<<

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

I. Неопубліковані архівні матеріали

Центральний державний історичний архів України у м. Львові

1. ф.146 «Галицьке намісництво» оп. 4.

Спр. 2873.

2. ф.146 «Галицьке намісництво» оп.

4.

Спр. 2874

3. ф. 205 «Прокуратура апеляційного суду, м. Львів». оп. 1

Спр. 378

4. ф. 205 «Прокуратура апеляційного суду, м. Львів». оп. 1

Спр. 443

5. ф. 309 «Наукове товариство ім. Т. Шевченка» оп. 1

Спр. 281

6. ф. 344 «Українське національно-демократичне обєднання» оп. 1

Спр. 30

7. ф. 344 «Українське національно-демократичне обєднання» оп. 1

Спр. 37

8. ф. 344 «Українське національно-демократичне обєднання» оп. 1

Спр. 55

9. ф. 344 «Українське національно-демократичне обєднання» оп. 1

Спр. 238

10. ф. 344 «Українське національно-демократичне обєднання» оп. 1

Спр. 525

11. ф. 359 «Назарук Осип Тадейович, українсько-галицький письменник і громадський діяч, член Національної Ради»

оп. 1 Спр. 204

12. ф. 359 «Назарук Осип Тадейович, українсько-галицький письменник і громадський діяч, член Національної Ради»

оп. 1 Спр. 364

13. ф. 711 «Польське історичне товариство у м. Львові (1887-1940 рр.)» оп. 1.

Спр. 16

14. ф. 711 «Польське історичне товариство у м. Львові (1887-1940 рр.)» оп. 1.

Спр. 835

Державний архів Волинської області

15. ф. 46 «Волинське воєводське управління» оп. 9

Спр. 4832

16. ф. 46 «Волинське воєводське управління» оп. 9

Спр. 4836

17. ф. 2 «Станіславівське воєводське управління» оп. 1

Спр. 369

18. ф. 2 «Станіславівське воєводське управління» оп. 1

Спр. 1421

19. ф. 2 «Станіславівське воєводське управління» оп. 1

Спр. 1492

20. ф. 2 «Станіславівське воєводське управління» оп. 1

Спр. 1255

21. ф. 68 «Станіславівське воєводське управління державної міліції» оп. 1

Спр. 243

Державний архів Львівської області

22. ф. 1 «Львівське воєводське управління» оп.

51

Спр. 443

23. ф. 1 «Львівське воєводське управління» оп. 51

Спр. 491

24. ф. 1 «Львівське воєводське управління» оп. 51

Спр. 939

25. ф. 1 «Львівське воєводське управління» оп. 51

Спр. 2723

26. ф. 2 «Магістрат у Львові: міське управління» оп. 1

Спр. 242

27. ф. 7 «Львівське повітове староство» оп. 1

Спр. 278

28. ф. 9 «Повітова рада у Львові» оп. 1

Спр. 3712

29. ф. 350 «Дирекція поліції у м. Львові (1921-1933)». оп. 58

Спр. 347

30. ф. 109 «Окружна команда державної поліції у Львові. 1919-1921 рр.» оп. 4

Спр. 591

31. ф. 109 «Окружна команда державної поліції у Львові. 1919-1921 рр.» оп. 4

Спр. 599

Г оловний архів давніх актів (Варшава, Польща)

32. Archiwum Giowne Akt Dawnych w Warszawie (AGAD). Opracоwanie zbiorow / pod red. Doroty Lewandowskiej. - Warszawa, 2008. - 864 s. - (Sign. 208 j.a.).

Архів нових актів (Варшава, Польща)

33. Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN). Archiwum Ignacego Jana Paderewskiego 1861-1941. Sygn. 837, k. 2. - Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Sygn. 2249

34. Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN). Ministerstwo Spraw Zagranicxnych. Sygn. 2247.

35. Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Spraw Zagranicxnych

(Departament Polityczno-Ekonomiczny), Sygn. 2566.

36. Archiwum Akt Nowych (Wydzial Organizacij Mi^dzynarodowwych), Sygn. 2238.

37. Archiwum Akt Nowych, Biuro Sejmu RP (1919-1939), Sygn. 73.

38. Archiwum Akt Nowych, Zarz^d Cuwilny Ziem Wschodnich, Sygn. 328.

39. Archiwum Akt Nowych, Zarz^d Cuwilny Ziem Wschodnich, Sygn. 329.

40. Archiwum Akt Nowych, Stowarzyszenie Zwi^zku Peowiakow,

Sygn. 282.

41. Archiwum Akt Nowych, Stowarzyszenie Zwi^zku Peowiakow,

Sygn. 283.

42. Archiwum Akt Nowych, Zbior... Towarzystwo «Liga Antybolszewicka», Sy z latgn. 118.

43. Archiwum Akt Nowych, Zbior... Towarzystwo «Liga Antybolszewicka», Sygn. 119.

44. Archiwum Akt Nowych, Zbior... Towarzystwo «Liga Antybolszewicka», Sygn. 120.

45. Archiwum Akt Nowych, Zbior...

Towarzystwo «Liga Antybolszewicka», Sygn. 201.

46. Archiwum Akt Nowych, Zbior r^kopisow z lat 1922-1925, Sygn. 90.

47. Archiwum Akt Nowych, S^dy I prokuratury wojewodztw wschodnich, Zbior akt (1919-1942), Sygn. 454.

48. Archiwum Akt Nowych, S^dy I prokuratury wojewodztw wschodnich, Zbior akt (1919-1942), Sygn. 1178.

49. Archiwum Akt Nowych, Sejm RP w Warszawie, Biuro, 1919-1939, Sygn. 5.

50. Archiwum Akt Nowych, Sejm RP w Warszawie, Biuro, 1919-1939, Sygn. 67 (Akt komisji prawniczej, 1922).

51. Archiwum Akt Nowych, Sejm RP w Warszawie, Biuro, 1919-1939, Sygn. 70 (Przemowienie i wnioski nagle poslow komunistycznych).

52. Archiwum Akt Nowych, Sejm RP w Warszawie, Biuro, 1919-1939, Sygn. 73 (Przemowienie poslow ukrainskich).

ІІ. Опубліковані джерельні матеріали та

нормативно-правові документи

53. Гунчак Т. Україна і Польща в документах. 1919 - 1922 / Т. Гунчак. - Сучасність, 1983.

54. Дводенне засідання Української Парламентарної Репрезентації. (Комунікат У.П.Р.) // Діло. - 1936. - 16 липня. - Ч. 157. - С. 1.

55. Декларація Голови Української Парламентської Репрезентації Василя Мудрого зложена дня 3-го грудня 1938 р. На пленарному засіданні сейму // Новий час. - 1938. - 6 грудня. - Ч. 272. - С. 5.

56. Мудрий В. За нормалізацію польсько-українських відносин: Промова голови Української Парламентської Репрезентації посла Василя Мудрого, виголошена на пленарному засіданні сейму дня 6 грудня 1935 р. в дискусії над державним бюджетом прелімінарем на 1936/1937 р. / В. Мудрий. - Львів : Накл. Видавн. Спілки «Діло», 1936. - С. 9-14.

57. Ноти уряду Західної України до Найвищої Ради // Український прапор. - 1921. - 29 січня.

58. Програма винародовлення українців і білорусів в Польщі. - 1937. - С. 41.

59. ІІІ Народній зПїзд Українського національно-демократичного обПєднання в днях 24 і 25 грудня 1928 р. - Львів : З друкарні видавничої спілки «Діло», 1929. - С. 56.

60. УПР не буде голосувати за бюджет. Заява Голови У.П.Р. посла Василя Мудрого в справі голосування над цілістю бюджету в дні 23 лютого // Свобода.

- 1938. - 6 березня. - Ч. 9. - С. 1.

61. Кучерепа М.М. Українські національні партії на Волині (19211939 рр.). - Документи і матеріали / М.М. Кучерепа, Л.П. Цецик. - Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. - 292 с.

62. Резолюції VII Краєвого кооперативного зПїзду, усталені Радою РСУК на засіданні її Президії 11 липня 1932 р. - Львів, 1932. - 11 с.

63. Українська суспільно-політична думка в ХХ столітті. Документи і матеріали / Ред. Гунчак Т., Сольчаник Р. - Т. І. - Сучасність, 1993. - 332 с.

64. Українська суспільно-політична думка в ХХ столітті : документи і матеріали / упоряд. Т. Гунчак, Р. Сольчаник. - Мюнхен : Сучасність, 1989. - Т. ІІ. - 429 с.

65. Art. 1. Шїаша z dnia 17 marca 1921 r. (Dz. U.R.P. nr. 44, poz. 267).

66. Art. 2. Ustawa z 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Dz. U.R.P. nr. 44, poz. 267; nr. 79, poz. 550; nr. 101, poz. 935.

67. Art. 2. w ert. 22 Ustawy z dnia 17 marca 1921 r. (Dz. U.R.P. nr. 44, poz. 267).

68. Art. 3. Art. 25 Ustawy z dnia 17 marca 1921 r. (Dz. U. R. P. nr. 44, poz. 267).

69. Art. 4 Ustawа z dnia 17 marca 1921 r. (Dz. U.R.P. nr. 44, poz. 267).

70. Art. 20. Ustawa z 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej // Dz. U.R.P. nr. 44, poz. 267; nr. 79, poz. 550; nr. 101, poz. 935.

71. Art. 26. Ustawa z 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej // Dz. U.R.P. nr. 44, poz. 267; nr. 79, poz. 550; nr. 101, poz. 935.

72. Art. 40. Ustawa z 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej // Dz. U.R.P. nr. 44, poz. 267; nr. 79, poz. 550; nr. 101, poz. 935.

73. Art. 44. Ustawa z 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej // Dz. U.R.P. nr. 44, poz. 267; nr. 79, poz. 550; nr. 101, poz. 935.

74. Art. 48. Ustawa z 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej // Dz. U.R.P. nr. 44, poz. 267; nr. 79, poz. 550; nr. 101, poz. 935.

75. Art. 50. Ustawa z 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej // Dz. U.R.P. nr. 44, poz.

267; nr. 79, poz. 550; nr. 101, poz. 935.

76. Art. 65. Ustawa z 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej

Polskiej. Dz. U.R.P. nr. 44, poz. 267; nr. 79, poz. 550; nr. 101, poz. 935.

77. Art. 66. Ustawa z 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej

Polskiej // Dz. U.R.P. nr. 44, poz. 267; nr. 79, poz. 550; nr. 101, poz. 935.

78. Art. 67. Ustawa z 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej

Polskiej. Dz. U.R.P. nr. 44, poz. 267; nr. 79, poz. 550; nr. 101, poz. 935.

79. Art. 68. Ustawa z 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej

Polskiej. Dz. U.R.P. nr. 44, poz. 267; nr. 79, poz. 550; nr. 101, poz. 935.

80. Art. 70. Ustawa z 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej

Polskiej. Dz. U.R.P. nr. 44, poz. 267; nr. 79, poz. 550; nr. 101, poz. 935.

81. Art. 73. Ustawa z 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej

Polskiej. Dz. U.R.P. nr. 44, poz. 267; nr. 79, poz. 550; nr. 101, poz. 935.

82. Art. 109. Ustawa z 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Dz. U.R.P. nr. 44, poz. 267; nr. 79, poz. 550; nr. 101, poz. 935.

83. Art. 113. Ustawa z 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Dz. U.R.P. nr. 44, poz. 267; nr. 79, poz. 550; nr. 101, poz. 935.

84. Art. 114. Ustawa z 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Dz. U.R.P. nr. 44, poz. 267; nr. 79, poz. 550; nr. 101, poz. 935.

85. Art. 109-116. Ustawa z 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Dz. U.R.P. nr. 44, poz. 267; nr. 79, poz. 550; nr. 101, poz. 935.

86. Art. 28. Ustawa z 17 maja 1921 r. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej // Dz. U.R.P. nr. 44, poz. 267; nr. 79, poz. 550; nr. 101, poz. 935).

87. Konstytucja 17 marca 1921 r. - Warszawa : Nakladem dziennika Rzeczpospolita, 1921. - 70 s.

88. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 1935 roku. - Lwow; Warszawa : Ksi^znica - Atlas, 1935. - 188 s.

89. Dekret z 28 listopada 1918 r. o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego. - Dz.

U.R.P. nr. 18, poz. 46.

90. Domagala M., Gorecki D. Wybor zrodel do nauki prawa konstytucyjnego (Druga Rzeczpospolita) / Pod redakj Tadeusza Szymczaka. - Lodz : Ksi^garnia Naukowa, 262 s.

91. Dziennik Praw Krolestwa Polskiego z 1919 r., nr. 19, poz. 226.

92. Dziennik ustaw Rzeczpospolitey Polskiej, 1922, art. 1, nr. 90, poz. 829.

93. Dziennik ustaw Rzeczpospolitey Polskiej, 1922, art. 10, nr.90, poz. 829.

94. Dziennik ustaw Rzeczpospolitey Polskiej, 1922, art. 22, nr.90, poz. 829.

95. Dziennik ustaw Rzeczpospolitey Polskiej, 1922, art. 23, nr.90, poz. 829.

96. Dziennik ustaw Rzeczpospolitey Polskiej, 1922, art. 24, nr.90, poz. 829.

97. Dziennik ustaw Rzeczpospolitey Polskiej, 1922, art. 25, nr.90, poz. 829.

98. Dziennik ustaw Rzeczpospolitey Polskiej, 1922, art. 26, nr.90, poz. 829.

99. Dziennik ustaw Pzeczypospolitej Polskiej. - 1921. - № 101.

100. Dokumenty z dziejow polskiej polityki zagranicznej 1918-1939 / Pod. red. T. JDdruszczaka , M. Nowak-Kielbikowej. - T. 1. - 1918-1932. - Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, 1989. - 11-32 s.

101. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 1926 r.- № 78., poz. 398, 442, 443.

102. Konkordat pomi^dzy Stolic^ Apostolsk^ a Rzeczypospolit^ Polsk^ podpisany w Rzymie dnie 10 lutego 1925 r. Dz. 4. R. P. 1925, Nr. 72, poz. 501.

103. Konstytucja marcowa z 1921 roku // Polskie konstytucji, www. Konstytucje. pl. 29.04.2007.

104. Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej i wazniejsze wstawy polityczne i administracyjne. - Warszawa, 1924. - 32 s.

105. Prawo polityczne Rzeczypospolitej Polskiej. 1918 - 1939. Wybor zrodel. Prolog, wybor, opracowanie ; indeksy Wanda Sudnik. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2002. - 758 s.

106. Nasza Konstytucia. Cykl odczytow urz^dzonych staraniem dyrekcji

szkoly nauk Politycznych w Krakowie od 12-15 Maja 1921 r. Przy udziale : Wlad. Abrahama, Tad. Dwernickiego, Stan. Estreichera, Wl. L. Jaworskiego, St. Kutrzeby, M. Rostworowskiego,

St. Wroblewskiego i Fryd. Zolla. - Krakow: Nakladem autorow, 1922 - 228 s.

107. Protokol z posiedzenia Rady Ministrow w dniu 18 sierpnia 1926 roku // Madajczyk C. Dokumenty w sprawie polityki mniejszosciowej wladz polskich po przewrocie majowym, DzN, 1972. - T. 3. - S. 136-159.

108. Rozporz^dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 listopada 1926 r.

0 karach za rozpowszechnienie nieprawdziwych wiadomosci, oraz o karach za zniewage wladz i ich przedstawicieli // Dziennik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. - 1926. - 6 listop. - S. 1222-1255.

109. Sobczyk M. Prawo wyborcze II Rzeczypospolitej. Wybor tekstow zrodlovych / M. Sobczyk, A. Sokala. - Torun: «POZKAL», 2004. - 162 s.

110. Spis ludnosci i zwierz^t gospodarskich z dnia 30 wrzesnia 1921 roku. - Warszawa, 1923.

111. Sprawozdanie stenograficzne z 124. posiedzenia Sejmu z lat 19301935, z dnia 6. X. 1934, S. 115-117.

112. Sprawozdanie stenograficzne z 130. posiedzenia Sejmu z lat 19301935, z dnia 7. II. 1935, S. 66-67.

113. Sprawozdanie stenograficzne Sejmu. Kadencja IV. - 3 posiedzenia w dniach 2 grudnia 1936 r. - S. 43-44.

114. Sprawozdanie stenograficzne Sejmu. Kadencja IV. - 4 posiedzenia w dniach 5 i 6 grudnia 1935 r. - S. 98-100.

115. Sprawozdanie stenograficzne Sejmu. Kadencja IV. - 6 posiedzenia w dniach 24 lutego 1937 r. - S. 101-103.

116. Sprawozdanie stenograficzne Sejmu. Kadencja IV. - 7 posiedzenia w dniach 23 lutego 1938 r. - S. 62.

117. Sprawozdanie stenograficzne Sejmu. Kadencja IV. - Sesja nadzwyczajna w dniach 4 i 5 pazdziernika 1935 r. - S. 26.

118. Sprawozdanie z zycia mniejszosci narodowych za pazdziernik, listopad

1 grudzien 1929 r. - Warszawa, 1930. - S. 47.

119. Sprawy narodowosci ukrainskiej // Sprawozdanie z zycia mniejszosci narodowych. - Warszawa, 1928. - Listopad-grudzien. - S. 59.

120. Uchwala Sejmu z 20 lutego 1919 r. o powierzeniu Jozefowi Pilsudskiemu dalszego sprawowania urzDdu Naczelnika Panstwa // Dz. P.P.P. nr. 19, poz. 226.

121. Ustawa o zasadach powszechnego samorzDdu wojewodzkiego, a w

szczegolnosci wojewodztwa Lwowskiego, Tarnopolskiego i

Stanislawowskiego z dnia 26 wrzesnia 1922 roku // Dziennik Ustaw R P 1922, nr. 290, poz. 829.

122. Ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. zawierajDca niektorze postanowienia o organizacji szkolnictwa // D U R P. nr. 79, poz. 766.

123. Ustawa z 2 sierpnia 1926 r. zmieniajDca i uzupelniaj ? ca konstytucjD Rzeczypospolitej z 17 marca 1921 r. Dz. U.R.P. nr. 78, poz. 442.

124. Ustawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r. // Dr. U. R. P. Nr. 30, poz. 227 z dnia 24 kwietnia 1935.

125. Ustawa z 14 lipca 1936 r. o Trybunale Stanu // Dz. U. R. P. nr. 56, poz. 403.

126. Zbior najwazniejszych documentow, k. w. kumaniecki. - S. 127.

ІІІ. Преса

127. Англійські посли до Ліги Націй у справі Сх. Галичини // Діло. - 1932. - 13 жовтня. - Ч. 227. - С. 1-2.

128. Батьківщина. - 1927. - Ч. 17.

129. Бурковська І. Проблема польсько-українського політичного компромісу в діяльності УНДО // Розбудова держави. - 1937. - № 1. - С. 26-32.

130. В.[асиль] М.[удрий] Самоврядування // Діло. - 1926. - Ч. 153. - 15 липня. - С. 1-2.

131. «Вирішення» і англійська преса // Діло. - 1923. - 4 квітня. Ч. 156. - С. 3.

132. Вислід виборів в 72 виборчій окрузі // Діло. - 1935. - 14 вересня. -

Ч. 245. - С. 1.

133. Вислід виборів до Сейму // Діло. - 1938. - 8 листопада. - Ч. 248. - С. 7.

134. Голова У.П.Р. про актуальні політичні проблеми // Діло. - 1936. - 4 січня. - Ч. 4. - С. 2.

135. Господарсько-кооперативний часопис. - 1935. - Ч. 23.

136. Господар і промисловець. - 1929. - Ч. 6.

137. Громадський Вістник. - 1932. - Ч. 7.

138. Гроші з села до села // Господарсько-кооперативний Часопис. - 1939. - Ч. 30-31. - 30 липня.

139. Діло. - 1925. - 25 серпня.

140. Діло. - 1926. - 15 вересня.

141. До українських виборців! // Діло. - 1935. - 4 вересня. - Ч. 235. - С. 1.

142. Жиди, криза і господарський шовінізм. Жидівська нужда і український націоналізм // Діло. - 30 січня. - Ч. 21. - 1933. - С. 2.

143. Життя і знання. - 1932. - Ч. 11.

144. Журналісти за наклепи до Берези Картузьської // Діло. - 1936. - Ч. 186.

145. «Ідеальні» закони. Постанови язикових законів для «кресів» і прокураторські практики // Діло. - 1925. - Ч. 14.

146. Засідання Центрального Комітету УНДО // Діло. - 1935. - 11 червня. - Ч. 152. - С. 4.

147. Засідання Центрального комітету УНДО. Комунікат // Діло. - 1935. - 15 жовтня. - Ч. 275. - С. 1.

148. Зі сейму // Діло. - 1938. - 3 липня. - Ч. 144. - С. 13.

149. Історичний документ напасти на Митрополита: Автентичний текст нахабної промови посла Войцехівського в бюджетній комісії Сейму // Діло. - 1938. - 6 лютого. - Ч. 27. - С. 7.

150. Кооперативна родина. - 1934. - Ч. 3.

151. Кредитова кооперація. Орган центрального кооперативного банку. - 1933. - Ч. 1.

152. Мудрий В. Справа територіальної автономії // Діло. - 1934. - Ч. 339. - 17 грудня. - С. 2.

153. Наради Народнього Комітету // Діло. - 1935. - 7 липня. - Ч. 177.- С. 1.

154. Народний зПїзд. Великі дні Українського Національно- Демократичного ОбПєднання // Свобода. - 1926. - Ч. 46. - 28 листопада. - С. 1.

155. Народний ЗПїзд. ІІ Конгрес Українського Національно- Демократичного ОбПєднання // Діло. - 1926. - 23 листопада. - Ч. 260. - С. 1.

156. Народній ЗПїзд // Діло. -1938.- 6 січня. - Ч. 5. - С. 14.

157. Олесьницький Я. Новий карний закон у Польщі / Я. Олесницький // Діло. - 1932. - Ч. 165.

158. Панейко В. Фатальна грамота // Діло. - 1928. - 17 березня. - Ч. 76. - С. 2-3.

159. Пані Мілені Рудницькій у відповідь // Діло. - 1935. -

16 листопада. - Ч. 307. - С. 4.

160. Перший зПїзд кооперативів здоровПя // Кооперативна Республика. - 193. - Ч. 6. - С. 162.

161. Петлюра С. Лист до Гуменюка / С. Петлюра // Статті. - К., 1993. - С. 330.

162. По виборах // Діло. - 1935. - 25 вересня. - Ч. 255. - С. 1 - 2.

163. Полонізація українських середніх шкіл // Діло. - 1925. - Ч. 189.

164. Прикрий інцидент // Діло. - 1922. - 14 вересня. - Ч. 205. - С. 1-2.

165. Проти полонізації українського шкільництва // Діло. - 1925. - Ч. 194.

166. Раковський Р. Творім фонд господарської розбудови // Господарсько-кооперативний Часопис. - 1937. - Ч. 43. - 3 жовтня. - С. 3-7.

167. Резолюція V-го Народного зПїзду Українського Національного- Демократичного ОбПєднання. 3 дня 4 і 5 січня 1938 р. // Діло. - 1938. - 12 січня. - Ч. 7. - С. 7-8.

168. Рідна школа. - 1935. - Ч. 9.

169. Свобода. - 1924. - 15 червня.

170. Сільський Господар. - 1934. - №. 6.

171. Спорт. - 1926.

172. Спортивні Вісті. - 1935. - Ч. 9.

173. Технічні вісті. - 1930. - №. 4.

174. УНДО і УПР у справі вбивства посла Тадея Голувки. Комунікат // Діло. - 1931. - 2 вересня. - Ч. 195. - С. 4.

175. Українська реклама. - 1932. - Ч. 2.

176. Українське юнацтво. - 1925. - Ч. 5.

177. Учитель. - 1924. - Ч. 1.

178. Федак І. Наше кооперативне виробництво // Господарсько- кооперативний Часопис. - 1939. - 4 жовтня. - Ч. 40. - С. 3-4.

179. Федак І. Промислова діяльність кооперативів РСУК в 1936 р. // Господарсько-кооперативний Часопис. - 1937. - 17 лютого. - Ч. 43. - С. 3-7.

180. Цегельський Л. Памяті Є. Петрушевича // Америка. - Філадельфія, 1940. - Ч. 128.

181. Цегельський Л. Як воно по правді було // Америка. - Філадельфія. - 1936-1937.

182. Biuleten Polsko-Ukrainski (Warszawa). - 1932. - № 1.

183. Broni o kresy // Trybuna Robotnicza. - Lwow, 1924. № - 64. - 16 kwietnia. - S. 3.

184. Monitor Polski. - 1936. - № 148.

185. Rzeczpospolita. - 1923. - № 257. - 20 wrzesnia. - S. 6.

186. Sprawozdanie z zycia mniejszosci narodowych (Warszawa). - 1935. - № 4.

187. Sprawy Narodowosciowe. - Warszawa, 1935. - №. 5. - S. 620-622.

188. Sprawy Narodowosciowe. - Warszawa, 1932. - № 2. - S. 229-232.

189. Sprawy Narodowosciowe. - Warszawa, 1938. - № 6. - S. 630-636.

190. Sprawy Narodowosciowe. - Warszawa, 1939. - № 1-2. - S. 110.

IV. Мемуари і спогади

191. Андрій Палій - будівничий та керманич «Маслосоюзу» : статті, спогади, листи. - Тернопіль : «Економічна думка», 2001. - 294 с.

192. Великий голод в Україні 1932-33. Збірник свідчень, спогадів, доповідей та статтів, виголошених та друкованих у пресі в 1983 році на відзначення 50-ліття голоду в Україні 1932-33 роках. - Торонто : Українське Православне Братство св. Володимира, 1988. - 164 с.

193. Гайвас Я. Коли кінчалася епоха / Я. Гайвас. - Чикаго : Накл. Укр.- Американської вид. спілки, 1964. - 143 с.

194. Грушевський М. Автобіографія (Друкується як рукопис). - К. : Б. в., 1926.

195. Кедрин І. Життя - події - люди. Спомини і коментарі / І. Кедрин. - Луцьк : Наша студія Червона Калина, 1976. - 724 с.

196. Ковалевський М. Три джерела боротьби. Спомини - враження - рефлексії / М. Ковалевський // На чужині. - Інсбург, 1960. - Ч. ІІІ. - С. 625-627.

197. Книш З. Архів Сеника. Історико-критична студія/ З. Книш. - Торонто; Нью-Йорк; Мюнхен; Сідней : Фундація ім. О. Ольжича, 1992. - 205 с.

198. Книш З. Варшавський процес ОУН : на подложжі польсько- українських відносин тієї доби. І. ІІ. / З. Книш. - Торонто : Срібна Сурма, 1986. - 535 с.

199. Книш З. Справа Східних торгів у Львові / З. Книш. - Збірник ІІІ. - Торонто : Срібна Сурма, 1965. - 205 с.

200. Лозинський М. Боротьба за національний характер територій в Версальському договорі / М. Лозинський // Науковий збірник Українського Вільного Університету в Празі. - Т. І. - Прага, 1923. - 428 с.

201. Макух І. На народній службі : спогади / І. Макух. - К. : Основні цінності, 2001. - 572 с.

202. Теслюк М. У боротьбі за воззПєднання. Сторінки спогадів / М. Теслюк. - Львів : Каменяр, 1988. - 243 с.

203. Шептицький Андрей. Не хочемо чужої культури, хочемо жити своєю! / Упоряд. і передм. М. Косіва. - Львів : Літопис, 2005. - 72 с.

V. Спеціальна література

204. Айненкель А. Українське питання в політиці ІІ Речі Посполитої та концепціях і заходах українських політичних сил у міжвоєнний період (1918-1939) / А. Айненкель // Україна-Польща : важкі питання. - Т. 10. - Варшава : Тирса 2006. - С. 141-154.

205. Алексієвець Л. Зовнішньополітичні чинни-ки становлення

Польської держави та визначення її кордонів у 1918-1923 рр. / Л. Алексієвець // Збірник наукових праць, 2007. - С. 27-47.

206. Алексієвець Л. Історичні та соціально-політичні передумови й конкурентні обставини відродження незалежної Польщі / Л. Алексієвець // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка : Серія «Історія». - 2005. - Вип. 2. - С. 288-308.

207. Алексієвець Л. Основні етапи формування кордонів Польщі та захист польської національної державності в 1919-1926 рр. / Л. Алексієвець // Наукові записки Тернопільсь-кого державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : Серія «Історія» - Вип. І. - 2005. - С. 145-161.

208. Алексієвець Л. Погляд на відродження та формування Польської держави в 1918-1926 рр. / Л. Алексієвець // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : Серія «Історія». - 2007. - Вип. 1. - С. 159-163.

209. Алексієвець Л. Польща : утвердження незалежної держави 19181926 / Л. Алексієвець. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. - 448 с.

210. Андрусяк М. Нариси з історії галицького москвофільства / М. Андрусяк. - Львів, 1935.

211. Баран З. А. Відродження і становлення Польської держави 1918 - 1921 рр. / З. А. Баран. - Львів : Вид-во ЛДУ, 1995. - 55 с.

212. Баран З. А. Східна Галичина в планах відбудови Польської державності 1918-1923 рр. / З. А. Баран // Республіканець. - 1994. - № 3-4 - С. 67-72.

213. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953 рр. Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз. У 2 кн. / І. Білас. - Кн. 1. - Київ: Либідь, 1991. - 424 с.

214. Бойко І.Й. Органи влади і право в Галичині у складі Польського Королівства (1349-1569 рр.) / І.Й. Бойко. - Львів : Видавн. Центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. - 628 с.

215. Брицький П. Українці на становищі національної меншини в Польщі, Румунії та Чехословаччини напередодні Другої світової війни / П. Брицький // Друга світова війна і доля народів України : тези доп. 2-ї Всеукр. наук. конф. 30-31 жовт. 2006 р. - К. : Сфера, 2006. - С. 74-78.

216. Варшавський акт обвинувачення Степана Бандери та товаришів / Упорядник Микола Пасівнич. - Львів, 2005. - 200 с.

217. Васюта І. К. Національно-визвольний рух у Західній Україні (1918-1939) / І. К. Васюта. - УІЖ. - 2001. - № 5. - С. 35-64.

218. Васюта І. К. Національно-визвольний рух у Західній Україні (1918-1939 рр.) (Закінчення) / І. К. Васюта. - УІЖ. - 2001. - № 6. - С. 45-46.

219. Васюта І. К. Політична історія Західної України (1918-1939) / І. К. Васюта. - Львів : Каменяр, 2006. - 335 с.

220. Ведєнєєв Д. В., Будков Д. В. Совість української дипломатії. Становлення зовнішньо-політичної служби Української держави. 1917-1923 роки /Д. В. Ведєнєєв, Д. В. Будков / Монографія. - К. : К. і С., 2006. - С. 152-153.

221. Висоцький Р. Спроба ліквідації ОУН польськими владами напередодні Другої світової війни на території Галичини та Волині / Р. Висоцький // 1939 рік в історичній долі України і українців. Матеріали міжнародної наукової конференції 23 - 24 вересня 1999 р. - Львів, 2001. - С. 82-90.

222. Витанович І. Історія українського кооперативного руху / І. Витанович. - Нью-Йорк, 1964. - 624 с.

223. Віднянський С. Українське питання в міжвоєнній Польщі : основні проблеми й напрями наукових досліджень у сучасній вітчизняній історичній науці / С. Віднянський // УІЖ. - 2003. - № 2. - С. 33-55.

224. Вовк Я.О. Формування політики Польської держави стосовно протестантських конфесій (1918-1926 рр.) / Я.О. Вовк. - УІЖ. - 2006. - № 6. - С. 166-176.

225. Вол Б. Ідея української державності в програмах і діяльності політичних партій Західної України в міжвоєнний період / Б. Вол, Я. Малик // 1939 рік в історичній долі України і українців. Матеріали Міжнародної наукової конференції 23-24 вересня 1999 р. - Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. - С. 96-136.

226. Гаврилів І. Західна Україна у 1921-1941 роках. Нарис історії боротьби за державність: монографія / І. Гаврилів. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. - 472 с.

227. Галушко Є.М. Нариси історії ідеологічної та організаційної діяльності КПЗУ в 1919-1928 рр. / Є.М. Галушко. - Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1965. - 262 с.

228. Геник М. Політика «Хєно-Пясту» в українському питанні (19231926) / М. Геник // Українсько-польські відносини в Галичині у ХХ ст. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (21 - 22 листопада 1996 р.). - Івано-Франківськ : Плай, 1997.

229. Гербільський Г. Передова суспільна думка в Галичині. - Львів, 1959.

230. Гетьманчук М. Українське питання в радянсько-польських відносинах 1920-1939 рр. / М. Гетьманчук. - Львів, 1998. - 428 с.

231. Гіда Є. О. Теоретичні основи загально-людських стандартів прав людини / Є. О. Гіда. - К. : ТЕКСТ, 2008. - 104 с.

232. Гон М. Між лояльністю і угодовством: українські проурядові політичні партії Західної України (1920-1930-ті роки) / М. Гон // Polska i jej wschodni sDsiDdzi: Wyd. Uniw. Rzeszowskiego, 2005. - T. 6. - S. 31-40.

233. Гоновський В.Ю. Українська інтелігенція в національно-

визвольному русі на Західній Україні (1918-1939) /

В.Ю. Гоновський. - Львів: Край, 1993. - 168 с.

234. Гринюк Р.Ф. Ідея правової держави і теоретико-правова модель і практична реалізація: Монографія / Р.Ф. Гринюк. - К. : Видавничий дім «ІнЮре», 2004. - 386 с.

235. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ - ХХ століття / Я. Г рицак. - К. : Г енеза, 2000. - 359 с.

236. Гудь Б. Загибель Аркадії. Етносоціальні аспекти українсько- польських конфліктів ХІХ - першої половини ХХ століть / Б. Гудь. - Львів, 2006. - 448 с.

237. Гудь Б. Нелегка дорога до порозуміння. До питання генези українсько-польського військово-політичного співробітництва 1917-1921 рр. / Б. Гудь, В. Голубко. - Львів, 1997. - 65 с.

238. Гудь Б. Українсько-польські конфлікти новітньої доби :

етносоціальний аспект / Б. Гудь. - Х. : Акта, 2011. - 472 с.

239. Гудь Б. Ukraincy i Polacy na Naddneprzu, Wolyniu i w Galicji Wschodniej w XIX i pierwszej polowie XX wieku. Zarys historii konfliktow spoleczno-etnicznych / Przeklad Anna Korzenowska - Bihun , Maria Hud. - Lwow; Warszawa : Opracownie Wydawnicze, 2013. - 400 s.

240. Гунчак Т. Україна : перша половина ХХ століття. Нариси політичної історії / Т. Гунчак. - К. : Либідь, 1993. - 288 с.

241. Дашкевич Я. Східна Галичина: етнічні відносини, національні міфи та ментальність / Я. Дашкевич // Україна в минулому. - Київ; Львів, 1994. - Вип. VI. - С. 78-93.

242. Дашкевич Я. Шляхи подолання упереджень (Перешкоди нормалізації польсько-українських стосунків) / Я. Дашкевич // Україна - Польща : історична спадщина і суспільна свідомість. - К. : Либідь, 1992. - С. 23-28.

243. Душник В. Реакція: протести української еміграції під час голодового голокосту в Україні. Поширена версія доповіді, зачитаної на Конференції ТУІГА про штучний голод в Україні 1932-33 рр. Нью-Йорк, 19-го листопада 1989 р. / В. Душник // Великий голод в Україні 1932-33. Збірник свідчень, спогадів, доповідів та статтів виголошених та друкованих у пресі в 1983 році на відзначення 50-ліття голоду в Україні 1932-33 роки. - Торонто : Українське Православне Братство св. Володимира, 1988. - С. 51-56.

244. Загальна українська енциклопедія. Книга знань в 3-х томах. - Львів ; Станіславів; Коломия. - 1930-1933.

245. Зайцев О. Ю. ОУН і авторитарно-націоналістичні рухи міжвоєнної Європи / О. Ю. Зайцев // УІЖ. - 2012. - № 1. - С. 89-101.

246. Зайцев О. Представники українських політичних партій Західної України в парламенті Польщі (1922-1939 рр.) / О. Зайцев // УІЖ. - 1993. - № 1. - С. 72-84.

247. Зайцев О. Українці у польському парламенті (1922-1927 рр.) / О. Зайцев // Україна : культура спадщина, національна свідомість, державність. - Львів, 2000. - Вип. 7. - С. 342-355.

248. Західно-Українська Народна Республіка. 1918-1929. Уряди. Постаті / Інститут українознавства ім. І. КрипПякевича НАН України; гол. ред. Ярослав Ісаєвич; упоряд. : Микола Литвин, Іван Патер, Ігор Соляр. - Львів, 2009. - 350 с.

249. Зашкільняк Л. Ґенеза і наслідки українсько-польської нормалізації 1935 р. / Л. Зашкільняк // Polska i Ukraina : Sojusz 1920 roku i jego nast^pstwo. - Torun. - С. 431- 454.

250. Зашкільняк Л. Історіографічні аспекти українсько-польських взаємин у XX столітті / Л. Зашкільняк // Історія та історіографія в Європі. - К., 2006. - Вип. 4. : Німецько-французькі та українсько- польські взаємини у ХХ столітті. - С. 122-132.

251. Зашкільняк Л. Спроби українсько-польського порозуміння в міжвоєнній Польщі (1920-1939 рр.) / Л. Зашкільняк // Поляки українці, білоруси, литовці у міжвоєнній Польщі (1920-1939 рр.) : Матеріали міжнарод. наук. конф. Дрогобич, 8-9 жовтня 2004 р. / упоряд. В. Футала. - Дрогобич : Коло, 2005. - С. 34-45.

252. Зашкільняк Л. Українсько-польське порозуміння 1935 р. (за

матеріалами архіву Я. С. Лося) / Л. Зашкільняк // Проблеми словПянознавства. Міжвідомчий науковий збірник. - Львів, 1996. - Вип. 48. - С. 62-72.

253. Зашкільняк Л. Українсько-польські стосунки у ХХ ст. : традиції і сучасність / Л. Зашкільняк // Проблеми словянознавства. - 1996. - Вип. 49. - С. 71-76.

254. Зашкільняк Л. О. Українсько-польські стосунки ХХ ст. у суспільній свідомості українців та поляків / Л. О. Зашкільняк // Вісник Львівського університету. Серія : Соціологічна. - 2008. - Вип. 2. - С. 127-137.

255. Зашкільняк Л., Крикун М. Історія Польщі. Від найдавніших часів до наших днів. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2002. - 752 с.

256. Іваник М. М., Кондратюк С. В. Система органів місцевого самоврядування в Галичині у 1919-1939 рр. Історико-правовий аспект. - Львів : Компакт - ЛВ, 2007. - 252 с.

257. Історичні постаті Галичини ХІХ - ХХ ст. - Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1961.

258. Історія Центрально-Східної Європи. Посібник для студентів історичних і гуманітарних факультетів університетів / За ред. Л. Зашкільняка. - Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2001. - 660 с.

259. Качараба С. Василь Мудрий - громадський діяч, політик, публіцист / С. Качараба, Я. Комарницький. - Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького держ. пед. ун-ту імені Івана Франка, 2009. - 240 с.

260. Качор А. Українська молочарська кооперація в Західній Україні /

А. Качор. - Мюнхен, 1949.

261. Кентій А. В. Нариси історії Організації українських націоналістів (1929-1941 рр.) / А. В. Кентій. - Ін-т історії НАН України. - К., 1998. - 200 с.

262. Кліш А. Кирило Студинський: життя та діяльність : монографія. /

А. Кліш. - Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. - 220 с.

263. Ковальчук В. Б. Легітимність державної влади в правовій теорії та державно-правовій практиці / В. Б. Ковальчук. - К. : Логос, 2011. - 392 с.

264. Козицький А. Геноцид та політика масового винищення цивільного населення у ХХ ст. (причини, особливості, наслідки) :

навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів / А. Козицький. - Львів : Літопис, 2012. - 608 с.

265. Комар В. «Українське питання» в політиці урядів Польщі (19261939 рр.) / В. Комар // УІЖ. - 2001. - № 5. - С. 127.

266. Комар В. Концепція прометеїзму в політиці Польщі (19211939 рр.) / В. Комар. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. - 360 с.

267. Кондратюк В. О. Нариси історії сокальської філії товариства «Просвіта» (1898-1939 рр.). / В. О. Кондратюк, Г. С. Кручкевич. - Львів : Компакт - ЛВ, 2009. - 116 с.

268. Кость С. Нариси з історії західноукраїнської преси першої половини ХХ ст. (Структура. Частина друга) / С. Кость. - Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. - 215 с.

269. Крамар Ю. В. Західна Волинь 1921-1939 рр. : національно- культурне та релігійне життя : монографія / Юрій Вікторович Крамар. - Луцьк: Вежа-Друк, 2015. - 404 с.

270. Красівський О. Галичина у першій чверті ХХ ст. : проблеми польсько-українських стосунків / О. Красівський. - Львів, 2000. - 416 с.

271. Красівський О. За українську державу і церкву / О. Красівський. - Львів, 1995. - 85 с.

272. Крезуб А. Нарис історії польсько-української війни 1918-1919 / А. Крезуб. - Львів, 1923.

273. Кривава книга / упор. автор передмови Я. Радевич-Винницький; передрук. Вид. 1919, 1921 рр. - Дрогобич: Відродження, 1994.

274. Кугутяк М. Галичина: сторінки історії. Нарис суспільно- політичного руху (ХІХ ст. - 1939) / М. Кугутяк. - Івано- Франківськ, 1993. - 192 с.

275. Кугутяк М. Українська націонал-демократія 1918-1929 /

М. Кугутяк. - Київ; Івано-Франківськ : Плай, 2002. - Т. 1. - 534 с.

276. Кугутяк М. Українсько-польські стосунки 20-30-х рр. : від конфронтації до «нормалізації» / М. Кугутяк // Українсько-

польські відносини в Г аличині у ХХ ст. - Івано-Франківськ : Плай, 1997. - С. 18-28.

277. Кульчицький В.С. Україна між двома війнами (1921-1939 рр.) / С.В. Кульчицький // Україна крізь віки. - К. : Видавничий Дім «Альтернативи», 1999. - Т. 11. - 336 с.

278. Кузьма О. Листопадові дні 1918 р. / О. Кузьма. - Львів : НВФ «Українські технології», 2003.

279. Кульчицький В. Галицький крайовий сейм (1861-1914 рр.) /

B. Кульчицький // Питання теорії і практики радянського права. - Львів : Вид-во Львівського університету, 1958. - Вип. 4. - С. 5-18.

280. Кучерепа М. Волинське українське обПєднання (1931-1939 рр.) / М. Кучерепа, Р.П. Давидюк. - Луцьк: НадстирПя, 2001. - 420 с.

281. Кучерепа М. М. Волинський воєвода Ян Генрик Юзевський / М. М. Кучерепа // Роде наш красний... - Луцьк : Ред.-вид. «Вежа» Волин. ун-ту ім. Лесі Українки, 1996. - Т. 2. - С. 79-253.

282. Кучерепа М. Національна політика Другої Речіпосполитої щодо українців (1919-1939 рр.) / М. Кучерепа // Україна-Польща : важкі питання. Матеріали ІІ міжнародного семінару істориків «Українсько-польські відносини в 1918-1947 роках» (Варшава, 22-24 травня 1997). - Варшава. Світовий союз воїнів Армії Крайової ; ОбПєднання українців у Польщі, 1998. - Т. 1-2. -

C. 11-28.

283. Кучерепа М. Українська проблема в політиці Другої Речі Посполитої і в конституціях та діях українських політичних сил у міжвоєнний період / М. Кучерепа // Україна-Польща: важкі питання. - Т. 10. - Варшава : Тирса, 2006. - С. 155-130.

284. Кучерепа М. Українські національні партії на Волині (1921-1939 роки) : у 2 ч., ч. 1 : монографія / Микола Кучерепа, Ярослав Цецик. - Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. - 304 с.

285. Левинський В. Нарис розвитку українського робітничого руху в Галичині. - Львів, 1926.

286. Лилик С. Західноукраїнська Народна Республіка (Метод. реком. для вчителів історії і учнів шкіл та профтехучилищ) / С. Лилик. - Львів : ЛОІУВ, 1990. - 40 с.

287. Листи Євгена Коновальця // Євген Коновалець та його доба. - Мюнхен, 1974.

288. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. Т. І., Т. ІІ. - К. : Основа, 1994.

289. Литвин М. В екзилі. Нові документи уряду ЗУНР віденського періоду / М. Литвин // Молода Галичина. - 1989. - 5, 7 листопада.

290. Литвин М. Історія Галицького стрілецтва / М. Литвин, К. Науменко. - Львів : Каменяр, 1991. - 298 с.

291. Литвин М. Історія ЗУНР / М. Литвин, К. Науменко. - Львів : Інститут українознавства ім. І. КрипПякевича НАН України, 1995. - 324 с.

292. Литвин М. Українсько-польська війна 1918-1919 рр. / М. Литвин. - Львів : Інститут українознавства НАНу; Інститут Центрально- Східної Європи, 1998. - 488 с.

293. Литвин С. Суд історії: Симон Петлюра і Петлюрівщина / С. Литвин. - К., 2001. - 640 с.

294. Лозинський М. Боротьба за національний характер територій в Версальському договорі // Наук. зб. Українського Вільного Університету в Празі. - Т. 1. - 1923.

295. Лозинський М. За державну незалежність Галичини. Чому українська Галичина не може прийти під Польщу / М. Лозинський. - Відень, 1921.

296. Лозинський М. Охорона національних меншостей в міжнародному праві. - Б. м. в., 1927.

297. Лозинський М. Уваги про українську державність. - Відень: Б. в., 1927.

298. Макар Ю. Від депортації до депортації. Суспільно-політичне життя холмсько-підляських українців (1915-1917). Дослідження. Спогади. Документи. Т. 1. Дослідження / Юрій Макар, Михайло

Горний, Віталій Макар, Анатолій Салюк. - Чернівці : Букрек, 2011. - 880 с.: іл.

299. Макарчук В. Міжнародно-правове визнання державного кордону між Україною і Польщею (1939-1945) / [Текст] В.С. Макарчук. - Міжнародна асоціація істориків права, Львівський ін-т внутрішніх справ при НАВС України. - К. : Атіка, 2004. - 348 с.

300. Макарчук В. Державно-територіальний статус західноукраїнських земель у період Другої світової війни (1939-1945 / [Текст] : історико-правове дослідження / В. С. Макарчук; Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. - Атіка, 2007. - 368 с.

301. Макарчук С. А. Этнополитическое развитие и национальные отношения на западно-украинских землях в период империализма / С. А. Макарчук. - Львов : Вища школа, 1983. - 256 с.

302. Макарчук С. А. Населення Західної України за переписом 1931 року / С. А. Макарчук // Вісник Львівського університету. Серія історична. - Львів, 1993. - Вип. 23. - С. 51-62.

303. Макарчук С. А. Українсько-польські етно-політичні взаємини на західноукраїнських землях в першій половині ХХ століття / С. А. Макарчук // Збірник праць і матеріалів на пошану Л. І. Крушельницької. - Львів : НАН України, ЛНБ ім.

B. Стефаника, 1998. - С. 132-144.

304. Михайлова О. Український вектор у східній політиці Ю. Пілсудського (кінець 1918 р. - квітень 1920 р.) / О. Михайлова // Історіографічні дослідження в Україні / гол. редкол.: В. А. Смолій; відп. ред. Ю.А. Пінчук. - К.: НАН України; Ін-т історії України, 2003. - Вип. 13. : у 2 ч. Україна-Польща: історія і сучасність: зб. наук. праць і спогадів памПяті П.М. Калениченка (1923-1983). - Ч. 1. - Україна. - К., 2007. - 288 с.

305. Мрака І.Б. Перший призов українців Східної Галичини до польської армії (1922-1923 рр.) / І.Б. Мрака // УІЖ. - 2014. - № 6. -

C. 65-76.

306. Мудрий В. Змагання за українські університети в Галичині / Ред. вид. Олег Романів. - Львів; Нью-Йорк: НТШ, 1999. - 194 с.

307. Мудрий М.М. Місцеве самоврядування в Галичині в контексті українсько-польських взаємин (друга половина ХІХ століття) / М.М. Мудрий // Україна в минулому. - К.; Львів : Ін-т української археографії, 1996. - Вип. 9. - С. 77-102.

308. Назустріч волі. Збірник науково-історичних нарисів. - Львів : Вид-во «Каменяр», 1979. - 128 с.

309. Наленч Д. Юзеф Пилсудский : Легенды и факты / Д. Наленч, Т. Наленч. - М., 1990.

310. Нестерович В.Т. Українські купці і промисловці в Західній Україні 1920-1945 / В.Т. Нестерович. - Торонто; Чикаго, 1977.

311. Нехай живе Незалежна Галицька Держава. - Відень, 1922. - С. 38-42.

312. Оксенюк Р. Н. Нариси історії Волині. Соціально-економічний розвиток, революційний та національно-визвольний рух трудящих (1861-1939) / Р. Н. Оксенюк. - Львів: Каменяр, 1970. - 276 с.

313. Олесневич Л. О. Кооперативні міфи і капіталістична дійсність. Західноукраїнська буржуазна кооперація (1883-1939) / Л. О. Олесневич. - Київ, 1974.

314. Омелянович-Павленко М. Українсько-польська війна 1918-19 рр. / М. Омелянович-Павленко. - Прага, 1929.

315. Осечинський В. Галичина під гнітом Австро-Угорщини в епоху імперіалізму / В. Осечинський. - Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1954.

316. Остафійчук В.Ф. Історія України : сучасне бачення : навч. посіб. - 4-те вид., випр. / В.Ф. Остафійчук. - К. : Знання - Прес, 2008. - 424 с.

317. Панчук М. І. «Білі плями» героїчного літопису. Із історії комуністичної партії Західної України / М. І. Панчук. - К. : Політвидав України, 1989. - 131 с.

318. Пархоменко Н. М. Джерела права: проблеми теорії та методології / Н. М. Пархоменко. - К. : Юридична, думка, 2008. - 335 с.

319. Политические системы в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. 1917-1929 гг. - М.: Наука, 1988. - 536 с.

320. Портнов А.В. Наука у вигнанні: наукова і освітня діяльність української еміграції у міжвоєнній Польщі (1919-1939) / А.В. Портнов. - Х. : ХІФТ, 2008. - 256 с.

321. Райківський І. Українська соціал-демократична партія (19181939 рр.) / І. Райківський. - Івано-Франківськ, 1995. - 66 с.

322. Рубльов О.С. Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції 20-50-і рр. ХХ ст./ О.С. Рубльов, Ю.А. Черченко. - К., 1994.

323. Рубльов О. С. Українські визвольні змагання 1917 - 1921 рр. / О. С. Рубльов, О. П. Реєнт // Україна крізь віки. - К. : Видавн. Дім «Альтернативи», 1999. - Т. 10. - 320 с.

324. Руккас А. Польська фінансова підтримка еміграційного уряду Української Народної Республіки / А. Руккас // Історія та історіографія в Європі. - К., 2006. - Вип. 4. Німецько-французькі та українсько-польські взаємини у ХХ столітті. - С. 83-104.

325. Руккас А. Діяльність військової секції при українській дипломатичній місії у Варшаві (грудень 1919 р. - липень 1920 р.) / А. Руккас // Київська старовина: науковий історико-філологічний журнал. - 2003. - № 5. - С. 128-156.

326. Сапеляк О. Умови формування та розвитку громадського життя українців у Галичині 20-30-их років ХХ ст. / О. Сапеляк // Народознавчі зошити. - 1999. - № 6. - С. 804-815.

327. Сич М. Українська кооперація в Галичині під час ІІ світової війни / М. Сич. - Львів : НТШ, 2000.

328. Скрипнюк О. В. Теоретико-методологічні засади формування та розвитку громадянського суспільства і правової держави в Україні / О. В. Скрипнюк. - К., 1995.

329. Сливка С. С. Українська національна філософія права: антологічний ракурс. Монографія / С. С. Сливка. - Львів : Вид-во «Воля», 2001. - 168 с.

330. Сливка Ю. Західна Україна в реакційній політиці польської та української буржуазії (1920-1919) / Ю. Сливка. - Київ : Наук. думка, 1985. - 271 с.

331. Сливка Ю.Ю. Сторінки історії КПЗУ / Ю.Ю. Сливка. - Львів : Каменяр, 1989. - 93 с.

332. Смолей В. Польське цивільне і військове осадництво у Західній Україні : історико-правовий аспект (1919-1939) / В. Смолей. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2003. - 111 с.

333. Сніцарчук Л.В. Українська преса Галичини (1919-1939 рр.) і журналістикознавчий дискурс : монографія / НАН України, ЛННБУ ім. В. Стефаника, Відділення «Науково-дослідний центр періодики». - Львів, 2009. - 416 с.

334. Соляр І. Зовнішні орієнтації національно-державницьких партій

Західної України (1923-1939) / І. Соляр. - Львів : Ін-т

українознавства ім. І. КрипПякевича НАН України, 2011. - 356 с.

335. Соляр І. Я. Радянофільство у Західній Україні (1920-ті рр.) / І. Я. Соляр // УІЖ. - 2009. - № 1. - С. 55-66.

336. Соляр І. Українське національно-демократичне обПєднання: перший період діяльності (1925-1928). - Львів : Інститут українознавства ім. І. КрипПякевича НАН України, 1995. - 71 с.

337. Стоколос Н. Г. Політика урядів міжвоєнної Польщі (1918-1939 рр.) щодо православної церкви й українців / Н. Г. Стоколос. - УІЖ. - 2005. - № 5. - С. 59-80.

338. Сулея В. Юзеф Пилсудский / Пер. с польского. - М. : Летний сад, 2009. - 438 с.

339. Сухий О.М. Галичина : між Сходом і Заходом. Нариси історії ХІХ - початку ХХ ст. / О.М. Сухий. - Львів : Львів. держ. ун-т

ім. Івана Франка; Інститут українознавства ім. І. КрипПякевича НАН України, 1997. - 204 с.

340. Сухий О.М. Галичина : між Сходом і Заходом. Нариси історії ХІХ - початку ХХ ст. 2-ге видання, доповнене / О.М. Сухий. - Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка; Інститут українознавства ім. І. КрипПякевича НАН України, 1999. - 226 с.

341. Тищик Б.Й. Західно-Українська Народна Республіка (1918-1923). Історія держави і права / Б.Й. Тищик. - Львів : Тріада плюс, 2004. - 392 с.

342. Тищик Б. Й. Польща : історія державності і права (Х - початок ХХІ ст.) / Б. Й. Тищик. - Львів: Світ, 2012. - 512 с.

343. Томашівський С. Десять літ українського питання в Польщі / Степан Томашівський. - Л : [Б. в.], 1929. - 49 с.

344. Торжество історичної справедливості. - Львів : Вид-во Львів. Ун-ту, 1964.

345. Українська суспільно-політична думка в ХХ столітті : документи і матеріали : в 30-х т. / упор. Т. Гунько, Л. Сольчаник. - Мюнхен, 1983. - Т. 2.

346. Український вільний університет в Празі в роках 1921-1926. - Прага, 1927. - 285 с.

347. Українсько-польські відносини в Галичині у ХХ ст. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (21-22 листопада 1996 р.). - Івано-Франківськ : Вид-во «Плай», 1997. - 452 с.

348. Федик І. УНДО, ОУН : ставлення до Польщі / І. Федик. - Львів : Б. н. в., 1998. - 80 с.

349. Футала В. Суспільно-політичне життя Західної України у 19201939 рр. : стан і перспективи дослідження / В. Футала // УІЖ. - 2008. - № 5. - С. 195-209.

350. Хруслов Б. Політика УНДО напередодні Другої світової війни (1938-1939 рр.) / Б. Хруслов // Галичина. - Івано-Франківськ, 1999. - № 3. - С. 181-188.

351. Хруслов Б. Українське національно-демократичне обПєднання : політика нормалізації польсько-українських стосунків (19351937 рр.) / Б. Хруслов // Наукові записки XXXV : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. - К., 1999. - Вип. спец. - С. 158-168.

352. Шваб А. Етнодемографічні процеси на Волині в 1920-1930-х роках у світлі національної та еміграційної політики Другої Речі Посполитої / Анатолій Шваб // Наук. Вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. Іст. науки. - 1999. - № 5. - С. 86-91.

353. Швагуляк М. «Пацифікація». Польська репресивна акція у

Галичині 1930 р. і українська суспільність / М. Швагуляк. - Львів : НАНУ, Інститут українознавства, 1993. - 52 с.

354. Швагуляк М. З історії українсько-польських взаємин напередодні та під час німецько-польської війни 1939 / М. Швагуляк // Україна- Польща : історична спадщина і суспільна свідомість. - К., 1993. - С. 229-240.

355. Швагуляк М. Маловідома сторінка політичного життя Західної України передодня Другої світової війни (З історії Контактного Комітету. 1937-1939 роки) / М.М. Швагуляк // ЗНТШ. - Львів, 1994. - Т. ССXXVII. - С. 207-248.

356. Швагуляк М. Суспільно-політична ситуація у Західній Україні на початку 30-х років ХХ ст. / М. Швагуляк // Записки НТШ. Т. ССХХІІ. - 1991.- С. 110-145.

357. Швагуляк М. Партійні поділи і загально-національні інтереси. Проблема політичної консолідації українського національного руху Галичини (1919-1939) / М. Швагуляк // Сучасність. - 1995. - № 2. - С. 77-82.

358. Штарський М. Юзеф Пілсудський. Факти і міфи / М. Штарський // УІЖ. - 1992. - № 4, 5.

359. Юрик Ю. Протистояння ОУН і польської держави (1929-1935 рр.) / Ю. Юрик // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки. - К. : Інститут історії України НАН України, 2005. - Вип. 13. - С. 391-397.

360. Як боролися поляки за своє господарське існування під Прусією. - Львів, 1933. (Бібліотека РСУК).

361. Яцишин М. М. Історико-правові засади кримінально-виконавчої політикиУкраїни: монографія / М. М. Яцишин. - Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. - 448 с.

362. Adolf Bochenski o ustroju i racji stanu Rzeczypospolitej / Wst^p, wybor i opracowanie Aleksandra Kosicka-Pajewska. - Warszawa : Wyd. Sejmowe, 2000. - 272 s.

363. Ajnenkiel A. Historia Sejmu Polskiego / А. Ajnenkiel. - Warszawa, 1989. - T. I, T. II.

364. Ajnenkiеl A. Konstytucje Polski w rozwoju dziejowym 1791-1997 /

А. Ajnenkiel. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza RYTM, 2001. Wyd. 1. - 416 s.

365. Ajnenkiel A. Polityka Polski w stosunkach do ukraincow w okresie mi^dzywojennym. Wybrane problemy / А. Ajnenkiel // Polska- Ukraina : trudne pytaniа. - T. 1/2. - Warszawa, 1998. - S. 11-28.

366. Ajnenkiel A. Sejmy i konstytucje w Polsce 1918-1939 /

А. Ajnenkiel. - Warszawa, 1968. - 132 c.

367. Bardach J., Grodziski S., Gwizdz A., Jankiewicz A., Dzialocha K., Kraczkowski K., Wawrzyniak J. Dzieje Sejmu Polskiego. - Warszawa : Wyd-wo Sejmowe, 1997. - 145-195 s.

368. Bardach J., Lesnodorski B., Pietrzak I. Historia panstwa i prawa polskiego. - Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. - 654 s.

369. Bardach J., Lesnodorski B., Pietrzak І. Historia ustroju i prawa polskiego. - Warszawa, 2003. - 667 s.

370. BDczkowski W. Sprawa ukrainska / BDczkowski W. // Kultura. - Nr. 7 / 1952.

371. Besala J. Ilustrowana Kronika dziejow Polski / J. Besala, A. Leszczynski. - Poznan, 2007.

372. Browarek T., Chalupczak H. Mniejszosci narodowe w Polsce 19181995 / T. Browarek, H. Chalupczak - Lublin, 1998. - 328 s.

373. Bruski J. Petlurowcy. Centrum Panstwowe Ukrainskiej Republiki Ludowej na wychodztwie (1919-1924) / J. Bruski. - Krakow, 2004. - 600 s.

374. Bruski J. Zamach majowy - a rewalizacja polsko-sowiecka. Kontekst ukrainski i bialoruski / J. Bruski // Arkana. - Krakow, 2006. - № 2 (68). - S. 129-139.

375. Brzoza Cz. Ukrainska reprezentacja parlamentarna w II

Reszypospolitej / Cz. Brzoza // Krakowskie zeszyty Ukrainoznawcze. - Krakow, 1992-1993. - T. I-II. - S. 153-165.

376. Buszko G. Historia Polski. 1864 - 1948 / G. Buszko - Warszawa : PWN, 1982. - S. 198.

377. Buszko J. Galicja 1859-1914. Polski Piemont? Dzieje narodu i panstwa polskiego / J. Buszko. - T. III - Warszawa : KAW, 1989.

378. Deruga A. Polityka wschodnie Polski wobec ziem Litwy, Biolorusi i Ukrainy 1918-1919. - Warszawa : Ksi^zka i Wiedza, 1969. - 331 s.

379. Dubanowicz E. Rewizja Konstytucji / E. Dubanowicz. - Poznan, 1926. - 131 s.

380. Dzieduszycki T. «O Zawodowy Ustroj Panstwa» (i nowoczesne podstawy jego sprawnosci): Solidaryzm - Elityzm / T. Dzieduszycki. - Warszawa., 1928. - 228 s.

381. Hafftka A. Konstytucja polska z 1921 roku / A. Hafftka. - Warszawa, 1932.

382. Chatupczak H., Browarek T. Mniejszosci narodowe w Polsce 19181995 / H. Chatupczak, T. Browarek. - Lublin : WUMCS, 2000.

383. Ch^cinski J. Budownictwo wojskowe w Polsce (1918-1939). - Warszawa : PAN, 1966.

384. Chlebowczyk J. O prawie do bytu matych i mtodych narodow /

J. Chlebowczyk - Warszawa; Krakow, 1983.

385. Chojnowski A. Koncepcje polityki narodowosciowej rz^dow polskich w latach 1921-1939 / A. Chojnowski. - Wroctaw; Warszawa; Krakow; Gdansk : Wydawnictwo literackie PAN, 1979. - 262 s.

386. Czubinski A. Przewrot majowy 1926 roku. - Warszawa: PAN, 1989.

387. Felinski M. Ukraincy w Polsce odrodzonej / M. Felinski. - Warszawa,

1931. - 142 s.

388. Garlicki A. Z dziejow Drugiej Rzeczypospolitej / A. Garlicki. - Warszawa, 1986.

389. Garlicki A. Jozef Pitsudski. 1867-1935 / A. Garlick.- Warszawa, 1990. - 3 wyd. - 293 s.

390. Hafftka A. Konstytucja polska z 1921 roku / A. Hafftka. - Warszawa,

1932.

391. Hotuszko M. Uwagi o mniejszosciach narodowych w Polsce. Osi^gni^cia i porazki w ochronie ich praw / M. Hotuszko, L. Wierzyca. - «Spoteczenstwo otwarte». - 1993. - № 9. - VI S. (wktadka).

392. Hydenhorn B. Ukrainska polemika o Berezie Kartuskiej /

B. Hydenhorn // Zeszyty Historyczne. - Paryz, 1982. Nr. 62.

393. Jachymek J. Mniejszosci narodowe w polskiej mysli politycznej XX w. / J. Jachymek. - Lublin : Wydawnictwo «Czas», 1992.

394. JDdruszczak T. Problemy odbudowy niDpodlegDego Panstwa Polskiego w 1918 roku / T. JDdruszczak // Polska odrodzona 19181939. Panstwo, spoteczenstwo, kultura / Pod red. Jana Tomickiego. - Warszawa : Wiedza powszechna, 1982. - 13-54.

395. Janusz G. Prawa mniejszosci narodowych. Standardy europejskie / G. Janusz. - Warszawa : Stowarzyszenie «Wspolnota Polska», 1995.

396. Jaruzelski M. Stanislaw Cat-Mackiewicz (1896 - 1966) /

M. Jaruzelski. - Wilno; Londyn; Warszawa : Czytelnik, 1987. - 354 s.

397. Jaskowski M. Kaducens polski. Mysl polityczna konserwatystow Krakowskich. 1866 - 1934 / M. Jaskowski. - Warszawa; Krakow : PWN, 1990. - 273 s.

398. Jaworski W. Ankieta о Konstytucji Polskiej z 17 marca 1921 roku /

W. Jaworski. - Krakow, 1924. - 251 s.

399. Kallas M. Historia ustroju Polski X-XX w. / M. Kallas. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - 464 s.

400. K^sik J. Zaufany komendanta. Biografia polityczna Jana Henryka Jozewskiego 1892-1981 / J. K^sik. - Wroclaw, 1995.

401. Kierski K. Ochrona mniejszosci w Polsce / K. Kierski. - Poznan, 1933.

402. Kosicka-Pajewska A. Polska mi^dzy Rosj^ a Niemcami. Koncepcje polityczne Adolfa Bochenskiego. - Poznan : BOOK service, 1992. - 212 s.

403. Kocurek D. Sl^sk Cieszynski w latach 1741-1918 w aspekcie czynnikow integruj ? cych i dezintegruj Dcych region. Studium monograficzne / D. Kocurek, W. Korzeniowska.- Krakow : Wyd. Scriptum, 2013. - S. 111-112.

404. Kozera A. Edukacja w polskiej mysli politycznej (1918-1939) / A. Kozera - Kielce : «WAX», 2006. - 552 s.

405. Koko E. Ukrainscy socjaldemokraci galicyjscy w okresie

mi^dzywojennym (1918-1939) // Ukrainska mysl polityczna w XX wieku / Pod red. M. Pulaskiego. - Krakow, 1993. - S. 125-141.

406. Komarnicki W. Ustroj Panstwowy Polski Wspolczesnej (Geneza i system). - Wilno, 1937. - 438 s.

407. Komarnicki W. Ustroj Panstwowy Rzeczypospolitej Polskiej / W. Komarnicki - Warszawa. - 1934. - 216 s.

408. Kotowski A. Polska polityka narodowosciowa wobec mniejszosci niemieckiej w latach 1919-1939 / A. Kotowski. - Torun, 2002.

409. Kowalak T. Uwagi w sprawie poj?cia narodowosci spoldzielni na przykladzie wojewodztwa pomorskiego (1920-1939) / T. Kowalak. - Warszawa, 1965.

410. Kozak S. Polacy i Ukraincy w kr?gu mysli i kultury pogranicza. Epoka romantyzmu / Stefan Kozak. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2005. - 308 s.

411. Kozminski M. Narody i mniejszosci narodowe w Europie 1918-1939 // Dziesi?i wiekow Europy. Studie z dziejow kontynentu / Red. J. Zarnowski. - Warszawa, 1983. - S. 472.

412. Krol M. Style politycznego myslenia. Wokol «Buntu Mlodych» i «Polityki» / M. Krol. - Paris : Libella, 1979. - 124 s.

413. Kulesza W. Kocepcje ideowo-polityczne obozu rz^dz^cego w Polsce w latach 1926-1935 / W. Kulesza. - Wroclaw, 1985. - 268 s.

414. Kumaniecki K.W. Ustroj wladz samorz^dowych na ziemiach polski w zarysie / K.W. Kumaniecki. - Warszawa; Krakow : Nakladem ksi?garni J.Czernieckiego. - 1922. - 78 s.

415. Landau Z. Gospodarka Polski mi?dzywojennej w latach 1918-1939 / Z. Landau, J. Tomaszewski // W dobie inflacji 1918-1923. T. 1. - Warszawa, 1967.

416. Laszewski R. Historia ustroju Polski / R. Laszewski, S. Salmanowicz. - Torun : «POZKAL», 2001. - 190 s.

417. Lewandowski J. Federalizm. Litwa i Bialorus w polityce obozu belwederskiego / J. Lewandowski. - Warszawa, 1962. - 232 s.;

418. Lewandowski J. Imperializm slabosci. Ksztaltowanie si? koncepcji polityki wschodniej pilsudczykow 1921-1926 / J. Lewandowski. - Warszawa, 1967. - 225 s.

419. Lewandowski J. «Prometeizm» - koncepcja polityki wschodniej pilsudczyzny (Cz?sc 1) / J. Lewandowski // Biuletyn Wojskowej

Akademii Politycznej (seria historyczna). - Warszawa, 1958. - № 2. -

S. 100-137.

420. Lossowski P. Polozenie mi Ddzynarodowe i polityka zagraniczna / P. Lossowski // Polska odrodzona 1918-1939. Panstwo, spoleczenstwo, kultura / Pod red. Jana Tomickiego. - Warszawa : Wiedza powszechna, 1982. - S. 128-199.

421. Mackiewicz Stanislaw (Cat.) Historia Polski od 11 listopada 1918 r. do 17 wrzesnia 1939 r. - Warszawa : PAN, 1981.

422. Macijewski T. Historia ustroju Polski / T. Macijewski. - Koszalin : WU BWSH Koszalin, 1998. - 238 s.

423. Macijewski T. Historia ustroju i prawa s^dowego Polski. 2 wydanie rozszezone i zmienione / T. Macijewski. - Warszawa : Wydawnictwo

C. H. BECK, 2003. - 464 s.

424. Macijewski T. Historia prawa s^dowego Polski. Zarys wykladu /

T. Macijewski - Koszalin : WU BWSH Koszalin, 1998. - 238 s.

425. Mackiewicz Stanislaw (Cat.) Historia Polski od 11 listopada 1918 r. do 17 wrzesnia 1939 r. - Warszawa: PAN, 1981.

426. Majchrowski J. Silni - zwarci - gotowi. Mysl polityczna Obozu Zjednoczenia Narodowego / J. Majchrowski. - Warszawa, 1985.

427. Maliszewski E. Podr^czny slownik geograficzny / E. Maliszewski, B. Olszewicz. - T. II. - Warszawa, 1921.

428. Mankowski Z. Traktat ryski i jego konsekwencje / Z. Mankowski // Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze. - 1996. - Z. 3. - S. 104-109.

429. Maternicki J. Problem, tresc i funkcja syntezy dziejow ojczystych w historiografii polskiej w latach 1907 - 1914 / J. Maternicki // Zeszyty Historyczne Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa, 1963. - T. III. - S. 216-256.

430. Maternicki J. Idee i postawy. Historia i historycy polscy 1914 - 1918. Studium historiograficzne / J. Maternicki. - Warszawa, 1975.

431. Materski D. Mniejszosci narodowe w Polsce w swietle raportu Ministerrstwa Spraw Wewn^tcznych w latach 1928-1930; S. IV,

1996. - T. V. - Z. 2 (9). - S. 183-186.

432. Matezski W. Na widecie. II Rzeczypospolitu wobec Sowietow 19181943. - Warszawa : Instytut Studiow Politycznych PAN; Oficyna Wydawnicza RZTM, 2005. - 777 s.

433. M^drzecki W. Wojewodztwo wolynskie. 1921-1933. Elementy przemiku w cywilizacijnych, spolecznych i politycznych / W. M^drzecki. - Wroclaw ; Warszawa ; Krakow ; Gdansk ; Lodz : Zaklad Narodowy ims. Ossolinskich, Wyd. PAN, 1988. - 103 s.

434. Miedzinski B. Wojna I pokoj // Kulture. - 1966. - № 5. - S. 6-12.

435. Mich M. Mniejszosc ukrainska w mysli politycznej polskiego ruchu konserwatywnego (1918 - 1939) / M. Mich // Res Historica. - Lublin,

1997. - Z. 1. - S. 271-285.

436. Mich M. Mysl polityczna polskiego ruchu konserwatywnego / M. Mich. - Lublin : UMCS, 1994. - 66 s.

437. Mich M. Obcy w polskim domu (Nacjonalistyczne koncepcji rozw^zana problemu mniejszosci narodowych 1918 - 1939) / M. Mich. - Lublin : UMCS, 1994. - 143 s.

438. Mich M. Problem mniejszosci narodowych w mysli politycznej polskiego ruchu konserwatywnego (1918 - 1939) / M. Mich. - Lublin : UMCS, 1992. - 306 s.

439. Michnowicz W. Polska wobec traktatu i procedury mniejszosciowej w latach 1920-1934 / W. Michnowicz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Lodzkiego. Nauki Humanistyczno-Spoleczne. - 1960. - S. X;V.

440. Michnowicz W. Problemy mniejszosci narodowych a Polska Odrodzona 1918-1939 / red. J. Tomicki.

441. Mikolajczyk B. Mniejszosci narodowe w prawie mi^dzynarodowym / B. Mikolajczyk. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Sl^skiego, 1996.

442. Mikulicz S. Prometeizm w polityce II Rzeczypospolitej / S. Mikulicz. - Warszawa, 1971. - 314 s.

443. Mniejszosci narodowe w Polsce / Pod red. Zbigniewa Kurcza. - Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 1997.

444. Mniejszosci narodowe i wyznaniowe w silach Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939. Zbior studiow pod redakj Zbigniewa Karpusa і Waldemara Rezmena. - Torun : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 2001. - 422 s.

445. Nedzialkowski M. Demokracja Parlamentarna w Polsce / M. Nedzialkowski. - Warszawa, 1930. - 120 s.

446. Nowak M. Narodowcy I ukraincy. Narodowa Demokracja wobec mniejszosci ukrainskiej w Polsce 1922 - 1939 / Magdalena Nowak. - Gdansk : Wydawnictwo uniwersytetu Gdanskiego, 2007. - 305 s.

447. Ogonowski J. Uprawnienia j^zykowe mniejszosci narodowych w Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939 / J. Ogonowski. - Warszawa, 2000. - S. 81-130.

448. O niepodlegl^ i granice. Korpus ochrony pogranicza 1924-1939. Wybor dokumentow / Wst^p Marek Jablinowski; Wspolpraca Jerzy Pruchnicz; opracowanie, wybor i przygotowanie do druku Marek Jablinowski, Wladzimierz Janowski, Bogusluw Polal, Jerzy Pruchnicz. - Warszawa - Puttusk, 2001. - 782 s.

449. Pajewski J. Budowa Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1926 /

J. Pajewski. - Krakow : Nakladem PAN, 1995. - 268 s.

450. Papierzynska-Turek M. Sprawa ukrainska w Drugiej Rzeczypospolitej. 1922-1926 / M. Papierzynska-Turek. - Krakow : Wydawnictwo literackie, 1979. - 359 s.

451. Papierzynska-Turek M. Mi^dzy tradyja rzeczywistosci^. Panstwo wobec prawoslawia. 1918-1939. - Warszawa, 1989. - 205 s.

452. Paruch W. Koncepcja konsolidacji panstwowej. Mniejszosci narodowe w mysli politycznej obozu pilsudczykowskiego w latach 1926 - 1935 / W. Paruch // Mniejszosci narodowe w polskiej mysli politycznej XX

wieku. - Lublin : Wydawn. Uniwersytetu Marii Curie Sklodowskiej, 1992. - S. 145-159.

453. Paruch W. Od konsolidacji panstwowej do konsolidacji narodowej.

Oboz pilsudczykowski (1926-1939) / W. Paruch // Mi^dzy

rzeczynistosci^ polityczna a swiatem ibuzji (rozwi^zania problemu mniejszosci narodowych w polskiej mysli politycznej XX wieku. - Lublin : Wydawn. Uniwersytetu Marii Curie Sklodowskiej, 1992. - S. 71-118.

454. Peretiatkowicz A. Rewizja Konstytucji polskiej i ordynacji wyborczej / A. Peretiatkowicz // Przegl^d wszechpolski. - 1925. - 93 s.

455. Piotkiewicz T. Kwestia ukrainska w Polsce w koncepcjach pilsudczyzny. 1926-1930 / T. Piotkiewicz. - Warszawa, 1981. - 346 s.

456. Pobog-Malinowski W. Najnowsza historia polityczna Polski / W. Pobog-Malinowski. - T. II. - Londyn, 1961.

457. Polit I. Miejsce odosobnienia w Berezie Kartuskiej w latach 19341939 / I. Polit. - Torun : Wyd. Adam Marszalek, 2003. - 308 s.

458. Potocki R. Polityka panstva polskiego wobec zagadnienia ukrainskiego w latach 1930-1939 / R. Potocki. - Lublin : IES W, 2003.

459. Prawda o wyborach drohobyckich. - Lwow: Б. н. в., 1936.

460. Prezydenci i premierzy Drugiej Rzeczypospolitej / pod red. A. Chojnowskiego, P. Wrobla. - Wroclaw, 1992.

461. Prochowicz J. R. Formacja Korpus Ochrony Pogranicza w 1939 r. - Warszawa: PAN, 2003.

462. Prus E. Herosi spod znaku tryzuba / E. Prus. - Warszawa, 1985.

463. Rudnicki S. Zemianstwo polskie w XX wieku / S. Rudnicki. - Warszawa, 1996. - 136 s.

464. Rudnicki S. Dzialalnocs polityczna polskich konserwatystow. 19181926 / S. Rudnicki. - Wroclaw; Warzszawa; Krakow; Gransk; Lodz: ZN im. Ossolinskich, 1981. - 286 s.

465. Sabota Z. Ukrainska Akcja Pacyfikacyjna / Z. Sabota. - Warszawa, 1931. - 36 s.

466. Siemienski J. Jak prawnie pisac (z powodu ustawy o zmianie Konstytucji z dnia 2.VIII. 1926 r.) / J. Siemienski. - Warszawa, 1926. - 211 s.

467. Serejski M. Historycy o historii : od Adama Naruszewicza do Stanislawa K^trzynskiego 1775 - 1918 / M. Serejski. - Warszawa, 1963.

468. Slownik historykow polskich. - Warszawa, 1994.

469. Sleszynski W. Oboz odosobnienia w Berezie Kartuskiej 1934 - 1939 / W. Sleszynski. - Biatystok, 2003.

470. Sowa A. L. Postawy spolecznoski Ukrainskiej w okresie Kampanii wrzesniowej 1939 roku / A. L. Sowa // Krakowskie zeszyty Ukrainoznawcze. - Krakow, 1992-1993. - T. I-II. - S. 167-172.

471. Spis ludnosci i zwierzDt gospodarskich z dnia 30 wrzesnia 1921 roku. - Warszawa, 1923.

472. Sreniowska K. Stanislaw Zakrzewski. Przyczynek do charakterystyki pr^dow ideologicznych w historiografii polskiej 1893-1936 /

K. Sreniowska. - Lodz, 1956.

473. Stawecki P. Wojsko Marszelka Jozefa Pilsudskiego. 12. V. 1926 - 12. V. 1935. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza RYTM, 2004. - 306 s.

474. St^pien S. Polozenie prawno-polityczne mniejszosci ukrainskiej w Drugiej Rzeczypospolitej / S. St^pien // Rocznik Historyczno- Archiwalny. - 1986. - T. III. - S. 9.

475. Starzynski S. Konstytucja Panstwa Polskiego / S. Starzynski. - Lwow, 1921. - T. II. - 317 s.

476. Stasiw T. Ukrainski ruch spoldzielczy w Polsce / T. Stasiw. - Warszawa, 1935.

477. Strapinski A. Wywrotowe partie polityczne / A. Strapinski. - Warszawa, 1933. - 32 s.

478. Suleja W. Jozef Pilsudski. - Wroclaw; Warszawa; Krakow, 1995.

479. Suleja W. Pilsudski a Petlura / W. Suleja // Polska i Ukraina. Sojusz 1920 roku i jego nustDpstwa. - ToruD : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 1997. - S. 113-129.

480. Szczegoly obliczen glosowania. Prawa Panstwa Polskiego. - Wyd. Wladyslaw Leopold Jaworski, Krakow, 1919.

481. Szeptycka Zofia z Fredrow. Mlodosc i powolanie ojca Romana Andrzeja Szeptyckiego zakonu sw. Bazylego Wielkiego. Opowiedziane przez MatkD jego 1865-1892 / Opracowal Bogdan Zakrzewski. - Wroclaw : Towarzystwo Przyjaciol Polonistyki Wroclawskiej, 1993. - 192 s.

482. Szlachta B. Konserwatyzm. Z dziejow tradycji myslenia o polityce / B. Szlachta. - Krakow; Warszawa : Dante Ararat, 1998. - 278 s.

483. Szota W. Zarys rozwoju Organizacji Ukrainskich Nacjonalistow i Ukrainskiej Armii Powstanczej / W. Szota // Wojskowy Przegl^d Historyczny. - 1963. - № 1. - S. 163-218.

484. Czubinski A. Przewrot majowy 1926 roku. - Warszawa: PAN, 1989.

485. Szumilo М. Ukrainska reprezentacja parlamentarna w Sejmie i Senacie RP (1928 - 1939) - zarys problemu / M. Szumilo // Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze, 2002. - Z. 13/14. - S. 153-170.

486. SwiDtek R. Lodowa Sciana: sekrety polityki Jozefa Pilsudskiego 19041918 / R. SwiDtek. - Krakow, 1998. - S. 23-25.

487. Tomaszewski J. Mniejszosci narodowe w prawie polskim 1918-1939 / J. Tomaszewski // Wi?z. - 1997. - Nr. 2. (460).

488. Tomaszewski J. Ojczyzna nie tylko Polakow. - Warszawa : Mlodziezowa Agencja Wydawnicza, 1985.

489. Tomaszewski J. Rzeczpospolita wielu narodow / J. Tomaszewski. - Warszawa : Czytelnik, 1985.

490. Tomaszewski J. Mniejszosci narodowe w Polsce XX wieku / J. Tomaszewski. - Warszawa, 1991.

491. Tomczyk R. Ewolucja ideowo-taktyczna Ukrainskiego Ziednoczenia Narodowo-Demokratycznego (UNDO) wobec panstwa i rz^du polskiego w latach 1925-1939 / R. Tomczyk // Akcja «Wisla» na tle stosunkow polsko-ukrainskich w XX wieku. Materialy z sesji zorganizowanej przez instytut Historii Uniwersytetu Szczecinskiego. - Szczecin, 1994. - S. 61-66.

492. Tomczyk R. Ukrainskie Zjednoczenie Narodowo-Demokratyczne (UNDO) a wybory parlamentarne w 1928 r. / R. Tomczyk // Biuletyn poludniwo-wschodniego instytutu narodowego (Badanie ukrainoznawcze). - Przemysl, 1997. - №3. - S. 92-100.

493. Tomczyk R. Zjednoczenie (UNDO) wobec Ukrainy radzieckiej w latach 1925-1939. Zarys problemu / R. Tomczyk // Kwartalnik ukrainski. Zustricz. - Warszawa, 1990. - № 1. - S. 98-108.

494. Torzecki R. Kwestia ukrainska w Polsce w latach 1923-1929 / R. Torzecki. - Krakow : Wydawnictwo Literackie, 1989. - 467 s.

495. TorzecK R. Kwestia ukrainska w polityce III Rzeszy. 1933-1945 / R. Torzecki. - Warszawa : Ksi^zka i Wiedza, 1972. - 378 s.

496. TorzecK R. Z dziejow stosunkow polsko-ukrainskich na

Lubelszczyznie // Stan i perspektywy badan historycznych lat wojny i okupacji 1939-1945. - Warszawa, 1988. - S. 222-237.

497. Ustroj polityczny wedlug przepisow Konstytucji Kwietniowej // Laszewski R. Historia ustroju Polski / R. Laszewski, S. Salmonowicz. - Torun: POZKAL, 2001. - S. 145-148.

498. Urbanski Z. Nacjonalne mniejszoscie Polski / Z. Urbanski. - Warszawa, 1932. - 75 s.

499. Waldenberg M. Kwestie narodowe w Europie Srodkowo-Wschodniej. Dzieje. Idee / M. Waldenberg. - Warszawa, 1992. -342 s.

500. Waldenberg M. Narody zalezne i mniejszosci narodowe w Europie Srodkowo-Wschodniej / M. Waldenberg. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.

501. Waldenberg M. Uwagi o roli czynnika narodowego w Europie Srodkowowschodniej / M. Waldenberg // Sprawy Narodowosciowe. Seria Nowa. - 1997. - T. VI. - Z. 10. - S. 9-31.

502. Wapinski K. Roman Dmowski / K. Wapinski. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1988. - 392 s.

503. Wiatr J. Narod i Panstwo. - Warszawa : Ksi^zka i Wiedza, 1973.

504. Wielka Historia Polski. 1918-1939. - Krakow, 2000. - Cz. IX. -239 s.

505. Wladyka W. Dzialalnosc polityczna polskich stronnictw konserwatywnych w latach 1926 - 1935 / W. Wladyka. - Wroclaw : Ossolineum, 1977. - 252 s.

506. Wlodarkiewicz W. Spoleczenstwo kresow wschodnich

Rzeczypospolitej wobec zagrozenia utraty niepodleglosci w 1939 roku / W. Wlodarkiewicz // Поляки, українці, білоруси, литовці у міжвоєнній Польщі (1920-1939 рр.) : Матеріали міжнарод. наук. конф. Дрогобич, 8-9 жовтня 2004 р. / упоряд. В. Футала. - Дрогобич : Коло, 2005. - С. 353-375.

507. Wojdylo W. Stanislaw Grabski (1871-1943). Biografia polityczna / W. Wojdylo. - Torun : Wydawnictwo Adam Marszalek, 2004. - 478 s.

508. Wrzesinska K. Obraz mniejszsci narodowych w poznanskiej prasie konserwatywnej w latach 1918-1939 / K. Wrzesinska. - Poznan : WPTP, 2002. - 236 s.

509. Wysocki R. Organizacja Ukrainskich Nacjonalistow w Polsce w latach 1929-1939. Geneza, struktura, program, ideologia / R. Wysocki. - Lublin. Wyd. UMCS, 2003.

510. Zaporowski Z. Kolo Parlamentarne Obozu Zjednocznia Narodowego w Sejmie V kadencji (1938-1939) / Z. Zaporowski // Res historica, 1998. - Z. 4. - S. 99-112.

511. Zaporowski Z. Od negacji do akceptacji panstwa polskiego. Ukrainskie wybory polityczne w II Rzeczypospolitej / Z. Zaporowski // Res historica. Panstwo-wladza-spoleczenstwo w dwudziestym wieku // Redaktor Waldemar Kozyra, 2004. - Z. 16. - S. 221-233.

512. Zaporowski Z. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939. Dzialalnosc poslow, parlamentarne koncepcje Jozefa Pilsudskiego, mniejszosci narodowe / Z. Zaporowski. - Lublin : Wyd. UMCS, 1992. - 265 s.

513. Zaporowski Z. Wolynskie Zjednoczenie Ukrainskie (Wolynskie Ukrainskie Obiednania / Z. Zaporowski. - Lublin: Wyd. UMCS, 2000. - 162 s.

514. Zarnowski J. Spoleczenstwo Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939 / J. ZarnowskL - Warszawa, 1973.

515. Zarnowski J. Polska Niepodlegla 1918-1939 / J. Zaporowski. - Warszawa, 1984.

516. Zieleniewski L. Zagadnienie mniejszosci narodowych w Konstytucji Rzeczypospolitej / L. Zieleniewski. - Warszawa, 1935.

517. Zielinski H. Historia Polski 1914-1939 / H. Zielinski. - Warszawa, 1983.

518. Zielinski H. Mniejszosci narodowe w Europie srodkowej a problem bezpieczenstwa europejskiego (1918-1939) / H. Zielinski // Dzieje Najnowsze. - 1974. - R. VI. - Nr. 4. - S. 8-9.

519. Zgorniak M. Europa w przededniu wojny. Sytuacja militarna 19331939. - Krakow: UJ, 1993.

520. Zyndul J. Panstwo w panstwie. Autonomia narodowo-kulturalna w Europie Srodkowowschod-niej w XX wieku / J. Zyndul. - Warszawa, 2000.

VI. Автореферати дисертацій

521. Бойко І. Й. Формування та функціонування державно-правових та самоврядних інститутів у Г аличині в складі Польського королівства (1387-1569 рр.) : автореф. дис. ... доктора юрид. наук. / І. Й. Бойко - Львів, 2011. - 40 с.

522. Калинович В. И. Колониальный режим управления западноукраинскими землями в панской Польше (1918-1939 гг.) : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. / В. И. Калинович. - Львов, 1955. - 16 с.

523. Кіселичник В. Міське самоврядування Львова: правові основи, організаційна структура і діяльність органів (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. / Василь Кіселичник. - Львів, 1994. - 18 с.

524. Кобринська С. Б. Ризький мир як завершальний етап боротьби (1917-1921 рр.) за утвердження Української державності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. Б. Кобринська. - К., 1996. - 24 с.

525. Крамар Ю. В. Політика державної асиміляції на Волині (19281938 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Ю. В. Крамар. - Луцьк, 1998. - 201 с.

526. Кульчицький В. С. Галицкий сейм в системе колониального аппарата Австро-Венгрии : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. / В. С. Кульчицький. - Москва, 1953.

527. Липитчук О. Система судових органів та судочинство Республіки Польщі (1918-1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. / О. Липитчук. - Львів, 2004. - 18 с.

528. Лісна І. С. Становлення національної державності в Галичині (1918-1923 рр.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. С. Лісна. - Львів, 1998. - 15 с.

529. Макарчук С. А. Этнонациональное развитие и национальные отношения на западноукраинских землях при империализме : автореф. дисс. ... доктора истор. наук. / С. А. Макарчук. - Киев, 1984. - 52 с.

530. Мартинюк Я. М. Становлення та діяльність органів місцевого самоврядування на Волині (1919 - 1939 рр.): автореф. дис. ... канд. іст. наук. / Я. М. Мартинюк. - Луцьк, 2001. - 21 с.

531. Онишко О. Б. Становлення і розвиток сімейного права Другої Речі Посполитої (1921-1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. Б. Онишко. - Львів, 2009. - 18 с.

532. Паславська О. Я. Становлення та конституційний розвиток Польської республіки (1918-1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. / О. Я. Паславська. - Львів, 2006. - 18 с.

533. Присташ Л. Т. Апарат управління Західною Україною в складі Польщі (1921-1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Л. Т. Присташ. - Львів, 1998. - 16 с.

534. Струк З. І. Українські виробничо-торгівельні кооперативи в Західній Україні (1921-1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. істор. наук. / З. І. Струк. - Львів, 2001. - 18 с.

535. Шевчук І. І. Організація і діяльність органів прокуратури Республіки Польща на території Східної Галичини (19191939 рр.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. І. Шевчук. - К., 2008. - 20 с.

536. Шміло О. П. Українська молочарська кооперація Галичини у міжвоєнній Польщі (1921-1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. істор. наук. / О. П. Шміло - Львів, 2006. - 19 с.

537. Юхимюк О. М. Правовий статус органів місцевого

самоврядування на території Західної України у складі Польщі (1918-1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук /

Юхимюк О. М. - Львів, 2004. - 17 с.

Інтернет-ресурси

538. Kuprianowicz G. Odbieranie i burzenie cerkwi prawoslawnych w latach dwudziestych, http: //www. cerkiew 1938. pl/Burzenie-ciekwi- w-latach-20-tych.html

539. Kuprianowicz G. Sytuacja kosciola prawoslawnego w okresie mi^dzywojennym http://www.cerkiew 1938. pl/sytuacja-ciekwi-w- okresie-mi^dzywojennym.html

540. Koprowski M.A. Akcya rewindykacyjna na rzecz polskosci. - http://

www.kresy.pl./historia, mi^dzywojnie. Zobaczakcjarewindykacyjna-

na-rzecz-polskosci.

541. Kuprianowicz G. Zatozenie akcji polonizacyjno-rewindykacyjnej na Chelmszyznie I Podlasiu, http://www.cerkiew 1938. pl/zalozenie-akcji- polonizacyjno-zewindykacyjnej, html

542. Kuprianowicz G. Reakcja wiernych I nierarchii kosciola prawoslawnego na burzenie-ciekwi http://www.cerkiew 1938. pl/reakcja-wiernych-i-nierarhii.html.

<< |
Источник: ТУРЧАК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОГО СТАНОВИЩА ТА СУСПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНЦІВ У ПОЛЬЩІ (1918 - 1939 рр.). Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Острог - 2015. 2015

Скачать оригинал источника

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -