<<
>>

§ 2. Типи та фактори економічного зростання

Макроекономічні фактори економічного зростання:

 • Фактори пропозиції: кількість і якість природних ресурсів; кількість і якість трудових ресурсів; обсяг основного капіталу (основні фонди); нові технології — науково-технічний прогрес; рівень розвитку підприємницьких здібностей в суспільстві.
 • Фактори попиту: податковий тиск; ефективність кредитно-банківської системи; зростання споживчих, інвестиційних та державних витрат; розширення експортних поставок.
 • Фактори розподілу: перерозподіл виробничих ресурсів у економіці; діюча система розподілу доходів.

Джерела економічного зростання — приріст обсягу виробництва (AQ) може бути досягнутий за рахунок трьох окремих джерел:

 • приросту праці (AL);
 • приросту капіталу (AK);
 • технічних нововведень (Т.П.).

Відповідно приріст обсягу виробництва за рік визначається таким фундаментальним рівнянням:

AQ = aAL + (1 -a)AK + Т.

П.,

де: Т.П. — технічний прогрес (або сукупна продуктивність факторів виробництва);

a, (1 - a) — відносні внески кожного фактора виробництва в економічне зростання відповідно до їхніх відносних часток у НД, які можуть змінюватися з часом.

В економічно розвинутих країнах зростання продуктивності праці забезпечується на 70-80% за рахунок Т.П.

Для визначення рівня економічного розвитку країни використовують низку показників. Основними серед них є такі: 1) валовий внутрішній продукт на душу населення; 2) показники ефективності функціонування економіки, що обчислюються на підставі ВВП; 3) виробництво та споживання основних видів продукції на душу населення (рівень розвитку окремих галузей); 4) рівень та якість життя населення.

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме § 2. Типи та фактори економічного зростання:

 1. Глава 4 ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ
 2. 3. Типи економічного зростання
 3. 5. Сучасні моделі економічного зростання
 4. 23. Економічний цикл, його види, фази та чинники. Причини циклічного розвитку економіки.
 5. 24. Моделі економічного зростання екстенсивного та інтенсивного типу. Структурні зміни в економічній системі.
 6. § 1. Суть економічного зростання
 7. § 2. Типи та фактори економічного зростання
 8. § 3. Моделі економічного зростання
 9. § 3. Типи і моделі соціальної ринкової економіки
 10. § 1. Інституційні основи координації соціальної економіки
 11. Тема 1.2. Загальні основи економічного розвитку
 12. Тема 3.2. Макроекономічна нестабільність і економічне зростання. Інфляція, безробіття
 13. Тема 3.2. Макроекономічна нестабільність і економічне зростання. Інфляція, безробіття План семінарського заняття
 14. Тема 1.3. Виробництво, його фактори та ефективність
 15. Тема 3.2. Макроекономічна нестабільність і економічне зростання. Інфляція, безробіття Контрольні запитання і завдання
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -