<<
>>

§ 2. Транснаціональні компанії, їх суть та еволюція

В зарубіжній та вітчизняній економічній літературі можна зустріти безліч визначень міжнародних монополій: 1) багатонаціональні корпорації, 2) транснаціональні компанії, 3) інтернаціональні корпорації, 4) глобальні компанії та ін.

Найчастіше виділяють транснаціональні корпорації (ТНК) і багатонаціональні корпорації. Транснаціональні корпорації — це національні монополії з закордонними активами. Їх виробнича і торговельна діяльність виходить за межі однієї держави.

Правовий режим ТНК передбачає ділову активність, що здійснюється в різних країнах через створення в них філіалів і дочірніх компаній. Ці компанії мають відносно самостійні служби виробництва і збуту готової продукції, науково дослідних розробок та ін. В цілому вони складають великий виробничий комплекс з правом власності над акціонерним капіталом лише представників країни-засновника.

Багатонаціональні корпорації — це міжнародні корпорації, що об’єднують національні компанії ряду держав на виробничій і науково-технічній основі. Найбільш яскравим прикладом є англо-голландський концерн «Роял/Датч/Шелл». Сучасний капітал цієї компанії ділиться в пропорції 60 : 40.

Відмінними ознаками ТНК є 1)наявність багатонаціонального акціонерного капіталу; 2)існування багатонаціонального керівного центру. ТНК — це компанії, які мають філії в інших країнах.

Більшість сучасних ТНК виникли в результатах міжнародної експансії американських компаній, звідси і американська назва — корпорації. Існують сьогодні міжнародні компанії, що виникли і в інших країнах. прикладом може бути англійська «Юнілевер» — виникла ще в кінці минулого століття. Вона контролює біля 500 компаній в 47 країнах і виробляє масу продуктів: від мила і мінеральної води до полімерів і будівельних матеріалів.

ТНК — це гігантські організації, на яких працюють десятки і сотні тисяч людей. Наприклад на підприємствах американської компанії IBM зайнято біля 300 тис.

осіб. Обсяг річного продажу такої компанії, як «Дженерал моторс» у 80-ті роки був більший, ніж ВНП малої латиноамериканської країни, крім Бразилії.

ТНК складається з головної компанії і філій, чи дочірніх компаній в різних країнах. Головна компанія може мати до 100% фінансового контролю над філіями.

Принципова відмінність транснаціональної компанії від монополістичної, навіть тієї, що продає значну частину своєї продукції за кордоном, полягає в тому, що ТНК створює свої виробничі, торгові чи фінансові підприємства в декількох країнах, а не в одній. У ТНК нема батьківщини. Вони створюють виробництво там, де їм найбільш вигідно.

Так, ТНК розміщують окремі стадії виробництва в тих країнах, де для цього існують оптимальні виробничі умови. В країнах з ємним ринком, створюють підприємства по виробництву готового продукту з комплектуючих, які виготовлені в різних країнах.

Саме складне питання, пов’язане з ТНК — це перерозподіл прибутку між головною компанією і її філіями. Справа в тому, що ціни в розрахунках між підприємствами, що входять в одну компанію, не обов’язково відображають реальні витрати. Вони є розрахунковими або внутрішніми. Дякуючи цьому, ТНК мають можливість розраховувати свій прибуток таким чином, що основна його частина приходить на підприємства в країнах, з пільговим оподаткуванням. Економія на податках — це одна з визначених переваг ТНК порівнюючи з монопольними компаніями.

Віднесення компанії до ТНК визначається такими критеріями: річний оборот вище 199 млн дол.; філіали більше ніж у шести країнах; розмір відсотку продаж за межами країни походження компанії; більше 25% активів за кордоном; число зайнятих за кордоном у загальній кількості персоналу та ін.

У 1970 р. в світі було зареєстровано лише 7 тис. ТНК. За 25 років їх кількість збільшилась в 8,5 рази і склала 60 тис., які контролювали за межами своїх країн 250 тис. дочірніх підприємств. Разом з тим світове значення має невелика кількість міжнародних компаній.

У середині 90 років 500 найбільших міжнародних компаній контролювали 70% всіх іноземних інвестицій. Зараз налічується 400 найбільших ТНК. Ці компанії реалізують 80% світової продукції електроніки і хімії, 95% фармацевтики, 76% продукції машинобудування. В принципі 75% світового ВНП створюється 300 ТНК. Основна частина міжнародних корпорацій розміщена в США, Японії і ЄС.

ТНК мають максимальну вигоду з переваг міжнародної спеціалізації і успішно обходить бар’єри, що виникають на її шляху. Але те, що вигідно для ТНК, не завжди вигідно для економіки країни, де створюються філії. Держави, на території якої знаходяться іноземні підприємства, зацікавлені в тому, щоб прибуток йшов на розширення виробництва, а не за кордон. ТНК ж навпаки, вкладають гроші туди, де очікується прибуток, за рахунок маніпулювання внутрішніми цінами.

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме § 2. Транснаціональні компанії, їх суть та еволюція:

  1. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  2. § 2. Транснаціональні компанії, їх суть та еволюція
  3. ТЕМА 3. СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК ТА ЙОГО СТРУКТУРА
  4. Розділ VІ Міжнародні фінанси
  5. Місце засобів масової інформації у єдиному інформаційному просторі та їх правове регулювання
  6. 1.2 Стан і тенденції насильницької злочинності осіб жіночої статі в сучасних умовах в Україні
  7. 1.2 Стан і тенденції насильницької злочинності осіб жіночої статі в сучасних умовах в Україні
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -