<<
>>

§ 2. Типи та фактори економічного зростання

Макроекономічні фактори економічного зростання:

  • Фактори пропозиції: кількість і якість природних ресурсів; кількість і якість трудових ресурсів; обсяг основного капіталу (основні фонди); нові технології — науково-технічний прогрес; рівень розвитку підприємницьких здібностей в суспільстві.
  • Фактори попиту: податковий тиск; ефективність кредитно-банківської системи; зростання споживчих, інвестиційних та державних витрат; розширення експортних поставок.
  • Фактори розподілу: перерозподіл виробничих ресурсів у економіці; діюча система розподілу доходів.

Джерела економічного зростання — приріст обсягу виробництва (AQ) може бути досягнутий за рахунок трьох окремих джерел:

  • приросту праці (AL);
  • приросту капіталу (AK);
  • технічних нововведень (Т.П.).

Відповідно приріст обсягу виробництва за рік визначається таким фундаментальним рівнянням:

AQ = aAL + (1 -a)AK + Т.

П.,

де: Т.П. — технічний прогрес (або сукупна продуктивність факторів виробництва);

a, (1 - a) — відносні внески кожного фактора виробництва в економічне зростання відповідно до їхніх відносних часток у НД, які можуть змінюватися з часом.

В економічно розвинутих країнах зростання продуктивності праці забезпечується на 70-80% за рахунок Т.П.

Для визначення рівня економічного розвитку країни використовують низку показників. Основними серед них є такі: 1) валовий внутрішній продукт на душу населення; 2) показники ефективності функціонування економіки, що обчислюються на підставі ВВП; 3) виробництво та споживання основних видів продукції на душу населення (рівень розвитку окремих галузей); 4) рівень та якість життя населення.

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме § 2. Типи та фактори економічного зростання:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -