>>

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА....................................................................................................... 5

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ГРОШЕЙ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ

ПОЛІТИКИ.......................................................................................

9

1.1. Виникнення та концепції походження грошей..................................................................................... 9

1.2. Теорії грошей 13

1.3. Проблеми оцінки вартості грошей у сучасній економічній

теорії.................................................................................................... 28

1.4. Історія готівкового обігу України.................................................................................................................... 40

1.5. Грошово-кредитна політика: мета, завдання та інструменти........................................................................... 58

1.6. Грошово-кредитна політика в системі економічної політики держави і механізм її впливу на макроекономічні показники 66

1.7. Національний банк України: історія створення, статус

і функції............................................................................................... 76

1.8. Особливості грошово-кредитної політики України....................................................................................... 86

РОЗДІЛ 2. ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ........................ 103

2.1. Нормативно-правові засади проведення грошово-кредитної політики........................................ 103

2.2. Сучасні інструменти та механізми грошово-кредитної політики Національного банку України.......... 112

2.2.1. Обов’язкові резервні вимоги: зарубіжний досвід

та сучасна вітчизняна практика їх використання.................. 113

2.2.2. Процентна політика 122

2.2.3. Кредитні та депозитні операції Національного банку України................................................

132

2.2.4. Валютна політика: особливості її реалізації

та інструменти........................................................................ 149

РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕЖИМУ

ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ..................... 162

3.1. Основні режими грошово-кредитної політики центральних банків.......................................... 162

3.1.1. Режим таргетування валютного курсу.................................................................................................. 162

3.1.2. Режим монетарного таргетування........................................................................................................... 177

3.1.3. Режим таргетування інфляції........................................................................................................... 184

3.2. Перспективи переходу Національного банку України

до режиму монетарної політики, що базується на ціновій стабільності 195

РОЗДІЛ 4. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ

ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ..................... 203

4. 1. Монетарний трансмісійний механізм............................................. 203

4.1.1. Теоретичні засади трансмісійного механізму грошово-кредитної політики............................... 203

4.1.2. Особливості дії монетарного трансмісійного механізму

в Україні.................................................................................. 211

4.1.3. Напрями удосконалення трансмісійного механізму грошово-кредитної політики на основі зарубіжного досвіду................................................................................................. 228

4.2. Доларизація: причини та наслідки для економіки України............................................................................ 238

4.3. Ліквідність банківської системи України..................................................................................................... 246

4.3.1. Сутність та структура ліквідності банківської системи..........................................................................

246

4.3.2. Сучасний стан ліквідності банківської системи України ..261

4.3.3. Основні напрями вдосконалення управління ліквідністю банківської системи України.......... 267

4.4. Реалізація валютної політики в умовах трансформації

діючого режиму грошово-кредитної політики................................ 280

4.4.1 Міжнародний досвід посилення гнучкості обмінного

курсу....................................................................................... 280

4.4.2. Потенційні ефекти та ризики від можливого

посилення гнучкості обмінного курсу гривні....................... 285

4.4.3. Макроекономічні передумови для ефективного переходу до режиму гнучкого курсоутворення 291

4.5. Проблемні питання визначення ефективності грошово-кредитної політики ................................... 305

4.6. Готівковий обіг України: перспективи вдосконалення

роботи з грошовими знаками національної валюти........................ 314

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.................................................................................. 329

ДОДАТКИ....................................................................................................... 347

| >>
Источник: В.С. Стельмах. Монетарна політика Національного банку України: сучасний стан та перспективи змін / За ред. В.С. Стельмаха. - К.: Центр наукових дослід­жень Національного банку України, УБС НБУ,2009. - 404 с.. 2009

Еще по теме ЗМІСТ:

 1. Страховой механизм. Страховой механизм макроуровня
 2. Глава IV КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
 3. Розділ 17 СТРУКТУРА ФЕДЕРАЛЬНОЇ РЕЗЕРВНОЇ СИСТЕМИ
 4. Глава 6. Фінанси підприємницьких структур У чому полягає зміст фінансової категорії «фінанси підприємств» ?
 5. Лекция 21. Англия XVII-XIX вв.: становление буржуазного (индустриального) государства.
 6. Проект Закону України "Про адміністративно-територіальний устрій України"
 7. Становление нормативно-правового регулирования «зеленого» строительства в целях экологизации строительной отрасли России
 8. 3.2. Класифікація адміністративного розсуду
 9. § 3.2. существенные условия договора страхования гражданской ответственности единоличных, членов коллегиальных исполнительных органов хозяйственных обществ
 10. Правове регулювання планування використання земель населених пунктів для розміщення зелених насаджень
 11. 1.2. Становлення сучасного інституту права держави на самооборону відповідно до розвитку принципу незастосування сили або загрози силою
 12. 3.3. Актуальні проблеми сучасного етапу систематизації законодавства про адміністративну відповідальність
 13. 2.3. Адміністративні процедури адміністративно-правового забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні
 14. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
 15. 4.2. Створення ДАІ МВС України, її організація та завдання
 16. §2. Перспективы включения преступления «терроризм» в Римский статут Международного уголовного суда
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -