<<
>>

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Контрольні запитання

 1. Що представляє собою первісне нагромадження капіталу, які завдання воно виконує?
 2. Чому формулу Г - Т - Г називають загальною формулою капіталу? Суперечність загальної формули.
 3. Гроші і капітал — одне й теж? Засоби виробництва завжди капітал?
 4. Чи може праця бути товаром? Обґрунтуйте свою відповідь.
 5. Які способи створення додаткової вартості ви знаєте?
 6. Чому більшість політекономічних шкіл не приймають поділу капіталу на постійний та змінний?
 7. Охарактеризуйте принципову різницю між бухгалтерським і економічним прибутком.
 8. Норма прибутку та методи її визначення.
  Яка роль прибутку в ринковій економіці?

Контрольні тести

 1. Послідовний рух капіталу, в процесі якого він проходить три стадії (обіг — виробництво — обіг) і набуває трьох функціональних форм (грошова, продуктивна, товарна), називається:

а) оборотом капіталу;

б) кругообігом капіталу;

в) часом обігу капіталу;

г) прибутком.

 1. Кругообіг капіталу, взятий не як окремий акт, а як процес, що постійно відновлюється, називається:

а) часом обігу капіталу;

б) оборотом капіталу;

в) відтворенням капіталу;

г) постійним капіталом.

 1. Постійний капітал за натурально-речовою формою представлений:

а) предметами праці;

б) засобами праці;

в) засобами виробництва;

г) робочою силою.

 1. Змінний капітал за натурально-речовою формою представлений:

а) комплектуючими вузлами і деталями, сировиною;

б) енергоносіями і сировиною;

в) коштами на оплату найманої робочої сили;

г) всі відповіді правильні.

 1. Яке з визначень найбільш повно розкриває суть прибутку?

а)              прибуток — різниця між грошовою виручкою від реалізації продукції та її собівартістю;

б) прибуток — різниця між ціною продажу продукції та її собівартістю;

в) прибуток — це реалізована підприємством додаткова вартість;

г) немає правильної відповіді.

 1. Вкажіть правильне визначення ціни, як економічної категорії:

а) грошовий вираз мінової вартості;

б) корисність речі, виражена в грошах;

в) грошовий вираз вартості товару;

г) споживні властивості товару.

 1. Різниця між роздрібною і оптовою ціною розкриває механізм утворення:

а) додаткового продукту;

б) підприємницького прибутку;

в) торгового прибутку і чистих витрат обігу;

г) немає правильної відповіді.

 1. Грошовий капітал, який власник грошей віддає у позику і який приносить йому доход у вигляді проценту, називається:

а) акціонерним капіталом;

б) позичковим капіталом;

в) позичковим процентом;

г) фінансовим капіталом.

 1. За якими критеріями поділяють капітал (виробничі фонди) на основний і оборотний?

а) за величиною вартості його структурних елементів;

б) за характером участі в процесі виробництва і особливостями перенесення власної вартості на продукцію, що виробляється;

в) за сферою функціонування;

г) всі відповіді правильні.

 1. У чому відмінність між постійним і основним капіталом?

а) постійний капітал — це засоби виробництва, а основний — засоби праці;

б) постійний капітал — це засоби виробництва, а основний — предмети праці;

в) постійний капітал — це засоби праці, а основний — предмети праці;

г) немає правильної відповіді.

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -