<<
>>

Модель Франко Модильяні

Ф. Модильяні використав модель поведінки І. Фішера для вивчення функції споживання. Як ми щойно зазначили, за моделлю Фішера, споживання залежить від доходу впродовж всього життя людини.

Модильяні ж дослідив, яким чином коливання рівня доходу протягом життя змушують людей перерозподіляти дохід із сприятливих на несприятливі періоди. Його модель отримала назву моделі життєвого циклу.

Чи не найпоширенішим фактором, що впливає на зміну обсягу доходу людини, є вихід на пенсію. Ця подія зумовлює зменшення доходу; до неї хочуть підготуватися, прагнучи здійснити певні заощадження, щоб не допустити до відчутного зменшення обсягу споживання.

Нехай споживач очікує, що він проживе ще t років, а пропрацює до пенсійного віку п років. Його річний дохід дорівнює Y, а багатство оцінюється в W. Через п років він очікує отримати дохід у розмірі Yх п.

Якщо споживач протягом усього свого життя хоче залишити рівень споживання стабільним, то який рівень споживання він має обрати?

Ресурси, якими споживач розпоряджається протягом життя, складаються із наявного багатства W та доходу за роки, впродовж яких він планує працювати, тобто Yn (для спрощення припустимо, що процентна ставка і = 0). Тобто його ресурси дорівнюють W + Yn. Щоб споживання було стабільним, треба його рівномірно розподілити за роками життя, тобто поділити на t. Тоді:

C = W+Y •n=1 •W+Пу.

t t t

Це означає, що якщо, приміром, споживач планує прожити 25 років, а пропрацювати 10 років, то функція споживання матиме вигляд:

1              10

C = W + Y,

25              25

або:

C = 0,04 W + 0,4 Y.

Ця функція означає, що споживання залежить як від первинного розміру багатства, так і від рівня доходу.

Якщо кожний суб’єкт економічних відносин буде будувати свою поведінку на таких самих засадах, то сукупна функція споживання може мати такий вигляд:

C = oW + с\' • Y,

де o — гранична схильність до споживання за нагромадженим багатством;

с\' — гранична схильність до споживання за доходом.

За цією моделлю середня схильність до споживання:

На основі цієї функції Ф. Модильяні вирішує суперечність між теоріями споживання Кейнса і Фішера. Оскільки обсяг багатства окремої людини не змінюється строго пропорційно річному доходу, то ця обставина пояснює низьку (спадну) схильність до споживання при дослідженні окремих домогосподарств у короткостроковому періоді. В довгостроковому ж періоді існує постійна пропорція між обсягом багатства і обсягом доходу W/Y, отже, постійна середня схильність до споживання. Досліджуючи коливання обсягів споживання та заощаджень, Ф. Модильяні дійшов висновку про те, що при зростанні доходів заощадження зростають швидше, ніж споживання, а при зменшенні рівня доходів заощадження зменшуються ще швидше, оскільки людям важко відмовитись від уже звичного для них рівня споживання.

Модель життєвого циклу застосовувалась для дослідження поведінки людей похилого віку, які мають жити значною мірою за рахунок зроблених заощаджень. Виявилось, що поведінка людей похилого віку суперечить поведінці, висвітленій у цій моделі. Вони не витрачають своє нагромаджене багатство так швидко, як того вимагає модель життєвого циклу, яка ґрунтується на тому, що люди прагнуть до стабільного споживання впродовж всього свого життя. Очевидно, існують і інші фактори впливу на поведінку споживачів. Це, очевидно, і мотив перестороги, і прагнення залишати спадщину тощо.

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме Модель Франко Модильяні:

 1. 3. Финансовый менеджмент как система управления. Субъекты и объекты управления.
 2. 1.4. БАЗОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
 3. 2.2. Фундаментальные концепции, положенные в основу финансового менеджмента
 4. Вопросы и задания
 5. Предметный указатель
 6. Предисловие
 7. Леонид Витальевич Канторович (Kantorovich)
 8. Франко Модильяни (Modigliani)
 9. 10. Введение репродуктивного капитала
 10. Тема 3.3. Трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики
 11. Модель Франко Модильяні
 12. 11.1. Рынок капитала. Ссудный процент
 13. Финансовый менеджмент: содержание, цель и задачи
 14. Современная парадигма финансового менеджмента
 15. Основные концепции финансового менеджмента
 16. Модильяни и Миллер: теория структуры капитала
 17. 70. Денежные расходы граждан, их структура
 18. 12. Дивидендная политика компании
 19. Тема 3.3. Трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -