<<
>>

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Контрольні запитання

 1. Дайте визначення світового господарства.
 2. Чим обумовлена цілісність світового господарства?
 3. Дайте характеристику етапів розвитку світового господарства.
 4. Назвіть закономірності розвитку світової економіки.
 5. У чому полягає економічний зміст МЕВ?
 6. Перерахуйте принципи систематизації країн світу.
 7. Розкрийте зміст міжнародного поділу праці.
 8. Охарактеризуйте основні форми МЕВ.
 9. У чому суть глобальних проблем?
 10. Назвіть шляхи розв’язання глобальних проблем

Контрольні тести

 1. Виключити із переліку проблему, яка не є глобальною:

а) проблеми ліквідації відсталості країн;

б) екологічна проблема;

в) голод;

г) інфляція.

 1. Критерії зарахування країн до найменш розвинутих:

а) частка ВВП на душу населення не перевищує 400 дол. США;

б) частка дорослого письменного населення — не більше за 20%;

в) частка обробної промисловості у ВВП — не більше 10%;

г) всі відповіді правильні.

 1. Із переліку країн виключити ту, яка не входить в ОЕСР:

а) Польща;

б) Греція;

в) Ізраїль;

г) Нідерланди.

 1. Для характеристики НРК характерне:

а) невтручання в економічні процеси;

б) істотне державне регулювання, яке перевищує можливості держави;

в) обмежене втручання держави в ціноутворення;

г) невикористання можливостей субсидування різноманітних галузей економіки.

 1. Із переліку країн виключити ту, яка не є найменш розвинутою:

а) Чад;

б) Нігерія;

в) ПАР;

г) Заїр.

 1. Яка з названих рис не характерна для НРК:

а) низький рівень освіти громадян країни;

б) бездефіцитність державних бюджетів;

в) ВНП на душу населення не перевищує 400 дол.;

г) середня тривалість життя населення не перевищує 60 років.

 1. Основним джерелом зовнішнього фінансування НРК є:

а) офіційна допомога розвитку;

б) інвестиції ТНК;

в) інвестиції країн, що розвиваються;

г) правильна відповідь відсутня.

 1. Виключити критерії, за якими не визначаються НІК:

а) високі темпи економічного зростання;

б) ВНП на душу населення;

в) загальний розмір ВНП;

г) частка обробної промисловості в ВНП.

 1. Із переліку виключіть рису, яка не характерна для НРК:

а) до індустріальний рівень продуктивних сил;

б) вкрай вузька сфера функціонування товарно-грошових відносин;

в) відносно висока роль держави в мобілізації та використанні ресурсів;

г) значні обсяги імпорту, постійне його зростання.

 1. Яка країна займає перше місце в світі з обсягу ВНП?

а) США;

б) Японія;

в) Німеччина;

г) Китай.

 1. Яка країна має найвищий показник Індексу людського розвитку?

а) США;

б) Японія;

в) Німеччина;

г) Канада.

 1. Яка країна першою з держав Південно-Східної Азії отримала статус «індустріальної країни»

а) Сінгапур;

б) Південна Корея;

в) Лаос;

г) Малайзія.

 1. Міжнародний поділ праці — це:

а) прямі іноземні інвестиції в економіку країни;

б) спеціалізація окремої країни на виготовленні певних видів продукції з метою взаємного обміну ними;

в) сукупність різних форм міжнародних економічних відносин;

г) розміщення окремих стадій виробництва продукту у різних країнах.

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

 1. Запитання для самоконтролю
 2. Запитання для самоконтролю
 3. Запитання для самоконтролю
 4. Запитання для самоконтролю
 5. Питання для самоконтролю:
 6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 8. Питання для самоконтролю
 9. Тести для самоконтролю знань
 10. Питання для самоконтролю
 11. Питання для самоконтролю
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -