<<
>>

Конкуренція та монополія.

Сучасна ринкова система об\'єднує конкурентні й монопольні складові. З погляду кількості покупців і продавців, що взаємодіють на ринку, відрізняють такі головні форми конкуренції:

-              досконала (чиста) з великою чисельністю продавців і покупців;

 • недосконала з обмеженою чисельністю сторін.

Більш конкретно фактор кількості визначається в таких назвах.

 • поліполія (багато продавців і покупців) як синонім чистої конкуренції;
 • олігополія з малою кількістю продавців і великою кількістю покупців;
 • монополія з одним продавцем і великою кількістю покупців.

Крім того, відзначають такі особливі форми:

 • олігопсонія з малою кількістю покупців і значною кількістю продавців;
 • монопсонія з одним покупцем і великою цифрою продавців;
 • дуополія (білатеральна монополія) з взаємодією одного продавця і одного покупця;
 • обмежена монополія з одним продавцем і малою кількістю покупців;
 • природна монополія з унікальним становищем за рахунок володіння рідкісними ресурсами й державними гарантіями недопущення конкурентів (в Україні це постачання електроенергії, комунальних послуг населенню, залізниця і деяке інше).

Організаційні форми існування монополій, як правило, визначають такі:

 • пул;
 • корнер;
 • картель;
 • синдикат;
 • трест;
 • концерн;
 • конгломерат.

Особливою і зростаючою формою монополізму в сучасних умовах є монополія на об\'єкти інтелектуальної власності: винаходи, товарні знаки торгові марки та інше. Державний та міжнародний захист прав інтелектуальної власності є одним з пріоритетів сучасної економіки.

Конкурентна боротьба здійснюється за допомогою таких основних форм:

 1. Цінова конкуренція за рахунок зниження цін або витрат при незмінних

цінах.

 1. Нецінова конкуренція за допомогою реклами, зростання якісних характеристик товарів, поліпшення гарантійного і сервісного обслуговування, внутрішньофірмового постачання за вигідними умовами, постачання в межах міжнародних економічних угруповань або угод.
 2. Недобросовісна конкуренція з використанням методів, які заборонені законом.

Державне регулювання конкуренції та монополізму вперше було здійснено в СІЛА з прийняттям закону Шермана в 1890 р. В Україні діють Закони "Про обмеження монополізму і недопущення недобросовісної конкуренції в підприємницької діяльності" та "Про захист економічної конкуренції".

Контрольні питання

 1. Яку структуру мають відносини власності? Який зв’язок привласнення і відносин власності ?
 2. Які основні типи суспільного господарювання ?
 3. Що таке товарне виробництво ?
 4. Які умови і причини існування товарного виробництва?
 5. Охарактеризуйте поняття "товар ".
 6. Що таке "споживна вартість” і "вартість” товару? Чим вони відрізняються і який їх внутрішній взаємозв\'язок?
 7. Як впливають на величину вартості товару продуктивність та інтенсивність праці?
 8. Охарактеризуйте основні теорії вартості.
 9. Розкрийте сутність ринкової інфраструктури та її соціальну роль.
 10. Чому в сучасному ринковому господарстві існують тіньові відносини та зв ’язки ?
 11. Розкрийте сутність і структуру тіньового сектору економіки.
 12. Які основні причини посилення тіньової економіки на сучасному етапі ?
 13. У чому полягають переваги і недоліки монопольної організації ринку

порівняно з організацією типу досконалої конкуренції?

 1. З якими економічними процесами              пов\'язане              формування

олігополістичної структури ринку?

 1. Яке значення має конкуренція у розвитку сучасного ринкового господарства ?
 2. Охарактеризуйте роль держави в регулюванні ринкова конкурентних відносин.

<< | >>
Источник: Л.Г. Бойко. Конспект лекцій Економічна теорія Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х.: ХНАМГ,2009. — 117 с.. 2009

Еще по теме Конкуренція та монополія.:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -