<<
>>

Анотація

Наумов О. О. Банківський кредит у системі чинників інноваційного розвитку економіки. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки.

– Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010.

Досліджуються теоретико-методологічні та практичні проблеми банківського кредиту як джерела інноваційного кредитування трансформаційної економіки.

Розкрито економічний зміст банківського кредитування. Визначено специфіку банківського кредитування інноваційного розвитку економіки інверсійного типу. Досліджено сутність і механізм формування інвестиційних ресурсів в національній економіці, роль та значення внутрішніх та зовнішніх джерел інвестиційних грошей.

Запропоновано шляхи та методи збільшення обсягів кредитування банками інноваційного розвитку економіки України.

Ключові слова: банківський кредит, інвестиційні гроші, інноваційний розвиток, кредитування інновацій, реальний сектор економіки.

<< | >>
Источник: Наумов Олександр Олександрович. Банківський кредит У системі чинників інноваційного розвитку економіки. АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Київ –2010. 2010

Еще по теме Анотація:

 1. АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОБЛІКУ БАНКАХ»
 2. Програмна анотація
 3. ТЕМА 3. ВИТРАТИ, ДОХІД І ПРИБУТОК КОРПОРАЦІЇ Програмна анотація
 4. ТЕМА 4. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ КОРПОРАЦІЙ Програмна анотація
 5. Програмна анотація 5.1. Визначення вартості капіталу та активів з урахуван­ням фактора часу. 5.2. Методичний підхід до формування капіталу. 5.3. Середньозважена і гранична вартість капіталу. 5.4. Методи визначення вартості (ціни) компанії. 5.5. Методи розрахунку оптимальної вартості капіталу.
 6. ТЕМА 6. УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ Програмна анотація 6.1. Політика формування власного капіталу. 6.2. Оцінка окремих елементів власного капіталу. 6.3. Емісійна та дивідендна політика.
 7. Програмна анотація
 8. Програмна анотація
 9. Програмна анотація
 10. Анотація
 11. АНОТАЦІЯ
 12. АНОТАЦІЯ
 13. АНОТАЦІЯ
 14. АНОТАЦІЯ
 15. АНОТАЦІЯ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -