<<
>>

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Контрольні запитання

 1. Що таке економічний цикл? Дайте характеристику фазам економічного циклу.
 2. Класифікуйте економічні цикли за тривалістю та головними ознаками.
 3. Назвіть та охарактеризуйте теорії економічних циклів.
 4. Що таке макроекономічна нестабільність? Її головні ознаки.
 5. Що таке «повна зайнятість» та «природне безробіття»?
 6. Прокоментуйте зв’язок між безробіттям та рівнем національного виробництва.
 7. Що таке інфляція? Як вона визначається?
 8. Наведіть класифікацію інфляції у залежності від темпу приросту цін, причин і механізму зростання загального рівня цін.

Контрольні тести

 1. Масові переливання капіталу, характерні для фази:

а) кризи;

б) депресії;

в) пожвавлення;

г) піднесення.

 1. Інвестиційними або діловими циклами називаються:

а) цикли Кітчіна;

б) цикли Жуглара;

в) цикли Кузнєца;

г) цикли Кондратьєва.

 1. Якої теорії економічного циклу не існує:

а) чисто монетарна теорія;

б) теорія недоспоживання;

в) психологічна теорія циклу;

г) квантова теорія циклу.

 1. Природний рівень безробіття — це:

а) безробіття, яке зумовлено невідповідністю попиту і пропозиції на ринку праці;

б) безробіття, рівень якого визначається урядом;

в) сума добровільного, інституціонального та циклічного безробіття;

г) сума фрикційних та структурних безробітних при відсутності циклічних безробітних.

 1. Закон Оукена пояснює:

а) факторні втрати ВВП внаслідок відтоку ресурсів за кордон;

б) інфляційні коливання в межах коротких циклів;

в) втрати ВВП від надмірного (циклічного) безробіття;

г) зміну ВВП внаслідок зміни розміру державних закупівель та чистих податків.

 1. Інфляція — це:

а) невідповідність між грошовою та товарною масою, яка виражається в зростанні цін;

б) невідповідність між грошовою та товарною масою, яка виражається в зменшенні цін;

в) незбалансованість ринку праці, що виражається в зростанні заробітної праці;

г) відсутність рівноваги між сукупним попитом та сукупною пропозицією на товарному ринку.

 1. Розраховується для стандартного набору споживчих товарів шляхом порівняння його вартості за різні роки:

а) індекс цін виробника;

б) дефлятор ВВП;

в) індекс споживчих цін;

г) темп інфляції.

 1. До розробленого класичною теорією механізму ринкового саморегулювання із перерахованих нижче елементів не входить:

а) неможливість виникнення в економіці дефіциту сукупних витрат, що базується на законі Сея;

б) акціонерне управління корпоративними правами транснаціональних монополій;

в) взаємодія між товарним та грошовим ринками, через врівноваження заощаджень та інвестицій відсотковою ставкою;

г) еластичність цін на товари та послуги, і цінна ресурси.

Задачі

Задача 1. Населення однієї європейської держави становить 50 млн. громадян, із них 20% становлять діти, 20% — люди похилого віку. Ці обидві групи не займаються виробництвом. Коефіцієнт участі у робочій силі працездатного населення становить 80%. У не високосному році було 104 вихідних дні, а також 11 святкових, які усі прийшлися на робочі дні. Кожен зайнятий має щорічну відпустку — 25 календарних днів, з яких — 6 вихідних. Тривалість робочого дня — 8 годин. Унаслідок страйків, запізнень та прогулів було втрачено 5% усього робочого часу. Природний рівень безробіття становить — 3,5%, фактичне безробіття — 5,75%. Коефіцієнт чутливості ВВП до динаміки циклічного безробіття дорівнює 2,71. Годинний виробіток на зайнятого становив 10 грн. Визначте фактичний обсяг національного виробництва та потенційний ВВП.

Задача 2. Розрахувати темп зростання та темп приросту цін, виходячи із наступних показників:

Роки

2000 2004 2007
Рівень цін, у відсотках до попереднього року 100 108 125

Задача 3. Розрахувати індекс Пааше (рівень інфляції), виходячи із наступних даних:

Продукція

хліб та хлібобулочні вироби молоко та моло- копро- дукти м’ясо та м’ясопродукти крупи олія овочі фрукти риба цукор
Обсяг продажу в аналізованому році, тис. тонн 5000 14100 1639 7800 980 5827 11203 320 1445
Ціна базового року, грн/т 700 1000 10000 2000 3000 2700 5000 9000 1500
Ціна аналізованого року, грн/т 1400 2000 15000 2400 4500 3500 5500 11000 3000

Задача 4. Знайти інфляційний податок та сеньйораж, якщо відомо, що: рівень цін аналізованого року — 120%, рівень цін попереднього року — 105%, пропозиція грошей в аналізованому році — 196 млрд. грн, пропозиція грошей в попередньому році — 184 млрд. грн, витрати на виготовлення грошей — 0,45 млрд. грн.

Задача 5. Знайти дефіцит державного бюджету, якщо відомо, що: рівень цін аналізованого року — 112%, рівень цін попереднього року — 109%, пропозиція грошей — 201 млрд. грн.

Задача 6. Через скільки років рівень цін у країні подвоїться, якщо відомо, що: рівень цін аналізованого року 132%, рівень цін попереднього року — 125%.

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -