<<
>>

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Контрольні запитання

 1. Розкрийте роль СНР та її основні методологічні принципи.
 2. Назвіть основні макроекономічні показники, що розраховуються в СНР.
 3. Дайте характеристику окремих методів обчислення ВВП: виробничого, розподільчого та кінцевого використання.
 4. У чому полягає суть інфліювання і дефліювання ВВП?

Контрольні тести

 1. Базовим елементом обліку в Системі національних рахунків є:

а)              повна вартість;

б) інституційна одиниця;

в)              резиденти даної країни;

г) додана вартість.

 1. Валовий внутрішній продукт (ВВП) не розраховується за:

а)              виробничим методом;

б)              методом кінцевого використання;

в)              розподільчим методом;

г) методом колективної експертної оцінки.

 1. Ринкова вартість всіх кінцевих благ, вироблених у певній країні протягом року, — це:

а)              валовий внутрішній продукт;

б)              чистий внутрішній продукт;

в)              національний дохід;

г) чистий національний продукт.

 1. Чистий внутрішній продукт — це:

а)              валовий внутрішній продукт, скоригований на суму амортизаційних відрахувань;

б)              ринкова вартість кінцевих товарів і послуг, вироблених за певний проміжок часу;

в)              державні видатки на кінцеві продукти підприємств і на наймання в державний сектор працівників;

г) частка продукції (доходу), що вироблена в Україні за допомогою факторів виробництва, що належать резидентам.

 1. Що із переліченого не враховується під час визначення обсягу національного доходу:

а)              доходи власників;

б)              рентні доходи;

в)              прибуток корпорацій;

г) амортизаційні відрахування.

 1. Якщо обсяг реального ВНП знизився на 5%, а чисельність населення цього ж року зменшилась на 2%, то:

а)              реальний ВНП на душу населення зменшився;

б)              реальний ВНП на душу населення збільшився;

в)              реальний ВНП збільшився, а номінальний зменшився;

г)              номінальний ВНП не змінився.

 1. Номінальний ВВП збільшився з 30,0 до 35,0 млрд. грн, а дефлятор ВВП — зі 125 до 150%. За таких умов величина реального ВВП:

а)              збільшиться;

б)              зменшиться;

в)              не зміниться;

г)              не може бути розрахована за цими даними.

 1. Який із названих елементів не входить до національного доходу:

а)              доходи бюджету від непрямих податків на бізнес;

б)              доходи найманих працівників та некорпоративних власників;

в)              рентні доходи;

г)              доходи корпорацій.

Задачі

Задача 1. Розрахуйте розмір кінцевого безподаткового доходу населення при умові, що відрахування на соціальне страхування дорівнює розміру трансфертних виплат, а також: споживчі витрати населення — 70 млрд. грн; урядові витрати — 35 млрд. грн; валові внутрішні приватні інвестиції — 40 млрд. грн; експорт — 100 млрд. грн; імпорт — 66 млрд. грн; відрахування на повне відновлення зношених засобів — 18 млрд. грн; непрямі податки — 4 млрд. грн.; податок на прибуток корпорацій — 18 млрд. грн; нерозподілений прибуток корпорацій — 40 млрд. грн; податки, які сплачує населення — 19 млрд. грн.

Задача 2. Чому дорівнює нерозподілений прибуток корпорацій, коли відомо, що: винагорода за найману працю — 76 млрд. грн.; рентні платежі — 5 млрд. грн; доходи на грошовий капітал — 7млрд. грн; амортизаційні відрахування — 9 млрд. грн; непрямі податки — 3 млрд. грн; доходи уряду від податку на прибуток корпорацій — 2 млрд.

грн; дивіденди — 7 млрд. грн? Винагорода за працю найманих працівників становить

Задача 3. У базовому році ВВПр дорівнював 500 млрд. грн, в аналізованому році дефлятор ВВП склав 120, а приріст реального ВВП — 5%. Чому дорівнює номінальний ВВП в аналізованому році?

Задача 4. У базовому 2000р. ВВП становив 410 млрд. грн. У 2001р. номінальний ВВП становив 394,1 млрд. грн, а дефлятор ВВП склав 95,2%. У 2002р. номінальний ВВП становив 501,7 млрд. грн, індекс цін — 114,3%. Розрахувати тем приросту та темп зростання ВВП.

Задача 5. Розрахувати розмір національного доходу в аналізованому періоді, коли відомо, що:

Галузі народного господарства Валовий випуск галузей народного господарства, млрд. грн Матеріальні витрати галузей народного господарства, млрд. грн
Промисловість 236 170
Сільське господарство 156 99
Транспорт 87 51
Будівництво 201 114
Послуги 258 173
Інші галузі 34 22

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -