<<
>>

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Контрольні запитання

 1. Що таке грошовий агрегат? Що таке принцип ліквідності? Що таке «абсолютна ліквідність»? Які види грошей володіють «абсолютною ліквідністю»?
 2. Що таке грошовий ринок? Що таке кредитний ринок? Який термін застосовується при позначенні ціни грошей?
 3. Які є види попиту на гроші? Чим вони відрізняються між собою?
 4. Вкажіть на переваги та недоліки готівкових грошей та облігацій як засобу нагромадження.
  Який зв’язок між залишками грошей, запасами облігацій та відсотковою ставкою?
 5. Що таке пропозиція грошей? Від чого вона залежить?
 6. Опишіть явище рівноваги на грошовому ринку.
 7. Дайте визначення комерційним банкам та опишіть їхню роль у економіці.
 8. Відтворіть ланцюг створення банками додаткових грошей.
 9. Що таке монетарна політика і за допомогою яких інструментів вона здійснюється? Що є головною метою монетарної політики?

Баланс центрального банку

Активи Пасиви
+ Цінні папери + Резерви комерційних банків

б)

Баланс центрального банку

Активи Пасиви
- Цінні папери - Резерви комерційних банків

Контрольні тести

1. Центральний банк купує державні цінні папери. Баланс центрального банку і баланси комерційних банків зміняться так: а)

Баланси комерційних банків

Активи Пасиви
- Цінні папери
+ Резерви

Баланси комерційних банків

Активи Пасиви
- Резерви
+ Цінні папери

г)

в)

Баланс центрального банку

Активи Пасиви
- Цінні папери - Резерви комерцій-
+ Резерви них банків

Баланси комерційних банків

Активи Пасиви
+ Цінні папери
- Резерви

Баланс центрального банку

Активи Пасиви
+ Цінні папери + Резерви комер-
- Резерви ційних банків

Баланси комерційних банків

Активи Пасиви
- Цінні папери
+ Резерви

 1. Центральний банк продає державні цінні папери.
  Баланс центрального банку і баланси комерційних банків зміняться так:

а)

Баланс центрального банку

Активи Пасиви
+ Цінні папери + Резерви комерційних банків

Баланси комерційних банків

Активи Пасиви
- Цінні папери
+ Резерви

б)

Баланс центрального банку

Активи Пасиви
- Цінні папери - Резерви комерційних банків

Баланси комерційних банків

Активи Пасиви
- Резерви
+ Цінні папери

г)

в)

Баланс центрального банку

Активи Пасиви
- Цінні папери - Резерви комерцій-
+ Резерви них банків

Баланси комерційних банків

Активи Пасиви
+ Цінні папери
- Резерви

Баланс центрального банку

Активи Пасиви
+ Цінні папери + Резерви комерцій-
- Резерви них банків

Баланси комерційних банків

Активи Пасиви
- Цінні папери
+ Резерви

 1. Ліквідність активів комерційних банків зростає, якщо:

а) норма обов’язкових резервів підвищується;

б) норма обов’язкових резервів знижується;

в) норма обов’язкових резервів не впливає на ліквідність комерційних банків;

г) усі відповіді неправильні.

 1. Мінімальні обов’язкові резерви використовують для:

а) контролю за міжнародними фінансовими потоками;

б) покарання банків — порушників фінансової дисципліни;

в) вирішення довготермінових проблем стабілізації грошового обігу;

г) усі відповіді правильні.

 1. Загальновизнаними пасивами для визначення резервних вимог є:

а) статутний фонд;

б) дисконтні позики;

в) міжбанківські позики;

г) строкові депозити та депозити до запитання.

 1. Офіційну облікову ставку використовують для:

а) оптимізації вимог до статутного капіталу з метою концентрації банківського капітал;

б) підвищення дієвості системи гарантування вкладів фізичних осіб у банківській системі;

в) обліку державних короткотермінових зобов’язань та переобліку комерційних векселів і ставки рефінансування у разі надання кредитів комерційним банкам;

г) подальшого розвитку процесу впровадження національної системи масових електронних платежів.

 1. Операції на відкритому ринку — це:

а) продаж товарів та послуг на світовому ринку;

б) купівля і продаж державних облігацій центральним банком з одного боку і комерційними банками, фінансовими компаніями і населенням — з іншого;

в) забезпечення стабільності реального ефективного обмінного курсу за умов помірної девальвації номінального обмінного курсу;

г) поліпшення структури грошової маси та зростання рівня монетизації економіки.

 1. За фіксованого обмінного курсу механізм монетарної політики:

а) є абсолютно ефективним;

б) забезпечує найвищий рівень зайнятості;

в) не працює;

г) залежить від рівня зовнішньої заборгованості.

 1. Політика «дорогих грошей» застосовується у разі:

а) виникнення дефіциту державного бюджету;

б) сповільнення темпів економічного зростання;

в) виникнення збурення сукупного попиту;

г) виникнення збурення сукупної пропозиції.

 1. Банки можуть виходити на ринок тільки з нетто-позицією, тобто тільки з продажем (або купівлею) заздалегідь заявленої суми. Решта заявок клієнтів, які подані цього дня, надходять на ринок лише наступного — це:

а) торгова сесія на валютному ринку;

б) інтервенції національного банку;

в) операції зворотного РЕПО;

г) норматив відкритої валютної позиції.

 1. Підвищення облікової ставки процента Національним банком України переслідує мету:

а) необхідно збільшити грошову масу;

б) необхідно стримати попит на позичковий капітал;

в) необхідно сприяти інвестуванню;

г) необхідно пожвавити кон’юнктуру.

 1. Результативність монетарної політики у малій відкритій економіці за гнучких валютних курсів та за абсолютної мобільності капіталу:

а) досягає мінімуму;

б) досягає максимуму;

в) є не прогнозованою;

г) усі відповіді неправильні.

Задачі

Задача 1. Сума готівкових грошей у національній економіці становить 24597,3 млн грн, банківські резерви — 4340,7 млн грн. Норма обов’язкових банківських резервів — 12%. НБУ може збільшити грошову базу за допомогою купівлі ОВДП на відкритому ринку. На яку суму треба скупити державні облігації, щоб збільшити грошову пропозицію на 374,9 млн грн?

Задача 2. В структурі узагальненого балансового звіту комерційних банків України банківські зобов’язання становлять 47100,3 млн грн, в тому числі:

 • кошти суб’єктів господарської діяльності — 16818,1 млн грн;
 • вклади фізичних осіб — 16045,4 млн грн;
 • міжбанківські кредити та депозити — 4783,9 млн грн;
 • кошти бюджету та позабюджетних фондів — 2433,8 млн грн;
 • кошти НБУ — 971,7 млн грн.

Загальновизнані пасиви для розрахунку обов’язкових резервів — кошти суб’єктів господарської діяльності та вклади фізичних осіб. Норма резервування — 10,93%. Готівкові гроші поза банківською системою — 19195,7 млн грн. Як зміниться пропозиція грошей, якщо НБУ зменшить норму обов’язкових резервів на 2 відсоткових пункти?

Задача 3. Безподатковий доход збільшився на 200 млн грн; гранична схильність до споживання — 0,75; граничний коефіцієнт податків — 0,2. Із кожної гривні споживчих витрат на покупку імпортних товарів витрачається 0,24 грн. Розрахувати мультиплікатор витрат для відкритої економіки.

Державні закупки зросли на 1274 млн грн, а чисті податки — на 1075 млн грн. Розрахувати приріст ВВП для закритої та відкритої економіки. Пояснити різницю.

Задача 4. В структурі узагальненого балансового звіту комерційних банків України банківські зобов’язання становлять 67129,4 млн грн. Загальновизнані пасиви для розрахунку обов’язкових резервів — строкові депозити та депозити до запитання, які становлять 34% від загальних пасивів. Обов’язкова норма резервування — 8,7%. Готівкові гроші поза банківською системою — 26007,8 млн грн. Як зміниться пропозиція грошей, якщо НБУ одночасно підвищить норму резервування на 1,75 відсоткових пункти та випустить в обіг додатково 3055,1 млн грн готівки?

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -