<<
>>

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Контрольні запитання

 1. Що відноситься до факторів виробництва?
 2. Чому попит на фактори виробництва називають похідним?
 3. Чим відрізняються граничний продукт ресурсу та гранична прибутковість ресурсу?
 4. Що таке ринок праці?
 5. Чи можуть збігатися індивідуальна та ринкова пропозиція праці? Чому?
 6. Що таке мінімальна ціна пропозиції праці?
 7. Чим розрізняються ефект заміщення та ефект доходу?
 8. За яких умов досягається рівновага на конкурентному ринку праці?
 9. За яких умов досягається рівновага на монопсонічному ринку праці?
 10. За яких умов досягається рівновага на монополізованому з боку пропозиції ринку праці?
 11. У якому проміжку буде коливатися ставка заробітної плати за умов двосторонньої монополізації ринку праці?
 12. Що відноситься до капіталу?
 13. Яка мета інвестування?
 14. Чим відрізняються майбутня та теперішня вартість грошей?

Контрольні тести

 1. Граничний продукт фактору виробництва в грошовому виразі дорівнює:

а) ціні продажу останньої одиниці продукції;

б) зміні загального обсягу виручки за умов використання додаткової одиниці фактору виробництва;

в) зміні обсягу виробництва за умов використання додаткової одиниці виробничого фактору;

г) всі відповіді є вірними.

 1. Якщо конкурентна фірма максимізує прибуток, продаючи продукцію за ціною 2 грошових од. за шт., і використовує ресурс вартістю 10 грошових од, то грошовий вираз граничного продукту даного ресурсу дорівнює:

а) 2 гр. од.;

б) 5 гр. од;

в) 10 гр. од.;

г) 20 грош. од.

 1. Попит на ресурс залежить від:

а) ціна продукту, який виробляється за його допомогою;

б) ціни на ресурси-субститути;

в) ціни на ресурси-комплементи;

г) всі перелічені відповіді вірні.

 1. За збільшення ставок заробітної плати:

а)              відбудеться скорочення зайнятості, якщо попит на працю є еластичним;

б) відбудеться скорочення зайнятості, якщо попит на працю є абсолютно не- еластичним;

в) відбудеться розширення зайнятості, якщо попит на працю є еластичним;

г) відбудеться скорочення зайнятості, якщо попит на працю є нееластичним.

 1. Для фірми, яка максимізує прибуток, ставка заробітної плати не буде дорівнювати грошовому виразу граничного продукту праці за умови, коли:

а) фірма є монополістом на ринку продукту;

б) фірма є монопсоністом на ринку праці;

в) працівники є членами профспілки;

г) робітники не є членами профспілки.

 1. У відповідності до теорії граничної продуктивності крива попиту на працю на конкурентному ринку:

а) співпадає з кривою граничних витрат на оплату праці;

б) співпадає з кривою граничного продукту праці;

в) співпадає з кривою граничного продукту праці в грошовому виразі;

г) не залежить від вартості кінцевого продукту.

 1. Крива пропозиції праці для фірми:

а) не перетинається з кривою попиту на працю;

б) має додатній нахил;

в) є вираженням абсолютно нееластичного попиту;

г) є вираженням абсолютно еластичного попиту.

 1. Рівноважна процентна ставка вирівнює:

а) номінальну та реальну процентні ставки;

б) обсяг попиту та пропозиції позикових коштів;

в) споживання та накопичення;

г) всі вказані вище величини.

 1. Фірма може взяти позику на реконструкцію виробництва під 16% річних. Очікувана норма прибутку складатиме 18% на рік. За цих умов фірма:

а) не буде починати реконструкцію;

б) буде починати реконструкцію;

в) незважаючи на збитки, буде починати реконструкцію;

г) не зможе прийняти рішення про початок реконструкції.

 1. При прийнятті рішення щодо інвестицій фірми приймають до уваги:

а) номінальну процентну ставку;

б) реальну процентну ставку;

в) різницю номінальної та реальної процентних ставок;

г) різницю реальної та номінальної процентних ставок.

Задачі

Задача 1. Площа доступних земельних угідь складає 120 га. Попит на землю описується рівнянням Dr = 180 — 3R. Визначте рівноважну ставку, ренту та ціну одного га. землі.

Задача 2. Функція пропозиції праці має вигляд SL = w — 200, а функція попиту на працю DL = 280 — 0,53w. Накреслить графік попиту і пропозиції робочої сили і визначте розмір економічної ренти за умови, що ринок праці є абсолютно конкурентним.

Задача 3. Підприємство є монополістом на ринку продукції і функціонує в умовах досконалої конкуренції на ринку капіталу. Ціна одиниці капіталу 60 грн. Збільшення обсягів виробництва внаслідок додаткового залучення капіталу при постійній кількості праці, що використовується, а також динаміка доходів наведені в таблиці.

Одиниці капіталу 4 5 6 7 8 9 10
Одиниці продукції 10 16 21 25 28 30 31
Валовий дохід, грн 300 350 395 435 470 500 525

Визначте обсяг попиту підприємства на капітал.

Задача 4. Функція галузевого попиту на продукцію підприємства має вигляд Qd = 24 — Р, технологія виробництва відображається функцією Q = 4L, а пропозиція праці відповідає функції SL = 0,5 — w. Визначити обсяги реалізації та ціни на кожному з ринків у випадку, коли підприємство, що максимізує прибуток, є монополістом на товарному ринку і монополістом на ринку праці.

Задача 5. Крива ринкового попиту на працю має вигляд DL = 92 — 2w, а крива ринкової пропозиції SL = w — 10.

Яка може бути встановлена ціна на працю при об’єднанні працівників у профспілку?

Задача 6. Купівля устаткування принесе фірмі за рік прибуток на суму 20 тис., за другий — 30 тис., третій — 30 тис. Чи вигідно фірмі його купувати, якщо вартість устаткування 40 тис., ринковий процент — 10%?

Задача 7. Визначте ефективний варіант інвестиції, якщо за першим варіантом прибуток складає 300 тис. грн: 150 тис. грн у цей рік і 150 — через рік; за другим варіантом прибуток складає 350 тис. грн: 50 тис. грн у цей рік і по 150 тис. грн в наступні 2 роки при ставці 5%.

Задача 8. Оцініть вигоду придбання фірмою нового верстату за наступних умов: верстат коштує 16000 грн і приносить 4000 грн щорічного доходу протягом 4 років. По закінченні цього терміну верстат можна продати за 8000 грн. Норма проценту — 10% річних. Чи буде вигідною ця покупка за умов:

а) 12% річних;

б) 18% річних?

Задача 9. Припустимо, що Вам пообіцяли виплатити 10000 грн через 3 роки. Виходячи з того, що ставка позичкового проценту, яку Ви можете одержати, складає 12%, підрахуйте поточну вартість цих 10000 грн.

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -