<<
>>

Навчальні завдання до теми 1

1. Визначте основні елементи керуючої підсистеми системи управління фінансами у компанії:

а) організаційна структура управління фінансами;

б) кадри фінансового підрозділу;

в) фінансові ресурси;

г) фінансові інструменти;

д) фінансові методи;

є) інформація фінансового характеру.

2. Чого найбільше намагаються досягти фінансові менеджери і які в них інші цілі?

3. Які міркування щодо захисту зовнішнього середовища стримують компанію від досягнення максимальних прибутків і низької собівартості?

4. Назвіть деякі мікро- та макроекономічні фактори, що впливають на фінансові рішення компанії.

5. Визначте основні завдання, які стоять перед фінансовим менеджером відповідно до сфер його діяльності.

Сфери діяльності фінансового менеджера

Детальна оцінка обсягу потрібних фінансових ресурсів; форм їхньої забезпеченості; ступеня доступності й часу надходження; вартості обладнання даним видом ресурсів; ризику, пов’язаного з даним джерелом коштів.

Аналіз і оцінка рішень інвестиційного характеру за оптимальністю трансформації фінансових ресурсів у матеріальні, трудові, грошові ресурси; ефективністю вкладень в основні фонди, їх склад і структура; оптимальністю оборотних коштів; ефективністю фінансових укладень.

Оцінка активів компанії і джерел їх фінансування; величини і складу ресурсів для підтримки досягнутого економічного потенціалу і розширення діяльності компанії; джерел додаткового фінансування; системи контрою за станом і ефективністю використання фінансових ресурсів.

1.5. Тести для самоконтролю знань

1. Припустимо, що деяка фірма досягла значення рентабельності інвестицій (ROI) 30%. Чи означає це, що можливість, яка ви- 24

никла, розміщення капіталу з ROI= 25%, але у менш ризиковане підприємство, слід безсуперечно відкинути?

За якими умовами нове інвестування слід здійснити?

2. Який вибір між двома альтернативними інвестиційними проектами здійснить фінансовий менеджер?

3.

Доповнить відповіді:

“Предметом фінансового менеджменту є...”

“Метод фінансового менеджменту як науки представляє со

<< | >>
Источник: Ситник Л.С.. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. - Донецьк: ДонНУ,2005. - 368 с.. 2005

Еще по теме Навчальні завдання до теми 1:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -