<<
>>

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Контрольні запитання

 1. У чому полягає економічний зміст власності? Чим він відрізняється від юридичного змісту?
 2. Як ви розумієте тезу, що відносини власності займають визначальне місце в системі виробничих відносин?
 3. Проаналізуйте історичний процес розвитку форм власності й виведіть з цього певні тенденції, які мають значення для сучасного стану розвитку людства.
 4. Як, на вашу думку, реформування відносин власності, що відбувається в Україні, відповідає світовим тенденціям?
 5. Типи, види й форми власності.
  Що дає їх вивчення?
 6. Які основні тенденції в розвитку відносин власності спостерігаються на сучасному етапі в країнах світу? Чим це викликано?
 7. Які соціальні наслідки мають зміни у відносинах власності в розвинутих країнах світу?
 8. Чим викликане в сучасних умовах зростання питомої ваги й обсягів державної власності на Заході? А як в Україні?
 9. Чим викликана необхідність реформування власності в Україні і як вона здійснюється?
 10. Чи є сенс у повній ліквідації державної власності? Як це питання вирішується в країнах Заходу і в Україні?
 11. Згадайте основні можливі шляхи роздержавлення власності. Який шлях застосовується в Україні?

Контрольні тести

 1. Яка з перерахованих характеристик власності є визначальною?

а) володіння;

б) користування;

в) розпорядження;

г) вірної відповіді немає.

 1. Вкажіть причину розпаду громадської власності і виникнення приватної власності:

а) утвердження індивідуального характеру виробництва;

б) прагнення особистості до свободи;

в) зростання чисельності населення;

г) всі відповіді вірні.

 1. Яке визначення категорії власності є політекономічним?

а) власність — це встановлений законом порядок володіння, користування і розпорядження матеріальними цінностями;

б) власність — це суспільні відносини з приводу присвоєння матеріальних і духовних благ;

в) власність — це єдність продуктивних сил і виробничих відносин;

г) власність — це сукупність взаємовідносин між людьми з приводу привласнення або відчуження матеріальних і нематеріальних благ.

 1. Відносини між людьми в процесі виробництва, розподілу, обміну, споживання, які характеризують привласнення засобів виробництва і предметів споживання, це:

а) вартість;

б) ціна;

в) власність;

г) продуктивні сили.

 1. Що не відноситься до особливостей сучасних форм власності?

а) участь працівників в управлінні виробництвом;

б) передача працівникам частини акцій підприємства;

в) обов’язок компенсувати втрати підприємства за власний рахунок працівників;

г) всі відповіді вірні.

 1. Власність є:

а) економічною категорією;

б) правовою категорією;

в) економічною та правовою категоріями;

г) економічною та юридичною категорією.

 1. Володіння означає:

а) відносини з реалізації об’єктів власності;

б) відносини з наявності об’єктів власності у її суб’єкта;

в) відносини по можливості визначення методів використання об’єктів власності;

г) відносини оренди.

 1. Власність як основа економічної системи визначає:

а) визначає класову структуру суспільства;

б) спосіб та характер привласнення результатів праці;

в) характер з’єднання робочої сили із засобами виробництва;

г) визначає відносини використання її об’єктів.

 1. Реалізація власності — це:

а) продаж її об’єктів;

б) використання її об’єктів за їх призначенням;

в) знищення об’єктів власності;

г) пряме чи опосередковане використання об’єктів власності.

 1. Закон України «Про власність» прийнятий Верховною Радою:

а) у 1991 році;

б) у 1992 році;

в) у 1995 році;

г) у 2001 році.

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

 1. Запитання для самоконтролю
 2. Запитання для самоконтролю
 3. Запитання для самоконтролю
 4. Запитання для самоконтролю
 5. Питання для самоконтролю:
 6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 8. Питання для самоконтролю
 9. Тести для самоконтролю знань
 10. Питання для самоконтролю
 11. Питання для самоконтролю
 12. Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту
 13. Навчальні завдання до теми 1
 14. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 15. Питання для самоконтролю
 16. Питання для самоконтролю
 17. Питання для самоконтролю
 18. Питання для самоконтролю
 19. Питання для самоконтролю
 20. 1.3. Мета і завдання оперативно-розшукової діяльності
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -