<<
>>

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Контрольні запитання

 1. Які основні тенденції визначали розвиток економічної теорії ХХ ст.?
 2. Визначіть зв’язок між основними категоріями в економічній теорії Дж.
  М. Кейнса.
 3. Які основні елементи містить процес так званого неокласичного відродження в країнах розвиненої ринкової економіки?
 4. Які твердження покладено в основу теорії раціональних сподівань?
 5. Яке місце займає теорія економіки пропозиції в структурі сучасної економічної думки?
 6. У чому полягає неоднозначність суджень вчених щодо нинішньої класичної ситуації?

Контрольні тести

 1. Хто в ХХ столітті розвинув теорію ефективного попиту Т. Мальтуса?

а) Дж. Кейнс;

б) М. Фрідмен;

в) Л. Ерхард;

г) Ф. Хайєк.

 1. Термін «економікс» одержав загальне визнання після того, як його вперше використав у заголовку праці:

а) Жан Батіст Сей;

б) Джон Стюарт Мілль;

в) Альфред Маршалл;

г) Джон Мейнард Кейнс

 1. Як Дж. М. Кейнс сформулював «закон Сея»:

а) закон економічної рівноваги;

б) закон попиту і пропозиції;

в) попит породжує відповідну йому пропозицію;

г) пропозиція створює відповідний їй попит.

 1. Згідно з «основним психологічним законом» Дж. М. Кейнса зі зростанням доходів темпи приросту споживання:

а) залишаються на попередньому рівні;

б) випереджають темпи приросту доходів;

в) зростають, але не тією ж мірою, що й доходи;

г) зменшуються порівняно з попереднім рівнем.

 1. Термін «соціальне ринкове господарство» належить:

а) Дж. М. Кейнсу;

б) М. Фрідмену;

в) А. Мюллеру-Армаку;

г) П. Самуельсону.

 1. Назвіть представника раннього інституціоналізму з наведеного списку:

а) А. Маршал;

б) М. Фрідмен;

в) Т. Веблен;

г) Ф. Ліст.

 1. Термін «соціальне ринкове господарство» уперше використовував:

а) Дж. М. Кейнс;

б) А. Мюллер-Армак;

в) М. Фрідмен;

г) К. Менгер.

 1. Представники нової історичної школи аналізували:

а) економічний розвиток країни;

б) соціальний розвиток країни;

в) особливості соціально-економічного розвитку на новому етапі;

г) ринкове господарство.

 1. Л. Брентано як виразник ідеї класового миру пропонував:

а) політичну боротьбу класів;

б) ідею «соціального миру»;

в) насильницькі методи боротьби;

г) немає правильної відповіді.

 1. Монетаристи вважають, що швидкість обігу грошей :

а) непостійна;

б) постійна;

в) часом постійна;

г) часом непостійна.

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

 1. Запитання для самоконтролю
 2. Запитання для самоконтролю
 3. Запитання для самоконтролю
 4. Запитання для самоконтролю
 5. Питання для самоконтролю:
 6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 8. Питання для самоконтролю
 9. Тести для самоконтролю знань
 10. Питання для самоконтролю
 11. Питання для самоконтролю
 12. Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -