<<
>>

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Банківські операції: Підручник / За ред. А. М. Мороза. — КНЕУ, 2005.

2. Буковинський С. А., Грищенко А. А., Кричевська Т. О. Середньострокова монетарна стратегія та проблеми її формування й реалізації в Україні // Фінанси України.

— 2008. — № 6. С. 3-30.

3. Гальчинський А. С. Теорія грошей. — К.: Основи, 2001.

4. Грищенко А. А. Проблеми забезпечення стабільності грошової одиниці України // Фінанси України — 2007. — № 9. — С. 88-97.

5. Гроші та кредит / Авт. кол.; За ред. М. І. Савлука — К.: КНЕУ, 2006. — 744 с.

6. Гроші та кредит: Навч. посібник з курсу «Гроші та кредит» для студентів екон. спец. / Автори: В. М. Семененко, О. В. Семененко. — КНУТД, 2006. — 146 с.

7. Гроші та кредит. Практикум: Навч. посібник / Войнаренко М. П., Барановський О. І., Гуцал І. С.— Львів: Новий Світ-2000, 2008. — 312 с.

8. Иванов В. М. Деньги и кредит. Курс лекций. ч.е изд., Стереотип. — К.: МАУП, 2005.

9. Козюк В. В. Вплив відкритості економіки на характер зв’язку між інфляцією та безробіття // Фінанси України — 2007. — № 12. — С. 17-26.

10. Кораблін С. О. Валютно-курсова політика України: стабілізаційні ефекти та можливі перспективи розвитку // Фінанси України — 2007. — № 9. — С. 112-123.

11. Михальський В. В. Грошово-кредитний потенціал золота в умовах обмеженості ресурсів // Фінанси України — 2007. — № 11. — С. 64-72.

12. Наказ Президента України «Про грошову реформу в Україні» // Вісник НБУ. — 2008. — № 10.

13. Никитин С. М. Теории инфляции и их эволюция // Деньги и кредит. — 1995. — № 1.

14. Пинзеник В. М. Коні не винні: реформи чи їх імітація. — К: Академія, 1999.

15. Полозенко Д. В. Про гроші, інфляцію та фінанси у трансформаційній економіці // Фінанси України. — 2008. — № 2. — С. 82-88.

16. Савлук М. І. Інфляція в Україні // Економіка України. — 1994. — № 2.

17. Сапір Ж. Настільки тяжко, настільки довго? (Спроба прогнозування глибини і тривалості кризи) // Економіка України. — 2008. — № 10. — С.73-93.

18. Ставицький А. В., Хом’як В. Г. Вплив монетарної політики на економічну безпеку України // Фінанси України. — 2007. — № 10. — С. 51-59.

19. Статистичний бюлетень НБУ. — 2008. — № 11.

Шема 6

<< | >>
Источник: Коваленко Д. І.. Гроші та кредит: теорія і практика: Навч. посібник. 3-тє вид. допов. та перероб. — К., 2011. — 352 с.. 2011

Еще по теме РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -