<<
>>

Введення

Міжнародна економіка поєднує два поняття: по-перше, поняття світового господарства та, по-друге, поняття міжнародних економічних відносин. Через це сутність і функціонування міжнародної економіки вимагають розкриття і аналізу зазначених понять.

У сучасному світовому господарстві знайшли свій прояв як загальні, так і специфічні економічні категорії. Цим визначається теоретичне і практичне значення розкриття тенденцій, суперечностей і перспектив розвитку його.

Глибинною основою міжнародної економіки є загальнолюдські соціально-економічні цінності. До основних із них, які є досягненням цивілізаційного розвитку людства в усьому світі, належать: сім\'я і її домашнє господарство; держава і її економічна політика як фактор зростання суспільного багатства; товарно-грошові відносини, які об\'єднують у єдину суперечливу господарську систему сім\'ї, їхні домашні господарства, держави, їхні угруповання; власність, яка визначає становище як окремої людини, колективу людей, так і всієї держави у світі виробництво на всіх його фазах, яке забезпечує саме існування людства і його розвитку в цілому та кожної окремої особи.

Економічні основи розвитку світового господарства, які закладаються у сфері обігу, починають виявлятися вже на етапі створення місцевого ринку. Хоча капітал і зародився у сфері обігу, проте шлях до перемоги над традиційною (феодальною, патріархально-клановою, общинною тощо) земельною і дрібнотоварною власністю він почав прокладати з промисловості. Формування світового господарства ілюструють три стадії становлення та розвитку класичного підприємства в промисловості економіки більш розвинутих країн:              підприємницька проста кооперація (від зародження

підприємництва в промисловості й приблизно до середини XVI ст.), мануфактурне виробництво (XVI— XVIII ст.), велике машинне виробництво (XVIII — XX ст.), період промислового перевороту в економічно більш розвинутих країнах (починаючи від середини XVIII ст.) і розгортання електротехнічної революції (остання третина XIX — початок XX ст.) історично завершується формування світового господарства.

<< | >>
Источник: Л.Г. Бойко. Конспект лекцій Економічна теорія Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х.: ХНАМГ,2009. — 117 с.. 2009

Еще по теме Введення:

 1. Статья 49. Определение о введении наблюдения
 2. Статья 68. Уведомление о введении наблюдения
 3. Статья 77. Ходатайство учредителей (участников) должника или собственника имущества должника - унитарного предприятия о введении финансового оздоровления
 4. Статья 81. Последствия введения финансового оздоровления
 5. 2.ВВЕДЕНИЕ ТЕНГЕ
 6. ВВЕДЕНИЕ
 7. І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И Р І Ш Е Н Н Я КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про введення мораторію на примусову реалізацію майна" (справа про мораторій на примусову реалізацію майна)
 8. Введение
 9. ВВЕДЕНИЕ
 10. Введение
 11. Опыт стран-участников Содружество Независимых Государств, пошедших по пути введения специальных следственных судей и возможность рецепции некоторых процессуальных механизмов судебного контроля в уголовное судопроизводство Республики Казахстан
 12. Тема 1. Введение в учебный курс "Основы оперативно-розыскной деятельности в Украине
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -