<<
>>

§ 5. Реформування відносин власності на сучасному етапі розвитку України

Найважливішою умовою становлення в Україні ринкових відносин є ліквідація монополії державної власності та перехід до різноманітних форм власності. Перетворення державної власності у інші види форми можливо шляхом приватизації та роздержавлення.

Роздержавлення — поняття, яке відображає цілий комплекс відносин щодо передачі державної власності в інші форми власності. Роздержавлення повинне розв’язувати наступні проблеми: 1) подолання соціально-економічної монополії держави; 2) забезпечення альтернативності трудових відносин замість безальтернативного державного найму; 3) перехід до багатоканального формування економічного регулювання; 4) утворення соціальних гарантій і соціального захисту найманого працівника. Існують наступні шляхи роздержавлення:

 1. передача державних підприємств у власність трудових колективів;
 2. розподіл державної власності або певної її частини між усіма членами суспільства;
 3. продаж державної власності громадянам і не державним юридичним особам.

Приватизація — це етап роздержавлення, який передбачає передання працівникам

права власності на частину засобів виробництва або продаж їх в приватну власність.

Способи приватизації:

 1. викуп об’єктів малої приватизації — це спосіб приватизації, за яким власником об’єкта стає товариство покупців, створене його працівниками. Даний спосіб не передбачає конкуренцію серед покупців;
 2. викуп державного майна підприємства згідно з альтернативним планом приватизації — спосіб приватизації, за яким власником об’єкту стає товариство покупців, яке запропонувало план, альтернативний тому, що розробила комісія з приватизації.
 3. викуп державного майна, зданого в оренду — спосіб, за яким власником майна стає орендар відповідно до договору оренди;
 4. продаж на аукціоні та за конкурсом — спосіб, за яким власником майна стає покупець, який запропонував у ході аукціону максимальну ціну, або на конкурсі — найкращі умови подальшої експлуатації об’єкта, а за рівних умов — найвищу ціну;
 5. продаж акцій відкритих акціонерних товариств — спосіб, за яким власником акцій державних підприємств, перетворених у відкриті акціонерні товариства, на конкурсних засадах стають ті покупці, які запропонували найвищу ціну за найбільшу кількість акцій після реалізації частини їх на пільгових умова.

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме § 5. Реформування відносин власності на сучасному етапі розвитку України:

 1. Економічний зміст власності. Типи і форми власності
 2. 2.2. Інститут народних засідателів і правові підстави їх участі в цивільних процесуальних правовідносинах
 3. § 1. Українська Центральна Рада — вищий представницький орган УНР
 4. Українська модель державної виконавчої служби в системі публічної влади
 5. 2.2. Форми адміністративної діяльності публічної адміністрації щодо реформування місцевих судів в Україні
 6. 1.2 Значення класифікації спеціальних суб’єктів злочину у кримінальному праві України
 7. 1.2 Значення класифікації спеціальних суб’єктів злочину у кримінальному праві України
 8. Теоретико-правові засади дослідження державного контролю у сфері ведення лісового господарства України
 9. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
 10. 1.2. Поняття, соціально-правовий зміст та проблеми державного управління сільським господарством у сучасних умовах
 11. Принципи реалізації державної виконавчої влади у галузі сільського господарства
 12. 3.1. Проблеми застосування адміністративно-процесуальних норм на сучасному етапі та шляхи їх вирішення
 13. Поняття, ознаки та особливості цивільних правовідносин у сфері здійснення медичної діяльності
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -