<<
>>

АКТ загального огляду жилого будинку (будинків), розташованого(них) за адресою (адресами

)

Додаток 1

до пункту 2.1.1 Правил

АКТ

загального огляду жилого будинку (будинків),

розташованого(них) за адресою (адресами)

__________________ _______________________

(П.І.Б.

майстра) (назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі ______________________

_________________________________________________________________

(посада, П.І.Б. членів комісії)

______________________ ____________________________

(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку (будинків) за адресою: _____________

_________________________________________________________________

і встановила таке:

1. На дільниці розміщуються ______ жилих будинків, загальна

площа яких становить ______________ кв. м., кількість квартир

____________ шт.

На прибудинковій території розміщуються _________________________

_________________________________________________________________

(перелік елементів благоустрою)

2. Технічний стан жилого будинку (будинків) та його

прибудинкової території __________________________________________

(короткий опис технічного стану жилого будинку(ів) з

_________________________________________________________________

зазначенням адреси, санітарний стан приміщень і прибудинкових

_________________________________________________________________

територій, інші відомості)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Висновки комісії ____________________________________________

(оцінка технічного стану,

_________________________________________________________________

висновок про готовність до експлуатації жилого будинку

_________________________________________________________________

(будинків) у наступний період)

Голова комісії _____________________________

Члени комісії _____________________________

_____________________________

(підписи)

Дата огляду "___" ________ 200_ року

Примітка: Переліки виявлених несправностей, недоліків та інші

відомості можуть бути оформлені у вигляді додатка до акта.

Начальник Управління

експлуатації житлового фонду В.М.Кірюшин

<< | >>
Источник: Пакет документів по діяльності ОСББ. 2006

Еще по теме АКТ загального огляду жилого будинку (будинків), розташованого(них) за адресою (адресами:

 1. Н А К А З N 65 від 01.07.94 Про затвердження Правил користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України
 2. Н А К А З 17.05.2005 N 76 Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій
 3. 1. Основні положення
 4. 2. Технічне обслуговування жилих будинків
 5. 3. Утримання приміщень
 6. 5. Технічне обслуговування і ремонт інженерного обладнання
 7. АКТ загального огляду жилого будинку (будинків), розташованого(них) за адресою (адресами
 8. З А К О Н У К Р А Ї Н И Про житлово-комунальні послуги
 9. З А К О Н У К Р А Ї Н И Про об\'єднання співвласників багатоквартирного будинку
 10. Стаття 40. Земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і гаражного будівництва
 11. Стаття 42. Земельні ділянки багатоквартирних жилих будинків
 12. Лекція № 5: Особливості використання земельних ділянок держанного та комунального житлового фонду
 13. 4. Створення об’єднань співвласників багатоквартирного будинку і передача їм земельної ділянки.
 14. 2.3.4. Земельні ділянки під багатоквартирними будинками
 15. 2.1. ДЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІЇ УРЯДУЮЧИХ ІНСТИТУЦІЙ УКРАЇНИ: КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД
 16. 1. Загальний огляд історії судоустрою українських земель Великого князівства Литовського і класифікація видів судів
 17. Загальна характеристика адміністративних правопорушень у сфері архітектурно-будівельної діяльності
 18. Економіко-правова характеристика капітального будівництва
 19. Г осподарсько-правові відносини капітального будівництва в системі містобудування
 20. Г осподарсько-правове забезпечення залучення інвестицій у капітальне будівництво
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -