<<
>>

1. Фінансова політика - складник економічної і соціальної політики держави.

Вплив фінансів на економічний і соціальний розвиток суспільства не можна зрозуміти без вивчення фінансової політики і фінансового механізму.

Фінансова політика – це сукупність заходів держави з організації та використання фінансів для забезпечення економічного і соціального її розвитку.

Вона знаходить свій вияв у формах і методах мобілізації фінансових ресурсів та використаних на різні потреби держави, розвиток економіки і соціальний захист населення у фінансовому законодавстві, практичних діях у галузі фінансів різних державних структур.

Фінансова політика як особлива сфера економічної діяльності держави направлена на мобілізацію фінансових ресурсів, їх раціональний розподіл і використання для забезпечення функцій держави. Фінансові відносини – це основа фінансової політики. Разом з тим хоч фінанси і фінансова політика тісно взаємопов\'язані, між ними існують суттєві відмінності, а саме:

• фінанси як специфічна форма виробничих відносин складають елемент базису; фінансова політика держави відноситься до надбудови;

• фінансові відносини як елемент базису об\'єктивні й незалежні від людської свідомості; фінансова політика – форма свідомої діяльності людей. Вона потребує законодавчого оформлення у відповідних нормативних актах.

Основною метою фінансової політики є оптимальний розподіл валового внутрішнього продукту (ВВП) між галузями народного господарства, соціальними групами населення, територіями. На цій основі мають забезпечуватися стійке зростання економіки, вдосконалення її структури, створення умов для розвитку господарських одиниць різних форм власності: спільних, з іноземним капіталом, акціонерних товариств, орендних і комерційних підприємств. В цих умовах важливе значення має також створення надійних соціальних гарантій населенню.

Фінансова політика держави залежить як від зовнішніх, так і внутрішніх факторів.

До зовнішніх слід віднести залежність держави від економічних взаємовідносин з іншими державами щодо поставок сировини, матеріалів, інших видів ресурсів, обміну технологіями, експортних можливостей самої держави, її інтеграції зі світовими економічними системами тощо.

Внутрішні фактори, які суттєво впливають на фінансову політику, форма власності на основні засоби виробництва, структура економіки, соціальний склад населення, рівень добробуту населення, його інтелектуальний рівень, стан розвитку економіки і організація грошового обігу, стабільність грошової одиниці, розвитку форм кредитування тощо. На фінансову політику держави впливають також інші фактори, що диктуються тими економічними умовами, які склалися на цьому етапі господарського розвитку. У зв\'язку з цим, фінансова політика – це динамічний процес, що змінюється, коригується з урахуванням практичної необхідності.

Фінансова політика має враховувати потреби суспільного розвитку, реальні економічні й фінансові можливості держави, тому вона залежить від конкретно-історичних умов і завдань, що стоять перед суспільством. Вивчаючи вимоги, які теорія і практика господарювання пред\'являють до фінансової політики, слід зосередитися на дуже важливому висновку – фінансова політика має бути адекватною закономірностям суспільного розвитку. Порушення цієї вимоги призводить до значних втрат у народному господарстві. Про це свідчить наша історія. Своєчасне внесення змін у фінансову політику на основі врахування особливостей поточного моменту дає можливість в більш короткі строки і з меншими втратами розв\'язувати завдання, які стоять перед державою.

У сучасних умовах особливо гостро проявилися недоліки фінансової політики нашої держави, до яких відносяться:

• догматичний (нетворчий) характер фінансової політики, її неспроможність швидко реагувати на зміни, що відбуваються в суспільстві, і знаходити необхідні способи для вирішення назрілих завдань;

• відсутність стратегічних концептуальних розробок;

• ужиття часткових малоефективних і недостатньо обґрунтованих заходів, орієнтованих на сьогоденну вигоду;

• відрив фінансової політики від фактичного стану справ у народному господарстві; порушення основної вимоги ведення фінансового господарства – жити за своїми фінансовими можливостями;

• залишковий підхід при визначенні фінансової бази задоволення соціальних потреб громадян.

Щоб краще усвідомити зміст і завдання фінансової політики, вимоги до неї в умовах ринкових перетворень, які відбуваються в Україні, необхідно виділити як самостійні складники фінансової політики податкову політику, бюджетно-фінансову і грошово-кредитну політику.

<< | >>
Источник: Неизвестный. Фінанси. Лекції. 2013. 2013

Еще по теме 1. Фінансова політика - складник економічної і соціальної політики держави.:

  1. § 2. Методи соціалізації економіки
  2. 1. Фінансова політика - складник економічної і соціальної політики держави.
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -