.3 Критерії, які були використані для відбору саме цього проекту (чому було вирішено реалізувати саме цей проект):

1. пріоритетність ;

2. впливає на молодіжний розвиток;

3. охоплює значну частину населення (вказати яку)

4.4 Тривалість проекту (початок-закінчення).

4.5 Ті кому принесе користь цей проект (загальна кількість):

господарств _______ жителів _____ чоловіків______ жінок______

з них дітей _______

4.6 Попередня оцінка бюджету проекту:

(всі суми вказуються в гривнях)

Назва Од.

виміру

Кіль-

кість

Ціна,

грн.

Сума,

грн.

Платник
Фінансовий вклад
Матеріали
всього:
ОБЛАДНАННЯ
непередбачені

витрати

всього:
Всього:

4.7 загальна вартість проекту:

4.8 партнери в реалізації проекту та їхні внески:

Партнери Тип та

сума внеску

(грн.)

Фінансовий

вклад

Нефінансовий

вклад

ВСЬОГО
1 ОГ
2 ПРООН/МПРС
3 Міська рада
Всього

5. Виконання проекту: робочий план реалізації проекту, подальше утримання та супроводження проекту, а також забезпечення стійкості проекту (розписати детально):

5.1 Робочий план реалізації проекту:

· Створена функціональна група у складі (включити ім’я членів та додати протокол зборів ОГ/ мережі, підписаний всіма членами ОГ/ мережі):

· Які завдання буде виконувати ФГ : перелік та послідовність робіт, необхідних для реалізації проекту (найменування роботи, відповідальний, початок та закінчення, вартість):

Вид робіт з

реалізації проекту

Відповідальний або виконавець Дата

початку

Дата

закін-

чення

Необхідні

фінансові

затрати

1 Визначення об’єму

робіт

2 Складання кошторису
3 Закупівля матеріалів для ремонту
4

5.2 Довготривалий план стійкості проекту після закінчення гранту:

кому буде належати об’єкт після реалізації проекту та чим це підтверджується.

Яких щорічних витрат, людських та інших ресурсів буде потребувати утримання об’єкта (покриття поточних та капітальних витрат на функціонування, забезпечення необхідними працівниками, спеціалістами, інформаційними матеріалами та ін.)

З яких джерел будуть покриватись ці витрати: (чи будуть надаватись платні послуги (додайте перелік), чи буде платоспроможний попит на ці послуги та на чому заснована така впевненість). В якому обсязі передбачається надходження коштів від платних послуг та які механізми будуть застосовані для збору, зберігання та використання цих коштів. Які будуть механізми громадського контролю над доходами та витратами.

5.3. Стратегічна концепція подальшого розвитку проекту для задоволення ширшого кола потреб громади:

У вирішенні яких інших проблем громади може допомогти реалізація проекту.

Які нові види діяльності та послуг передбачається для цього запровадити та яким чином вони сприятимуть вирішенню вищевказаних проблем.

Які будуть потрібні ресурси (людські, матеріальні, фінансові, інформаційні та ін.) для реалізації цієї стратегії розвитку. З яких джерел можна буде залучити ці ресурси. Скільки часу після закінчення реалізації проекту буде потребувати ОГ / мережа для запровадження цієї стратегії у життя.

6. Фінансовий моніторинг та звіти

6.1. Дати для подавання фінансового звіту членами ОГ / мережі встановлюються Угодою;

6.2.Дати для подання звітів:

Підписи:_______________________ _______________

Голова ОГ Касир ОГ

ДОДАТКИ:

1.Додаток1 (пріоритетність планів)

2.Список членів організації/ мережі

3.Копія протоколів засідань

4.Копії документів технічних описів

5.Листи від потенційних донорів

6. Список заходів, самостійно виконаних організацією / мережею по

задоволенню потреб громади.

<< | >>
Источник: Пакет документів по діяльності ОСББ. 2006

Еще по теме Заявка на грантову підтримку.:

  1. Заявка на грантову підтримку.
  2. Г осподарсько-правове забезпечення залучення інвестицій у капітальне будівництво
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -