<<
>>

Організаційно-правовий статус центральних банків

Правовий статус ЦБ: це державний орган управління з покладеними на нього особливими функціями у сфері грошово-кредитних відносин і банківської діяльності. Він є самостійною юридичною особою, його майно відокремлено від майна держави, ЦБ може розпоряджатись ним як власник.

Він не є комерційною організацією.

Організаційний статус ЦБ:

- визначення на законодавчому рівні завдань і функцій банку;

- визначення взаємовідносин банку з органами державної влади;

- порядок призначення і звільнення вищого керівного складу банку.

Організаційно-правовий статус ЦБ закріплений у правових актах: законах і статутах. Порядок формування статутного капіталу не є однаковий у всіх країнах. Статутний капітал банку належить державі (Франція, Німеччина). Частина капіталу у власності держави, а інша у власності акціонерів (Австрія, Швейцарія, Японія). Весь капітал – власність приватних акціонерів (США, Італія).

У взаємовідносинах ЦБ і органів державної влади виділяють два важливі аспекти: 1) стосується рівня самостійності ЦБ у визначенні і реалізації монетарної політики. Проведені дослідження показали, що показники інфляції є найменшими в країнах з найвищим рівнем незалежності ЦБ, не є вищим і рівень безробіття і більші коливання обсягу виробництва; 2) стосується взаємовідносин ЦБ з урядом з приводу фінансування дефіциту державного бюджету.

На ступінь незалежності ЦБ значно впливає порядок призначення і звільнення вищого керівництва банку. В більшості розвинутих країн керуючий центральним банком призначається Президентом країни або обирається вищим законодавчим органом на термін, що перевищує термін повноважень уряду (США – 14 років, Німеччина – 8, Японія - 5). Відкликати досить складно або зовсім неможливо.

Організаційна структура ЦБ значною мірою визначається формою державного устрою країни (федерація чи унітарна держава), національними традиціями й особливостями банківського законодавства.

<< | >>
Источник: Невідомий. Гроши та кредит. Курс лекцій. 0000

Еще по теме Організаційно-правовий статус центральних банків:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -