>>

ПЕРЕДМОВА

Шановні читачі!

У мінливому сучасному світі люди повинні вміти робити вибір та приймати ефективні рішення. У суспільстві, в якому відбувається поступовий перехід до нових форм господарювання, впроваджуються демократичні моделі соціально-економічних відносин, але при цьому існують застарілі підходи, несправедливість та консерватизм у вирішенні багатьох важливих питань, люди повинні вміти відстоювати позитивні зміни.

Значну роль у формуванні особистіс- них якостей студентів відіграє організація навчального процесу у вищих навчальних закладах. Саме у процесі навчання розвиваються або нівелюються самооцінка, самоповага, толерантність, самостійність, відповідальність, сприйняття інших поглядів, уміння дискутувати та відстоювати свої переконання. Тому те, як навчають, має не менше значення, ніж те, чого навчають.

Цей посібник стане у нагоді викладачам вищих навчальних закладів та студентам. Численні дослідження свідчать, що навчання дорослих ефективніше та приносить більше задоволення, коли воно є інтерактивним. Демократична освіта — це передусім процес активної взаємодії між педагогами та студентами, а також процес взаємодії та обміну досвідом між самими студентами. Демократична освіта допомагає студентам удосконалити та реорганізувати

власні знання та фахові навички, активізувати власний досвід, розвинути мислення, пам’ять, увагу та уяву, виробити позитивне ставлення до навчального процесу, сформувати найкращі особистісні якості.

В основу посібника покладено теоретичні ідеї навчання дорослих, а також кращі тренінгові практики, приклади методів інтерактивного навчання з дисципліни «Гроші та кредит».

Реформування національної системи освіти України, сучасні тенденції світової інтеграції підносять проблему розвитку особистості у ранг пріоритетних завдань. Тому великого значення набуває впровадження інтерактивних методів навчання і виховання, яке є ефективнішим засобом в опануванні сучасних технологій, підвищенні ефективності навчання та якості знань, формуванні життєвої і професійної компетентності сучасної молоді.

| >>
Источник: Чуб О.О.. Гроші та кредит. Інтерактивні методи викладання дисципліни : навч. посіб. / О. О. Чуб. — К.: КНЕУ,2009. — 326, [2] с.. 2009

Еще по теме ПЕРЕДМОВА:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -